Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 czerwca 2024,     Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  (Z)  Zebrania wiejskie

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia, że w dniu:
 • 11 stycznia 2009 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Załużu
 • 11 stycznia 2009 r. o godz. 14.00 w Świetlicy wiejskiej w Tymcach
 • 11 stycznia 2009 r. o godz. 16.00 w Mokrzycy
 • 18 stycznia 2009 r.  o godz. 10.30 w Świetlicy wiejskiej w Szczutkowie
 • 18 stycznia 2009 r.  o godz. 14.00 w Świetlicy OSP w Krowicy Hołodowskiej
 • 18 stycznia 2009 r.  o godz. 16.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Krowicy Samej
 • 25 stycznia 2009 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lisich Jamach
 • 25 stycznia 2009 r.  o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodowie
 • 01 lutego 2009 r. o godz. 11.00 w Świetlicy wiejskiej w Dąbkowie
 • 01 lutego 2009 r. o godz. 11.00 w Świetlicy wiejskiej w Opace
 • 01 lutego 2009 r. o godz. 16.00 w Świetlicy wiejskiej w Hurczu - Uwaga zmiana !!!

odbędą się zebrania wiejskie dot. przedstawienia projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2009 rok.
    Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców o udział w zebraniu.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-06 12:07:58
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-14 12:01:45
 
    Obwieszczenie
        Lubaczów, data 2009-01-12
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
 
    Na podstawie art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz.1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów.
    Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lubaczów, 37-600 Lubaczów   ul. Jasna 1 pok. 4 (sekretariat) w terminie 30 dni od ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
WóJT GMINY LUBACZóW

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-12 15:19:39
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-12 15:20:59
 
  (Z)  "Po Kolędzie"

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-22 10:47:09
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-22 10:49:31
 
    Bal karnawałowy Klubu Seniora w Lisich Jamach

   W ramach realizacji projektu mającego na celu aktywizację osób starszych, przy parafii MB Fatimskiej w Lisich Jamach zawiązał się Klub Seniora, skupiający osoby chętne do aktywnego działania na rzecz ciekawego spędzania wolnego czasu.
   W niedzielę, 25.01.2009 r. zorganizowany został bal karnawałowy dla członków klubu. Na wstępie imprezy część artystyczną zapewniła grupa wokalna pod kierownictwem J. Gancarza w programie kolędowym. W trakcie balu uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie minione czasy poprzez uczestnictwo w zabawie z kotylionami, znanej z dawnych zabaw i mile wspominanym przez seniorów. Wspólna zabawa do późnych godzin nocnych połączyła w karnawałowych pląsach seniorów, młodsze małżeństwa, przedstawicieli samorządu gminnego oraz młodzież.
   Koszty poczęstunku oraz obsługi muzycznej podczas balu zabezpieczyła parafia w ramach środków z projektu. Dekoracja sali, przygotowanie i podanie posiłków były dziełem miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz dziewcząt z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Lisich Jamach.
   Była to impreza inaugurująca działalność Klubu Seniora, któremu życzymy wielu sukcesów w dalszej działalności i satysfakcji ze swoich dokonań.  Będziemy informować na bieżąco o kolejnych wydarzeniach organizowanych w ramach projektu i po jego zakończeniu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-29 08:08:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-29 18:57:44
 
    "Po Kolędzie"

   Wiele już razy zespół śpiewaczy „Niespodzianka” z Krowicy Samej dawał dowody na to, że potrafi mile zaskoczyć.
   Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury, dnia 25 stycznia 2009 r. wystąpił tym razem z obrzędową sztuką „Po kolędzie”.       
   W sali wypełnionej po brzegi  - nie tylko mieszkańcami sołectwa, ale również gośćmi z okolicznych wsi  - raz za razem wybuchały gromkie brawa i głośny śmiech.
   Doskonały scenariusz i perfekcyjna gra aktorska sprawiły, że zabawne scenki – z życia wzięte oglądało się jak super produkcję.
   Opowieść o babci – emerytce, oszczędzającej aż nadto, o córce i wnuczce, czyhających na babciną skarpetę, oraz innych aktorach dnia codziennego w Krowicy Samej – czyli wścibskich sąsiadach, księdzu i listonoszu -  w ubarwionej żartami formie,  było wydarzeniem kulturalnym z humorem na najwyższym poziomie. I to właśnie odniesienie do lokalnych realiów stanowiło o jej atrakcyjności, bazując na podobieństwach do osób i zdarzeń z własnej okolicy.    
   Na zakończenie jeszcze nieprzypadkowy, bo karnawałowy -  taniec w wykonaniu wszystkich kobiet z zespołu – popisowy kankan, który nie jednemu aż zawrócił w głowie.
   Wspaniała atmosfera, oraz sztuka na miarę desek teatralnych w pamięci mieszkańców z pewnością zapisze się jako jedno z tych wydarzeń, od którego aż duma rozpiera, że się w Krowicy mieszka.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-29 08:42:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-02-02 14:50:11
 
    Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych.

   Wójt Gminy Lubaczów informuje mieszkańców, że od dnia 01.01.2009 r. uległy zmianie przepisy dotyczące unieważniania dowodów osobistych.
   Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych wprowadziła nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 3 października 2008 r.  (Dz. U. z 2008. Nr 195, poz. 1198), która weszła w życie 1 stycznia 2009 roku.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-01-30 18:43:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-01-30 18:53:24
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: