Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Gminne Święto Strażackie w Lisich Jamach.

   W Gminie Lubaczów od trzech lat do tradycji weszło już świętowanie Dnia Strażaka, obejmujące swym zasięgiem wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy. Również i w tym roku, „rycerze” spod znaku Św. Floriana uroczyście obchodzili swoje święto. Tym razem strażacka gala miała miejsce w Lisich Jamach. Zebrani przy boisku „Orlik” goście, poczty sztandarowe, strażacka kompania honorowa, przy akompaniamencie orkiestry dętej Lubaczowskiego Towarzystwa Muzycznego, przemaszerowali do miejscowego kościoła parafialnego. Mszę Św. w intencji strażaków odprawił ks, proboszcz Mariusz Kot.
 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-01 13:49:10
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-06-01 13:52:09
 
    12 czerwca 2009 Urząd Gminy Lubaczów będzie nieczynny

   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2009r. (piątek) Urząd Gminy Lubaczów będzie nieczynny. Prosimy o wcześniejsze załatwienie zaplanowanych spraw w Urzędzie.
   12 czerwca dzień wolny od pracy przysługuje urzędnikom, zgodnie z Kodeksem Pracy, za święto - 15 sierpnia, przypadające w sobotę.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-03 10:20:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-06-15 16:06:36
 
    Aktualności Gminne

 W dniu wczorajszym ukazał się nowy numer Aktualności Gminnych (2/2009). Zachęcamy do lektury elektronicznej wersji numeru. Pobierz


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-04 07:52:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-06-04 07:55:14
 
    Wicepremier Grzegorz Schetyna wręczył promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowych
   W dniu 3 czerwca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Tomasz Siemoniak oraz Wojewoda Podkarpacki Pan Mirosław Karapyta wręczyli promesy na likwidację szkód spowodowanych przez powodzie, wichury i gradobicia.
    Co roku Rząd przekazuje poszczególnym gminom i powiatom promesy dotacyjne na likwidację skutków powodzi, które również i w tym roku nie oszczędziły społeczności lokalnych. Obecnie taka sytuacja dotyczy województwa podkarpackiego, w którym na skutek powodzi w marcu i kwietniu, zniszczeniu uległo szereg obiektów komunalnej infrastruktury technicznej. Zniszczenia objęły 35 jednostek samorządu terytorialnego, w których straty zostały oszacowane na ponad 40 mln zł.
    W związku z zaistniałą sytuacją Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał na ten cel 11,3 mln zł. Jednocześnie, na kontynuację zadań obejmujących odbudowę lub remont zniszczonej, w wyniku wcześniejszych klęsk żywiołowych, infrastruktury komunalnej 11 jednostek województwa podkarpackiego otrzyma 2,3 mln zł. Ogółem samorząd terytorialny województwa otrzymuje aktualnie 13,6 mln zł pomocy finansowej z budżetu państwa, w formie dotacji, na dofinansowanie - w wysokości do 80% - zadań związanych z usuwaniem skutków działania żywiołów.
   Mimo trudnej sytuacji budżetowej, w tym roku przekazano w formie promes lub zwiększeń budżetu pomoc w wysokości 190 mln zł dla 457 jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla województwa podkarpackiego prawie 60 mln zł.
   Warto również zaznaczyć, że w latach 2008-2009 pomoc państwa na odbudowę zniszczonej infrastruktury komunalnej w województwie podkarpackim wyniosła, wg aktualnego stanu, 117 mln zł.
   Ponadto w ramach Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” planuje się przeznaczyć w roku bieżącym ok. 100 mln zł. Dotychczas 28 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało na likwidację skutków osuwisk i zapobieganie ich występowaniu blisko 74 mln zł, w tym 6 gmin z województwa podkarpackiego ponad 15 mln zł.
   Trzeba również podkreślić, że każda złotówka wydana na potrzeby polskiego samorządu lokalnego to najlepiej zainwestowane pieniądze, które zaowocują nowymi drogami, mostami, szkołami, przedszkolami oraz przychodniami.

Źródło: www.mswia.gov.pl


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-04 11:34:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-06-04 11:40:48
 
    Konkurs

Wójt  Gminy  Lubaczów
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA
 1. Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej ul. Szkolna 24 37-621 Basznia Dolna
 2. Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie ul. Szkolna 48 37-600 Lubaczów
 3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach ul. Lwowska 45 37-600 Lubaczów
Szczegółowe informacje dt. konkursu: www.bip.lubaczow.com.pl

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-09 08:23:49
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-06-09 08:25:34
 
    Zaproszenie

   Wójt Gminy Lubaczów we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w ramach  projektu pn. „Aktywizacja osób starszych poprzez różne formy edukacyjne, rozwijanie zainteresowań oraz różne formy spotkań tematycznych” zaprasza Członków Klubu Seniora oraz wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie z przedstawicielami placówek GOPS, PCPR, ZUS i KRUS, podczas którego będzie można skorzystać m.in. z porad w sprawach emerytalno – rentowych, uprawnień osób niepełnosprawnych oraz możliwości pozyskania dodatkowych świadczeń.
 
Harmonogram spotkań:
 • 15.06.2009 – Załuże – godz. 18.00
 • 16.06.2009 – Krowica Sama – godz. 18.00
 • 17.06.2009 – Opaka – godz. 18.00
 • 18.06.2009 – Basznia Dolna – godz. 18.00
 • 19.06.2009 – Młodów – godz. 18.00
 • 22.06.2009 – Bałaje – godz. 18.00
 • 23.06.2009 – Lisie Jamy – godz. 18.00Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-10 14:28:19
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-06-10 14:30:24
 
  (Z)  Pierwszy Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-10 14:38:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-06-10 14:40:16
 
  (Z)  XXXIV sesja Rady Gminy Lubaczów

   W dniu 29 czerwca 2009 r. o godz. 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Lubaczów.
   Porządek obrad obejmuje między innymi: przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z odbytej sesji Rady Gminy w dniu 5 czerwca 2009 r., zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-19 13:17:07
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-06-19 13:19:56
 
    Zaproszenie
  
   Wójt Gminy Lubaczów we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej oraz Prezesami Klubów Seniora w ramach  projektu pn. „Aktywizacja osób starszych poprzez różne formy edukacyjne, rozwijanie zainteresowań oraz różne formy spotkań tematycznych” zaprasza Członków Klubu Seniora oraz wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie z lekarzami, podczas którego będzie można skorzystać z porad w zakresie medycyny, dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi,  trójglicerydów, cholesterolu, tkanki tłuszczowej, ciśnienia tętniczego.
 
Harmonogram spotkań:
29.06.2009 – Załuże – godz. 18.30
30.06.2009 – Krowica Sama – godz. 18.30
01.07.2009 – Opaka – godz. 18.00
02.07.2009 – Lisie Jamy – godz. 18.30
03.07.2009 – Bałaje – godz. 18.00
06.07.2009 – Młodów – godz. 18.00
07.07.2009 – Basznia Dolna – godz. 17.00

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-26 12:46:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-06-26 12:48:08
 
    "Inkubator Trzeciego Sektora – lepsze czasy dla NGO"
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska
przy współpracy ze Starostą Powiatu Lubaczowskiego
   Zaprasza na spotkanie  informacyjne dla  organizacji  pozarządowych z powiatu lubaczowskiego w ramach realizacji projektu: „Inkubator Trzeciego Sektora – lepsze czasy dla NGO” finansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lipca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie Sala Narad nr 13, I piętro, o godz. 16.00

   Głównym celem spotkania jest prezentacja bezpłatnej oferty wspierającej działalność stowarzyszeń i fundacji.
Oferta obejmuje:
 • wsparcie lokalowe i techniczne (sala konferencyjna, ksero, fax, telefon, komputer, dostęp do Internetu, biblioteczka),
 • indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie prawnych i księgowych aspektów funkcjonowania organizacji, źródeł finansowania NGO, tworzenia partnerstw,
 • ciekawą tematykę szkoleń dla pracowników i wolontariuszy,
 • Szkołę Liderów (3 edycje wyjazdowe) zakończone certyfikatem.

Informacje można uzyskać w Inkubatorze Trzeciego Sektora w Stalowej Woli
ul. Popiełuszki 13a, 37-450 Stalowa Wola
tel. (015) 6425092, e-mail: inkubator.stalowa@gmail.com


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-26 12:55:13
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-06-26 13:03:05
 
    Targi Usług Społecznych w Kołaczycach

   Dnia 24 czerwca 2009 r. Gmina Lubaczów jako jedna z 51 gmin województwa podkarpackiego uczestniczyła w Targach Usług Społecznych w Kołaczycach.   
   Były one okazją do prezentacji dobrych praktyk z zakresu usług społecznych świadczonych w  gminach, biorących udział w Programie Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.   
   Do realizacji Programu Integracji Społecznej wybrano te samorządy, które są w trudniejszej sytuacji ekonomicznej i społecznej, niż pozostałe. Czyli takie gminy, gdzie występuje niska aktywność społeczna, większa ilość osób starszych oraz gdzie generują się problemy społeczne. Pod uwagę wzięto również liczbę osób korzystających z usług pomocy społecznej i stopę bezrobocia.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-26 13:12:19
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-06-26 13:01:33
 
  (Z)  Zawody sportowo-pożarnicze OSP Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-06-30 11:36:21
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-03 11:42:39
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: