Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie ogłasza listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Pliki do pobrania:
  -> ogłoszenie


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-10-01 12:53:16
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2010-10-01 12:56:40
 
    Commenius w Baszni Dolnej

Uczniowie i nauczyciele z Anglii, Łotwy, Niemiec i Włoch przez cały tydzień gościli w Publicznym Gimnazjum w Baszni Dolnej. Międzynarodowe spotkanie było kolejnym elementem programu Commenius – „Uczenie się przez całe życie”


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-10-04 11:23:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-05 14:07:54
 
    Na zewnętrznej granicy trwa ruch

   Ruszyła budowa drogi, prowadzącej do przejścia granicznego Budomierz-Hruszew. Inwestycja powinna zostać oddana do użytku za dwa lata.
   Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego w Budomierzu wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów-Budomierz”. Koszt inwestycji to łącznie 91 000 000 zł, z tego 77 350 000 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   Dla gminy Lubaczów to kolejna szansa na ożywienie gospodarcze. Szczególnie ważna ze względu na niskie uprzemysłowienie terenu. Nowe miejsca pracy, rozwój przedsiębiorczości i promocja lubaczowszczyzny to najczęściej wymieniane oczekiwania mieszkańców.
   Budowę drogi dojazdowej jak również przejścia granicznego z Ukrainą realizuje firma Erbud.
   4 października 2010 r. uroczyście inwestycję rozpoczęto. Łopaty pod nową drogę wkopali wykonawcy, inwestorzy - Wojewoda Podkarpacki i przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz posłowie i władze samorządowe.
   W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli również miejscowi radni i mieszkańcy Budomierza.  – Pamiętam jak tu na grzyby chodziłem, jednego roku było tu podobno dwa tysiące prawdzików, a teraz - droga tędy pójdzie – komentuje jeden z mieszkańców.
    -Wiem, że budowa przejścia to było marzenie społeczności lubaczowskiej, a teraz mamy kolejną inwestycję spójną, z tą już rozpoczętą, nie ma nic istotniejszego jak budowanie krwioobiegu dla kraju, czyli systemu transportu, dodatkowo tu tworzony jest wizerunek naszego państwa, tędy przebiega zewnętrzna granica Unii Europejskiej – tak podczas uroczystego rozpoczęcia budowy drogi o ważności tych inwestycji mówił Wojewoda Podkarpacki.
   - Dla gminy Lubaczów to jeden z najszczęśliwszych dni w tym roku, pierwszy był w maju, gdy wmurowywaliśmy kamień węgielny pod budowę przejścia, drugi jest dziś, gdy otwieramy budowę drogi dojazdowej – dodaje wójt gminy Lubaczów.(mag) 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-05 13:02:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-05 14:08:41
 
    Commenius w Baszni Dolnej - wizyta w Urzędzie Gminy nauczycieli z Anglii,Francji, Hiszpanii i Turcji

   Tuż po zakończonych międzynarodowych warsztatach w gimnazjum w Baszni Dolnej, kolejny projekt z Comeniusa rozpoczął się w szkole podstawowej. Na tygodniową wizytę studyjną przyjechali nauczyciele z Anglii, Francji, Hiszpanii i Turcji. 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-08 13:50:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-18 14:36:47
 
    Konferencja Podsumowująca Program Integracji Społecznej

   Realizacja P I S-u w Gminie Lubaczów dobiegła końca. 15 września 2010 r. zakończył się program, w którym brali udział mieszkańcy gminy – dzieci i młodzież, dorośli, bezrobotni, sportowcy, strażacy i koła gospodyń wiejskich.
   Program Integracji Społecznej skierowany był do wszystkich, których przedstawiciele określili swoje społeczne potrzeby podczas budowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubaczów na lata 2008-2014.
   – Teraz, po zakończeniu Programu tego dokumentu nie powinniście odkładać na półkę, ma on wam służyć przy realizacji kolejnych projektów, w nim zapisane są wasze oczekiwania, z niego powinniście korzystać przy aplikowaniu o kolejne środki z programów społecznych, on powinien was integrować – mówiła podczas podsumowującej konferencji Elżbieta Tomczak – regionalny koordynator PIS-u.
Cel programu, a więc przede wszystkim integracja – został z pewnością osiągnięty. Bez porównania do lat ubiegłych wzrosła również aktywność społeczna i umiejętność wnioskowania o dofinansowanie zadań z innych dostępnych źródeł.
   - Zadowolenia nie da się ukryć, bo nauczyliśmy się sięgać wspólnie po środki, które przeznaczaliśmy na nasze konkretnie określone społecznie potrzeby, w szkołach dodatkowe zajęcia doskonalące i wyrównawcze, w centrach wsi wydarzenia kulturalne, które pokoleniowo nas integrowały, dla nieaktywnych zawodowo kursy, dla kół gospodyń promocja Kresowego Jadła, które jest już znane w całym regionie, dla seniorów, dzieci, młodzieży rozrywka od sportowej po tradycyjne biesiadne wieczorki, dla sportowców i strażaków aktywność i rozwój – mówi członek Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, jeden z beneficjentów z PIS-u.
   Pula środków na realizację projektów, jaką w ciągu trzech lat otrzymała Gmina Lubaczów z PPWOW (przyp. red. Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich) wyniosła 509 415 zł. (mag)


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-11 14:21:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-11 14:22:42
 
    Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo


   Dziś, na pamiątkę powołania pierwszego w Europie ministerstwa oświaty publicznej - KEN-u, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest on dla nas niezwykle ważny. Rocznica powstania tej instytucji przypomina bowiem o wiodącej roli wychowawczej nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty skierowanej do całego młodego pokolenia.
   Kształcenie dzieci i młodzieży, otwieranie im nowych światów, przewodzenie w radościach i wsparcie w chwilach trudniejszych to wielka misja, w tym szczególnym dniu chciałbym więc, przede wszystkim, podziękować Państwu za jej wypełnianie.
   Poprzez Waszą pracę młodzi ludzie mogą odkrywać swoje talenty i pasje, Wy motywujecie ich do zmagań ze słabościami, budząc ufność w ich własne możliwości i zachęcając do zdobywania tajników wiedzy. W swoim poświęceniu i życzliwości nie możecie mieć sobie równych, bowiem nie ma bardziej odpowiedzialnych zawodów, które dotyczą wychowania młodego pokolenia i wprowadzenia go w dorosłe życie.
   Stoicie Państwo na straży nauki, która naszym uczniom przynieść powinna dobry start w dorosłe życie. Będąc pełen uznania dla wykonywanej przez Was pracy pedagogicznej i wychowawczej wszystkim pracownikom szkoły składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji, radości, zdrowia oraz zawodowego spełnienia. Niech również w naszych gminnych szkołach uczniowie mają szansę poszczycić się wysokimi wynikami i szczególnymi osiągnięciami, tak zbiorowymi jak indywidualnymi. Niech idea Stanisława Poniatowskiego, przynosząc urzeczywistnienie misji pedagogicznej i wychowawczej w nowoczesnej Europie będzie przez wszystkich z Państwa z powodzeniem kontynuowana.
Z  wyrazami  szacunku:

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław  Kapel

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-13 14:34:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-13 14:51:40
 
    Młodszy referent w Urzędzie Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-15 11:08:03
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-15 11:09:00
 
    II miejsce dla LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej podczas II Targów Lokalnych Grup Działania

   W  minioną niedzielę -17 października parking przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie od wczesnego przedpołudnia tętnił życiem. Ta niecodzienna atmosfera związana była z Targami Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego, które odbyły się po raz drugi. Na 31 LGD, funkcjonujących w naszym regionie, udział w nich wzięło 24.
   Wszyscy wystawcy prezentowali to co u nich najlepsze i warte pokazania. Dominowały tu własne produkty tradycyjne, rękodzieła, regionalne wyroby kulinarne. Poprzez aktywizację Lokalnych Grup Działania połączoną z udziałem w targach, impreza wypełniła swój cel, jakim jest przede wszystkim promocja walorów agroturystycznych, kulinarnych oraz dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów Podkarpacia. Jak podkreślił Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego - Mariusz Bednarz – impreza jest też okazją do zaprezentowania zasad działania i roli tych stowarzyszeń w lokalnych społecznościach oraz – do nawiązania kontaktów, niezbędnych do pracy i wymiany doświadczeń. W tym roku formuła targów została wzbogacona o konkurs na najlepsze stoisko wystawowe. Kapituła konkursowa miała niemały problem z wyborem najlepszego, wywiązała się jednak ze swojej roli, wybierając zwycięzców.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-18 10:04:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-18 11:14:50
 
    Informacja o wynikach naboru

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-21 09:10:19
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-21 09:46:36
 
    Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

   Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:
 1. Świadczeń zdrowotnych
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia
 3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 5. Poszanowania intymności i godności
 6. Dokumentacji medycznej
 7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 9. Opieki duszpasterskiej
 10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
   Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:
   Bezpłatna infolinia: 800-190-590   (czynna pn. – pt.  w godz. 9.00 - 21.00) połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora): (22) 833- 08-85; (22) 635- 59-96
   Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl;   www.bpp.gov.pl

   Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-21 09:42:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-21 09:44:02
 
    Aby ten dom łączył i integrował mieszkańców całej wsi…

   Tymi słowami ks. Mariusz Kot  wyraził swoje życzenia podczas poświęcenia i oddania do użytku odnowionego po gruntownym remoncie domu kultury w Lisich Jamach. Wybudowany na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku obiekt, służył lokalnej społeczności jako centrum kulturalne wsi, miejsce spotkań zebrań, rozrywki, gdzie organizowane były różne formy działalności kulturalnej. Przez wiele lat budynek czekał na generalny remont i zwiększenie jego funkcjonalności. W tym roku życzenia mieszkańców i władz Gminy co do tej placówki udało się zrealizować dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VI: Turystyka i kultura, w ramach projektu pn.  „Wyznaczenie tras turystycznych na terenie gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-25 17:48:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-25 17:50:51
 
    Razem przez pół wieku, a nawet dłużej

   -To piękna chwila. Nawet się nie spodziewaliśmy jak bardzo będziemy ten dzień przeżywać. Przypomnieliśmy sobie początek naszej drogi – mówiły małżeństwa, które odnowiły swoje śluby podczas zorganizowanej przez Gminę Lubaczów uroczystości dla par, z 50-letnim stażem.

   W tym roku jubileusz obchodziło trzydzieści małżeństw. Tyle zgłosiło się do Urzędu Gminy Lubaczów. Aż dziesięć z nich swój związek zawarło jednak przed 1960 r. Były więc pary świętujące złote gody, ale również te, z platynową i diamentową rocznicą.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-28 09:15:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-28 09:35:23
 
    Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy

   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zakwalifikowana żadna osoba do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Lubaczów, spośród spełniających wymagania formalne.
Uzasadnienie:
   Komisja Rekrutacyjna w dniu 22 października 2010 r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z pięcioma kandydatami spełniającymi wymagania formalne, w wyniku których żadna osoba nie została zakwalifikowana do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Lubaczów ze względu na:
 •   niewystarczającą znajomość zagadnień z zakresu przepisów prawnych wymienionych w ogłoszeniu o naborze.
Lubaczów, dnia 28 października 2010 r.


Wójt
Wiesław Kapel

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-10-28 14:48:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-10-28 14:49:39
 
    Nabór - Młodszy referent w Urzędzie Gminy Lubaczów
Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko młodszego referenta ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pliki do pobrania:
  -> ogłoszenie


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-10-29 09:44:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-22 11:56:39
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: