Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 czerwca 2024,     Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów skierowany dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

   W dniu 30 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2007 2013 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-01 07:24:01
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-01 07:30:06
 
    Zakończenie roku szkolnego 2008/09

   Za nami zakończenie roku szkolnego 2008/09, czasu wytężonej pracy i  nauki. Ważnym momentem jest jednak podsumowanie całorocznych wyników zarówno uczniów, którzy starali się, by były one jak najwyższe, jak i nauczycieli, codziennie dbających o poszerzanie horyzontów swoich wychowanków.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-01 11:30:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-01 11:34:42
 
    Pierwszy Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

   Dnia 16 czerwca 2009 r. w Młodowie odbył się Pierwszy Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. W Przeglądzie brało udział 7 grup teatralnych z miejscowości: Basznia Dolna, Załuże, Opaka, Krowica Sama, Bałaje, Lisie Jamy i Młodów. Grupy te działają przy Gminnych Ośrodkach Kultury i filiach GBP. Około 67 dzieci przedstawiło własne interpretacje popularnych bajek m.in. Kopciuszka, Królewny Śnieżki i inne.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-01 13:38:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-01 13:58:58
 
    Rządowy program pomocy uczniom w 2009r. - "Wyprawka szkolna"

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, iż w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. - "Wyprawka szkolna" - rodzice uczniów mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum wraz z zaświadczeniami o dochodach lub zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku.
   Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010 do dnia 20 sierpnia 2009 r. Pomoc w formie dofinansowania przysługuje uczniom:
 • pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), (dochód, który nie przekracza miesięcznie 351,00 zł netto na jednego członka rodziny)
 • pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
   Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:
 • dla uczniów klas I szkoły podstawowej - do kwoty 150 zł,
 • dla uczniów klas II szkoły podstawowej - do kwoty 150 zł,
 • dla uczniów klas III szkoły podstawowej - do kwoty 170 zł,
 • dla uczniów klasy I gimnazjum - do kwoty 280 zł.
   Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-03 12:04:27
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-03 12:28:47
 
    Zawody pożarnicze jednostek OSP Gminy Lubaczów w Młodowie

   Jak co roku, w ramach doskonalenia sprawności i gotowości bojowej, w minioną niedzielę 5 lipca 2009 r. na boisku piłkarskim w Młodowie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Gminy Lubaczów. Udział wzięło 8 jednostek, które oprócz seniorów, przywiozły również młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców. Nowością w zawodach był występ kobiecej drużyny seniorów z Młodowa, która odważnie pokonała sztafetę i wykonała ćwiczenie bojowe, przewidziane regulaminem zawodów, wzbudzając gorący aplauz wśród publiczności.

Wyniki zawodów:
Kategoria: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Dziewczęta
1. OSP Basznia Dolna
2. OSP Załuże

Kategoria: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Chłopcy
1. OSP Basznia Dolna
2. OSP Młodów
3. OSP  Krowica Hołodowska
4. Basznia Górna

Kategoria: Kobiece Drużyny Pożarnicze (gr. C)
1.  OSP Młodów

Kategoria: Drużyny Pożarnicze seniorów – Mężczyźni (gr. A)
1.  OSP Basznia Dolna
2.  OSP Szczutków
3.  OSP Młodów
4.  OSP Krowica Lasowa
5. OSP Krowica Hołodowska
6. OSP Lisie Jamy
7. OSP Basznia Górna
8. OSP Załuże

   Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, które wręczali: Komendant PSP w Lubaczowie – mł. bryg. Mariusz Cyran i Wójt Gminy Lubaczów – Pan Wiesław Kapel. Zawody odbyły się przy sprzyjającej pogodzie, w atmosferze sportowej rywalizacji. Strażakom ochotnikom życzymy jeszcze wielu sukcesów na niwie sportowej, wylewania potu na ćwiczeniach i jak najmniej wyjazdów do akcji ratowniczych.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-08 12:11:02
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-08 12:12:19
 
  (Z)  Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-08 12:58:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-08 12:59:20
 
    Razem możemy więcej

   Wójt Gminy Lubaczów zaprasza do udziału w projekcie pt. „Razem możemy więcej”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
   Celem projektu jest wsparcie rozwoju inicjatyw lokalnych oraz aktywizacja i integracja społeczna kobiet zamieszkujących Gminę Lubaczów.
   Projekt zakłada przeprowadzenie następujących działań:
 1. Wiejska szkoła gotowania:
  • spotkania z dietetykiem,
  • zajęcia z mistrzem kucharskim – gotowanie potraw tradycyjnych,
  • zajęcia z dekoratorem – dekorowanie stołu biesiadnego i sali,
 2. Zajęcia muzyczno – rytmiczne:
  • aerobik,
 3. Szkolenie komputerowe:
  • zajęcia z informatykiem – podstawy obsługi komputera,
 4. Doradztwo zawodowe:
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
   Uczestniczkami przedsięwzięcia mogą być wyłącznie kobiety z terenu Gminy Lubaczów pozostające bez zatrudnienia lub rolniczki.
   Zajęcia rozpoczną się w miesiącu sierpniu i potrwają do 15 grudnia 2009 roku.
   Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca 2009 roku Biurze Projektu (liczba miejsc ograniczona) :

Biuro projektu:
Punkt Obsługi Przedsiębiorców w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45/ 224 (II piętro)
tel.: 16 632 18 80
e–mail: pop@lubaczow.com.pl
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-08 13:02:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-08 13:05:06
 
  (Z)  Jubileusz 25-lecia LKS Rolnik Wólka Krowicka

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-09 10:14:01
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-09 10:24:53
 
  (Z)  Zawodowy spławikowe młodzieży

    W niedzielę (12.07.2009)  na zbiorniku Kopanka w Młodowie odbędą się zawody spławikowe dla młodzieży o Puchar Wójta Gminy Lubaczów . Zbiórka o godzinie 7.30 przy zbiorniku (Dojazd od strony Młodowa).
   Zapraszamy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-10 11:20:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-10 11:24:33
 
    Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Wójta Gminy Lubaczów

   W ubiegłą niedzielę 12 lipca 2009 rozpoczęły się eliminacje Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Wójta Gminy Lubaczów, którego finał zaplanowano na 2 sierpnia 2009 na stadionie sportowym w Młodowie.
   W wyniku losowania ustalono pary pierwszej rundy, los szczęścia uśmiechnął się do Zrywu Młodów, który bez gry przechodzi do pólfinału. Pozostałe pary przedstawiały się następująco i uzyskano następujące wyniki:
 • Start Lisie Jamy - Huragan Basznia Dolna 3:2
 • Graniczni Krowica - Orkan Załuże 7:1
 • Rolnik Wólka Krowicka - Walter Opaka 2:2, karne 4:3
   Półfinały zostaną rozegrane 26 lipca 2009, a pary wyłoni losowanie.
 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-10 11:26:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-14 14:08:28
 
    Konkurs wędkarski na rozpoczęcie wakacji

   W dniu 11.07.2009 r. na oczku wodnym w Krowicy Hołodowskiej odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci w kategorii spławikowej dla dwóch grup wiekowych, tj. „do 12”  i  „do 16 lat”. Impreza zorganizowana przez Urząd Gminy Lubaczów przy zaangażowaniu radnego Rady Gminy Pana Jana Mazurkiewicza, pracowników miejscowej placówki GOK i mieszkańców, pod patronatem Wójta Gminy Pana Wiesława Kapla.
   Do rywalizacji zgłosiło się 35 uczestników, w tym 15 do kategorii młodszej (do 12 lat) i 20 – do kat. starszej (do 16 lat). Większość złowionych rybek to małe kilkudziesięciogramowe karasie. Dlatego też wyniki prawie trzygodzinnego łowienia można uznać za imponujące.
   W kategorii do lat 12 zwyciężył  z wynikiem 1,67 kg - Tomasz Furgała, przed Mariuszem Furgała (1,59 kg) i Wojciechem Kamińskim (1 kg).
   Natomiast wśród kategorii starszej – do 16 lat najwięcej bo 3,51 kg złowił Rafał Woszczak. Kolejne miejsca zajęli Tomasz Furgała (2,35 kg) i Przemek Furgała (1,97 kg).

   Efekty połowów oceniała i ważyła komisja konkursowa w składzie:
 • Andrzej Mindziak – Radny Rady Gminy Lubaczów,
 • Adam Chomyszyn – mł. instr. GOK,
 • Jan Gancarz – pracownik Urzędu Gminy Lubaczów.
   Nagrody w postaci sprzętu szkolnego wręczał osobiście Wójt Gminy Lubaczów - Pan Wiesław Kapel. Wszyscy uczestnicy otrzymali gorący posiłek i napoje.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-15 11:56:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-15 14:32:26
 
  (Z)  Gminne Święto Sportu Wsi

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-15 12:50:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-15 12:50:33
 
    25-lecie LKS "Rolnik" Wólka Krowicka

   W niedzielne popołudnie 12 lipca 2009 r.  na stadionie sportowym w Wólce Krowickiej odbył się piękny srebrny jubileusz Ludowego Klubu Sportowego "ROLNIK".
   Swoją obecnością  zaszczycił wszystkich sportowców Pan Mieczysław Golba, który wraz z przedstawicielami OZPN odznaczyli najbardziej zasłużonych działaczy i piłkarzy.
   Po uroczystym wręczeniu odznaczeń na murawę boiska weszli piłkarze miejscowego  LKS–u  oraz  LKS "Walter" Opaka, mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy.
  Podczas obchodów tej wspaniałej uroczystości pracownicy GOK w  Lubaczowie przygotowali dla dzieci i młodzieży blok rekreacyjno sportowy, w przygotowanych specjalnie na tą okazję konkurencjach – były łatwiejsze i trudniejsze do wykonania, każdej jednak towarzyszyła radość i moc wsparcia kibicujących znajomych. Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni.
   Uwieńczeniem tego sportowego, święta był mecz Oldbojów, których szeregi zasilił swoja obecnością Pan Wojewoda Podkarpacki  - Mirosław Karapyta, Pan  Wiesław Bek – rzecznik prasowy Wojewody oraz gospodarz Gminy Lubaczów – Pan Wiesław Kapel,  gdzie w normalnym czasie gry wynik był remisowy
(2:2), a o rozstrzygnięciu zadecydowały rzuty karne: 15:14 .
   Na zakończenie wszyscy uczestnicy razem bawili się podczas koncertu młodzieżowego zespołu muzycznego „APRIL”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-15 14:34:13
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-17 20:10:30
 
  (Z)  Pólfinały Pucharu Wójta 2009

   Rozlosowano pary półfinałowe Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Wójta Gminy. W niedzielę 26 lipca 2009 o godzinie 17.00 zmierzą się: (gospodarze spotkań na pierwszym miejscu pary)
 • Zryw Młodów - Graniczni Krowica
 • Rolnik Wólka Krowica - Start Lisie Jamy 
   Finał rozegrany zostanie w niedzielę 2 sierpnia w Młodowie.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-20 09:30:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-20 09:39:31
 
    II miejsce "Niespodzianki"
  
   Zespół śpiewaczy "Niespodzianka" zajął II miejsce w kategorii grup śpiewaczych Regionalnego Przeglądu Piosenki Biesiadnej i Gawędy, który odbył się w niedzielę 19 lipca 2009 w Tryńczy. W tej kategorii rywalizowało 14 zespołów.
   Organizatorem przeglądu było Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy wspólnie z Centrum Kulturalnym w Przemyślu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-21 08:00:22
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-21 08:07:23
 
    Aktywizacja osób starszych poprzez różne formy edukacyjne
Projekt „Aktywizacja osób starszych poprzez różne formy edukacyjne, rozwijanie zainteresowań oraz różne formy spotkań tematycznych” spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem odbiorców.

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2009-07-21 14:42:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-22 07:40:51
 
    Gminne Święta Sportu Wsi 2009

   W dniu 19 lipca 2009r. stadion sportowy Waltera Opaka stał się „areną” zmagań sportowców Ludowych Klubów Sportowych w ramach Gminnego Święta Sportu Wsi. Siedem LKS gminy Lubaczów wystawiło swoich najlepszych reprezentantów do udziału w konkurencjach lekkoatletycznych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-22 12:39:27
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-24 08:03:21
 
  (Z)  30-lecie Zryw Młodów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-30 07:45:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-30 07:52:59
 
    Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

   Wójt Gminy Lubaczów ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Hurcze, Lisie Jamy, Szczutków, Tymce. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w przetargu w dziale "przetargi".Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-07-30 12:17:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-07-30 12:23:05
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: