Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

   Wójt Gminy Lubaczów informuje o ośrodkach, w których jest możliwości skorzystania przez kobiety w wieku 50-69 lat z bezpłatnych badań mammograficznych, których celem jest najszybsze rozpoznanie wczesnych stadiów raka sutka.

Pliki do pobrania:
  -> Wykaz ośrodków


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-01 12:52:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-01 12:57:53
 
  (Z)  Spotkanie informacyjne

   W związku ze zbliżającymi się naborami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wójt Gminy Lubaczów zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki finansowe na realizację projektów z w/w programu na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Rzeszowa.
   Szkolenie odbędzie się dnia 15 kwietnia 2009 roku o godzinie 10.00  w sali narad – nr 13, Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1.
   Na spotkaniu omówione zostaną m.in.:
  • warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach Działań 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  • zasady formułowania poprawnych wniosków aplikacyjnych do w/w działań,
  • inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu.
   W szkoleniu uczestniczyć będą również pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, którzy udzielą informacji dotyczących zasad opodatkowania w ramach działalności gospodarczej oraz obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców.
   W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 0163321880.

    Jednocześnie informuję, że Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 31.03.2009 r. ogłosił terminy naborów na 2009 rok ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
   Nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej rozpoczyna się w dniu 15. 04. 2009 r. i trwa do wyczerpania puli zapasów.
   Natomiast nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw trwał będzie w okresie od 05.05.2009 r. do 18.05.2009 r. Dokumenty aplikacyjne do pobrania ze strony http://www.arimr.gov.pl

    Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-02 09:41:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-06 13:00:43
 
    XXX Sesja w Gminie Lubaczów

    Dnia 30 marca 2009 r. miała miejsce kolejna Sesja Rady Gminy Lubaczów.
    Obrady rozpoczęły się od przedstawienia informacji dotyczącej sytuacji na lokalnym rynku pracy i założeniach przeciwdziałania bezrobociu na rok 2009 r. Głos w sprawie zajął Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Marek Hadel, podsumowując współpracę z Urzędem Gminy Lubaczów za rok 2008.
    Kolejny temat prezentowany w trakcie sesji dotyczył przedsiębiorczości. Zasadę „Jednego okienka” czyli zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności omówiła Pani Anna Chmielowiec z Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Lubaczów, natomiast bilansu realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2008-2010 dokonała pani Bernadeta Rawska z Punktu Konsultacyjnego dla Przedsiębiorców w Gminie Lubaczów.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-02 10:22:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-02 10:28:54
 
    Konkurs pisanek i palm wielkanocnych

  Oddana w ub. roku do użytku świetlica wiejska w Bałajach, w miniona sobotę, 04.04.2009 r. po raz kolejny gościła delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Lubaczów. W specjalnie przygotowanej sali zaroiło się od kolorowych kompozycji pisankowych i palm wielkanocnych. Przywiozły je panie reprezentujące 10 KGW  z terenu gminy (Antoniki, Bałaje, Basznia Górna, Basznia Dolna, Budomierz, Krowica Sama, Lisie Jamy, Młodów, Wólka Krowicka, Załuże).
   Zarówno kompozycje z pisanek jak i przygotowane palmy wielkanocne świadczyły o wysokim kunszcie autorów prac. Ponadto ich ilość i różnorodność sprawiły, że członkowie komisji mieli mnóstwo pracy. Prezentowane zestawy konkursowe dostarczyły wszystkim oglądającym wielu wrażeń artystycznych. Po długotrwałych obradach jurorzy przyznali trzy główne wyróżnienia dla prac z Budomierza, Antoników i Bałajów.
Prace oceniała komisja konkursowa w składzie:
Pani Joanna Kuzyk /ODR/- przewodniczący komisji,
Pani Anna Janczura /Urząd Gminy/- członek,
Pan Stefan Chomyszyn /Urząd Gminy/ - członek,
Pan Daniel Pilip /PCKiS/ - członek.

   Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni i wyróżnieni za swoją pracę. Nagrody zakupiono ze środków Urzędu Gminy Lubaczów i Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie. Poczęstunek w postaci potraw wielkanocnych dla uczestników przygotowało miejscowe KGW w Bałajach z materiałów własnych i ufundowanych przez Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-06 13:55:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-08 07:07:16
 
    Misterium męki Pańskiej

   W Palmową Niedzielę mieszkańcy sołectwa Młodów i Karolówka zebrali się licznie w Gminnym Ośrodku Kultury.
   Z wielkim zainteresowaniem, w liczbie ponad 150 osób odpowiedzieli na zaproszenie księdza Jana Semeniuka z miejscowej parafii. Wydarzeniem tym była sztuka „Misterium męki Pańskiej”, którą wystawiła miejscowa młodzież.
    Żmudne przygotowania trwały cztery tygodnie. W pracach nad nimi uczestniczyli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Młodowie wraz z proboszczem.
    Spektakl odegrany przez dwudziestoosobową grupę aktorów wywołał ogromne emocje wśród widzów . Scenariusz, opatrzony cytatami z Pisma Św, profesjonalne stroje i charakteryzacja sprawiły, że teatr ten był nieprzeciętną podróżą w czasie do początków naszej ery.
    Rozważania nad tajemnicą śmierci i nadziei na wieczne życie  - znane nam dotąd z rozważań w kościele, lub indywidualnego przeżywania okresu wielkopostnego za sprawą tejże sztuki stały się udziałem wszystkich zebranych w sali widowiskowej ośrodka.
    Niewiele zdarza się bowiem okazji, by krok po kroku, na żywo, móc śledzić wydarzenia, dające początek naszej wierze w zmartwychwstanie.  Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-06 13:57:06
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-07 07:27:16
 
    Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

   2 kwietnia dla katolików na świecie jest jedną z najważniejszych dat. Tego dnia w 2005 roku, po długiej chorobie odszedł od nas Jan Paweł II, jedna z najważniejszych postaci w historii naszych czasów.
   Pamięć o nim uczczono z pewnością wszędzie tam, gdzie tylko o nim słyszano – a jak świat długi i szeroki niewiele już pewnie miejsc zostało, by o Papieżu Polaku nie słyszano.
    Człowiek jest wielki, jak o nim mówiono,  lecz ten sam tłumaczył: ”nie przez to co ma, nie przez to kim jest, ale czym dzieli się z innymi”.
    W czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II w kościele parafialnym odprawiona została Msza Św. w intencji o rychłą beatyfikację. Zebrani na niej mieszkańcy sołectwa Załuże i Gminy Lubaczów oraz samorządowcy wspólnie modlili się podczas tej gminnej uroczystości.
    Czasy, gdy Jan Paweł II dawał świadectwo swej miłości do każdego człowieka, gdy odwiedzał naszą polską ziemię przypomniała wiernym zebranym w miejscowym kościele młodzież działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży wspaniałym montażem muzyczno - słownym.
    Ku czci i pamięci złożono też kwiaty pod obrazem Ojca Świętego. I w zadumanej ciszy, która za serce ściskała wracano do domów, tuż po 21.37.    


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-07 07:27:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-07 07:28:51
 
  (Z)  
Gmina Lubaczów zaprasza do składania ofert na usługi integracji społecznej
w konkursach:

  1. nr   9/2009 -  termin składania ofert 22-04-2009 r.
  2. nr 10/2009 -  termin składania ofert 27-04-2009 r.
  3. nr 11/2009 -  termin składania ofert 27-04-2009 r.
  4. nr 12/2009 -  termin składania ofert 27-04-2009 r.
Szczegóły ogłoszonych konkursów dostępne są na stronie internetowej
 ppwow.lubaczow.com.plInformacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2009-04-07 09:14:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-24 13:15:55
 
    Od 31 marca 2009 r. - zasada "jednego okienka" - zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

   Projekt stanowi drugi etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zawarte w nim rozwiązania „ułatwią” prowadzenie działalności gospodarczej i jej rejestrowanie oraz zmniejszą uciążliwość kontroli przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Projekt jest najważniejszą ustawą Pakietu na rzecz przedsiębiorczości.
   Projekt zakłada, że wszystkie formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej można załatwić zgodnie z zasadą „jednego okienka”. Nowe przepisy obowiązują od 31 marca.
   Zasadę „jednego okienka” wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Od 31 marca indywidualny przedsiębiorca składa w Urzędzie Gminy jeden wniosek, który zawiera również dane niezbędne do ubiegania się o nadanie numeru REGON, NIP,  a także zgłoszenia płatnika składek do ZUS bądź KRUS. Wniosek EDG-1 składa się z części podstawowej i załączników dotyczących m.in. dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, dodatkowej działalności oraz rachunku bankowego. Wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem: o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej oraz zawiadomieniem o zaprzestaniu działalności gospodarczej. Wniosek w wersji papierowej wypełnia się na maszynie albo pismem odręcznym w sposób wyraźny, bez poprawek i skreśleń.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-09 10:21:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-09 10:26:27
 
  (Z)  XXXI sesja Rady Gminy Lubaczów

    Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 14.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Lubaczów.
Porządek obrad obejmuje między innymi: przyjęcie protokołu z odbytej sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2009 r., zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2008 r., podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r., założenia dotyczące organizacji roku szkolnego 2009/2010, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-22 08:42:23
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-22 08:49:40
 
    Cała Polska Czyta dzieciom
    Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej kontynuuje ogólnopolską akcję czytania najmłodszym. Głównym jej celem jest uświadomienie dorosłym, że wspólne czytanie jest najlepszą formą intelektualnego kontaktu z dzieckiem i doskonalą metodą wychowawczą. Kolejnym przejawem tych działań było spotkanie w dniu 22.04.2009 r. Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Baszni Dolnej była miejscem wyjątkowej imprezy czytelniczej z udziałem dzieci, ich wychowawców i Wójta Gminy.
    Wprowadzenia dokonali członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki, przedstawiając humorystyczną inscenizację z morałem pt. „Kłamał wilk razy kilka, okłamali i wilka”.
    Głównym punktem programu było czytanie dzieciom wybranych bajek i wierszy przez Panią Edytę Świstowicz-Mazur – polonistkę ZS w Lubaczowie. Z wielka ciekawością i zainteresowaniem dzieci słuchały barwnej i żywiołowej interpretacji utworów z opisem przygód ulubionych bohaterów.  Po przeczytaniu, dzięki stosownym sugestiom i pytaniom prowadzącej, wśród najmłodszych uczestników spotkania wywiązała się dyskusja, przeplatana cytowaniem i recytacją wybranych utworów. Całe spotkanie upłynęło w milej, spokojnej atmosferze, zapewniając uczestnikom wielu intelektualnych wrażeń.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-23 11:58:07
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-23 11:59:04
 
    Informacje Biura Powiatowego ARiMR

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-24 13:01:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-05-12 08:13:28
 
    Rocznica okrutnej pacyfikacji Wólki Krowickiej

   Konflikt polsko-ukraiński w pamięci mieszkańców Gminy Lubaczów jawi się do dziś obrazami grozy, strachu i okrutnych mordów.
   Historia tego konfliktu w kwietniu 1940 r. rozpoczyna się decyzją dowództwa Ukraińskiej Armii Powstańczej o wszczęciu antypolskiej akcji w powiecie lubaczowskim.
   Najtragiczniejsze wydarzenia  przypadły miejscowościom, które zamieszkiwane były w większości przez Polaków. Palone, pustoszone, mimo bohaterskiej obrony  zamieniały się w zgliszcza  pozbawione  życia.
Do pierwszego zbiorowego mordu na terenie Gminy Lubaczów doszło w marcu 1944 r., kiedy z rąk UPA zginęło 5 osób narodowości polskiej z Krowicy. 
    W tych okolicznościach mieszkańcy sąsiedniej miejscowości Wólka Krowicka utworzyli Samoobronę pod dowództwem Andrzeja Huka. Od tamtej pory każdej nocy wsi pilnowały warty składające się z 6 mężczyzn.
Mimo wszelkich środków zapobiegawczych pierwszy atak na Wólkę nastąpił podczas Świąt Wielkanocnych. Trzymający wartę odpierali skutecznie ataki z pomocą AK. Tuż po świętach AK wydała polecenie, by wszyscy mieszkańcy na noce opuszczali wioskę. Dzień po dniu pakowali ludzie swój dobytek i wyjeżdżali poza granice Wólki.    
   Tragiczny w skutkach okazał się jednak ranek dnia 25 kwietnia. Tego dnia, wskutek ataku UPA miejscowość doszczętnie spłonęła. Jak wspomina pan Władysław Huk – „był to jeden słup ognia i chmura dymu, ryk krów i wycie psów żywcem palących się w ogniu”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-30 11:58:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-30 12:04:51
 
    Edukacja ekologiczna

   W szkołach gimnazjalnych z terenu Gminy Lubaczów dnia 27.04.2009 r. odbyły się warsztaty  z zakresu edukacji ekologicznej. To kolejne z dziedziny ekologii i ochrony środowiska przedsięwzięcie było również częścią obchodów Dnia Ziemi przypadającego na 22 kwietnia, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Warsztaty zostały sfinansowane przez Międzynarodową Fundację Heifer Project International, której misją jest przeciwdziałanie problemom głodu i ubóstwa oraz ochrona środowiska naturalnego. Spotkania przeprowadzili trenerzy z Podkarpackiej Agencji Energetycznej w Rzeszowie, przedstawiając problem oszczędności energetycznej, segregacji odpadów, recyklingu, odnawialnych źródeł energii nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z europejskim systemem znakowania opakowań znakami recyklingu umieszczonymi na produktach.
    W ramach obchodów „Dnia Ziemi” uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych sadzili również drzewka na placach szkolnych. Sadzonki dębów  zostały przekazane szkołom przez Nadleśnictwo Lubaczów, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-30 13:25:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-04-30 14:07:12
 
    Pomysł na biznes

Uwaga ! Termin naboru przedłużony do 26 maja 2009 !

   Od 1 kwietnia 2009 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pn.: "Pomysł na biznes" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
   Celem wsparcia realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL jest promowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań i inicjatyw służących tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Cel projektu:
    Realizacja projektu ma służyć się do wzrostu poziomu zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz promocji przedsiębiorczości. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które szukają możliwości samozatrudnienia, mają dobry pomysł, a nie mają wystarczających zasobów finansowych, możliwości oraz wiedzy do realizacji swoich działań.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-04-30 15:03:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-05-22 07:08:42
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: