Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Za to, że byli Polakami

    W ostatnim numerze Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (Nr 35, rok LII, 30.VIII.2009), w dodatku diecezjalnym opublikowany został interesujący artykuł Pana Adama Łazara zatytułowany "Za to, że byli Polakami" o 65 rocznicy strasznego mordu dokonanego przez sotnię Ukraińskiej Powstańczej Armii na mieszkańcach Baszni Górnej i Podlesia. Zapraszamy do lektury kopii artykułu, który jest do pobrania poniżej. 
 

Pliki do pobrania:
  -> Artykuł


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-02 10:13:50
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-02 11:26:37
 
    „Nowy rok szkolny 2009/2010 r. rozpoczęty”

   1 września 2009 r. 967 uczniów szkół podstawowych, 376 uczniów gimnazjów, 50 dzieci w przedszkolu i 50 dzieci w punktach przedszkolnych na terenie Gminy Lubaczów rozpoczęło nowy rok szkolny 2009/2010.
   W wyniku podjętych 29 kwietnia 2009 r. uchwał Rady Gminy i połączenia:
 • Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Baszni Dolnej w Zespół Szkół Publicznych,
 • Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Młodowie w Zespół Szkół Publicznych,
 • Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Lisich Jamach  w Zespół Szkolno-Przedszkolny
z nowym rokiem szkolnym zmieniła się sieć szkół.
   Oprócz wyżej wymienionych zespołów funkcjonują Szkoły Podstawowe w Dąbkowie, Krowicy Samej i Załużu oraz Publiczne Gimnazjum w Wólce Krowickiej.
   Wójt Gminy Pan Wiesław Kapel w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej i w Młodowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach wręczył dyrektorom: Panu Bolesławowi Dydyk, Panu Janowi Richter i Panu Stanisławowi Szczybyło  - wyłonionym wcześniej w postępowaniu konkursowym – powierzenie stanowisk.
   Równocześnie przekazał nauczycielom i uczniom życzenia bardzo dobrych wyników w nauce, rodzicom sukcesów ich dzieci, a pracownikom oświaty dobrego zdrowia w nowym roku szkolnym.
   1 września b.r. niesie wiele zmian wynikających z nowelizacji ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, a oto niektóre z nich:
- nowe podstawy programowe dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, w klasach I szkół podstawowych oraz w klasach I gimnazjum,
 - prawo pięciolatków do rocznego wychowania przedszkolnego i możliwość rozpoczęcia nauki w klasie I przez dzieci w wieku 6 lat,
- dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły przez organ prowadzący, a nie tak jak dotychczas organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 - zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
   We wszystkich szkołach 1 września oddano pamięć 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, która przyniosła niezliczone ofiary i cierpienie nie tylko narodowi polskiemu, ale także innym narodom Europy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-02 13:40:03
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-03 06:57:58
 
    Gminno-Dekanalne Święto Plonów w Zalużu

   Dożynki są jednym z  najpiękniejszych świąt polskiej wsi. To radosna uroczystość kończąca żniwa, w której zawiera się tradycja i poszanowanie dla ludzkiej pracy.
   W kulturze wiejskiej dożynki są wydarzeniem, podczas którego świętują wszyscy, którzy pracowali w znoju przez cały rok, by z Bożym Błogosławieństwem móc zebrać plony i cieszyć się z ich obfitości.
   Ta prastara uroczystość kończąca żniwa, głęboko u nas zakorzeniona, jest kontynuacją dawnych chrześcijańskich obrzędów mających zapewnić urodzaj w przyszłym roku.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-07 13:54:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-09 09:25:24
 
    Stypendium szkolne

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że do 15 września 2009 r. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Lubaczów, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczna wysokość dochodu (netto) na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 351 zł.
   Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Lubaczów w Lubaczowie, ul. Żeromskiego 3, tel.: 16 632 16 09 wew. 22.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-09 13:11:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-10 07:12:47
 
    Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w "Niedzieli"

    W ostatnim numerze Tygodnika Katolickiego "Niedziela" (Nr 36, rok LII, 6.IX.2009), w dodatku diecezjalnym opublikowano artykuł Pana Adama Łazara zatytułowany "Festiwal Kultur i Kresowego Jadła" o festiwalu, który odbył w dniach 15-16 sierpnia 2009. Zapraszamy do lektury kopii artykułu, który jest do pobrania poniżej. 
 

Pliki do pobrania:
  -> Artykuł


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-10 08:55:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-10 09:00:27
 
  (Z)  XXXVII sesja Rady Gminy Lubaczów

   Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Gminy Lubaczów, która odbędzie się 25 września 2009 r. o godz. 14.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.
   Porządek obrad obejmuje: przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z odbytej sesji Rady Gminy w dniu 4 września 2009 r. zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami
i paragrafami w planie wydatków, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-21 07:32:32
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-21 07:37:15
 
    Program Comenius

   Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Młodowie działające przy Zespole Szkół Publicznych od bieżącego roku szkolnego realizuje Program Comenius. Comenius to jeden z czterech sektorowych projektów Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) finansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej w Warszawie, która wspiera finansowo oraz merytorycznie:
 • partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych, (polegającą na realizacji wspólnego projektu) Partnerskie Projekty Szkół,
 • uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego,
 • przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).
   Czas przewidziany na realizację projektu wynosi 2 lata. Wypłacane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Comenius środki, szkoły wykorzystują w większości na potrzeby związane z realizacją projektów, w tym na zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenie i usługi oraz wyjazdy zagraniczne.
Projekt w naszej szkole został zaplanowany z myślą o budzeniu szacunku i tolerancji do innych narodów i ich kultur. Najważniejszym jego celem jest stworzenie wspólnoty, poczucia wolności od uprzedzeń, wrogości, nietolerancji lub ksenofobii wśród uczniów, nauczycieli uczestniczących w projekcie. Szkoły partnerskie proponują zrealizować projekt „Culture in a box” (Kultura w pudełku) w pierwszym roku dwuletniego projektu, a w drugim roku uczniowie będą tworzyć online (bezpośrednie) „blogi”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-21 13:30:12
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-10-20 08:00:59
 
    Informacja Komisji Konkursowej

Informacja Komisji Konkursowej
dotycząca wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
KIEROWNIKA BIURA w Biurze Lokalnej Grupy Działania
„ROZWóJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” z siedzibą w Lubaczowie
ogłoszonego przez Zarząd LGD w dniu 24.08.2009 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-23 14:34:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-23 14:50:26
 
    Nabór wolne stanowisko kierownika biura w Biurze Lokalnej Grupy Działania
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Działania „ROZWóJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
z siedzibą w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45

OGŁASZA NABóR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA BIURA
w Biurze Lokalnej Grupy Działania


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-23 14:38:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-24 07:37:40
 
  (Z)  Uroczystość patriotyczno-religijna poświęcona pamięci mieszkańców wsi Wólka Krowicka
"Umarłych wieczność dotąd trwa ,
dokąd pamięcią im się płaci..."
Wisława Szymborska

Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów oraz  Samorząd mieszkańców wsi Wólka Krowicka zaproszają na uroczystość patriotyczno-religijną poświęconą pamięci mieszkańców wsi Wólka Krowicka, ofiar II Wojny Światowej,  która odbędzie się w dniu 27 września 2009 r. w kościele filialnym pw N.M.P. Matki Kościoła w Wólce Krowickiej.

Program uroczystości:
14.00 Uroczysta Msza Święta
 • montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Wólce Krowickiej,
 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej,
 • złożenie kwiatów,
 • apel poległych,
 • przemówienia okolicznościowe,
 • wręczenie medali i odznaczeń,
 • koncert Wojskowej Orkiestry Dętej Garnizonu Przemyśl.
Oprawa uroczystości: 
* Wojskowa Orkiestra Dęta Garnizonu Przemyśl
* Kompania Honorowa XIV Batalionu Zmechanizowanego XXI Brygady Strzelców Podhalańskich z Przemyśla


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-24 09:04:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-09-24 09:08:37
 
    Student II - Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

   PFRON do 10 października 2009 przyjmuje wnioski do programu "Student II", którego celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Program ma również stworzyć warunki mobilizujące osoby niepełnosprawne do kształcenia ustawicznego. Szczegóły w informacji poniżej.


Pliki do pobrania:
  -> Informacja


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2009-09-28 07:32:22
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2009-10-01 07:36:29
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: