Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol

   W przededniu Wszystkich Świętych, w Krowicy Samej, odsłonięto pomnik ofiar II wojny światowej, oddając cześć mieszkańcom Krowicy Samej, Krowicy Hołodowskiej, Krowicy Lasowej i Budomierza, którzy zginęli z rąk nacjonalistów UPA, zostali pomordowani w obozach okupantów i polegli na frontach.
   Obecni mieszkańcy zainicjowali postawienie pomnika, bo z ich wsi w latach 1940-1947 zginęło łącznie 44 osoby. Żadna z tych ofiar nie była przypadkowa, większość straciła życie tylko za to, że była polskiej narodowości. Hołd i pamięć to według Społecznego Komitetu Budowy Pomnika należność wobec tych, którzy nie ugięli się przed napastnikami – ukraińskim, niemieckim i sowieckim.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-02 12:16:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-04 07:53:23
 
    Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

   W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.
Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-05 07:27:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-05 07:33:52
 
    Młodszy referent w Urzędzie Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-11-16 08:25:07
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2010-11-16 08:26:04
 
    Europejski Urzędnik – szkolenia dla pracowników urzędów gmin i powiatów Podkarpacia

   Aby zwiększyć możliwości rozwojowe naszej Gminy i regionu , jakie wynikają z członkowstwa Polski
w UE, a także usprawnić działanie kadry, jej dostępność, efektywność oraz sprawność działania, które stanowią istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki i są czynnikami wpływającymi na jej konkurencyjność, nasz urząd stawia na ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Udział  w szkoleniach stanowi jedną z dróg. Aktualnie nasi pracownicy biorą udział w projekcie pt. „Europejski Urzędnik – szkolenia dla pracowników urzędów gmin i powiatów Podkarpacia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
   Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.eurourzednik.eu


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-20 13:53:58
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-30 13:57:51
 
    Podziękowanie

   Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w samorządowych wyborach 2010 r. oddali na mnie swój głos. Wdzięczny za udzielone mi poparcie, na kolejną kadencję, zapewniam Państwa, że zrobię wszystko, by nie zawieść Waszego zaufania.
   Z najwyższą powagą, rzetelnością i osobistym oddaniem będę traktował powierzoną mi funkcję. Wierzę, że we współpracy z wybraną Radą Gminy jeszcze efektywniejszym stanie się nasz rozwój zarówno gospodarczy jak i społeczny, a wszelkie problemy będą rozwiązywane z korzyścią dla nas wszystkich.
   Dziękuję, w imieniu całego samorządu kadencji 2010-2014, za Państwa aktywne uczestnictwo w tych wyborach, za głosy poparcia udzielone radnym w nich wybranym, oraz wszystkim pozostałym, którzy wyszli do Państwa z propozycją reprezentowania Waszych potrzeb.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-22 11:55:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-07 12:31:21
 
    Od pomysłu do sukcesu

   Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt:"Od pomysłu do sukcesu"
   Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie: 06.12.2010r. – 17.12.2010r. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 osobiście w Punktach Rekrutacyjnych:
 •  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju  Regionalnego S.A.
  Ul. M. Dąbrowskiej 15, 39 – 400 Tarnobrzeg
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów
 • Podkarpacka Izba Gospodarcza
  Ul. Lewakowskiego 14, 38 – 400 Krosno
 • Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Ul. ks. P. Skargi 7/1, 37 – 700 Przemyśl
 lub wysyłając Pocztą/Kurierem za potwierdzeniem odbioru  wyłącznie do siedziby Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
ze strony internetowej projektu www.odpomysludosukcesu.pl
w siedzibie Biura Projektu: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15/210,  39 – 400 Tarnobrzeg


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-23 10:21:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-23 10:35:44
 
    Postaw na własny biznes

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają do uczestnictwa w III edycji projektu pt. „Postaw na własny biznes” realizowanego w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego,  jarosławskiego, przeworskiego, miasta Przemyśl, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) i należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • kobiety,
 • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcja roślinną i/lub zwierzęcą,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby po 45 roku życia


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-23 10:30:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-20 09:20:50
 
    Konsultacje

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-26 14:42:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-26 15:47:39
 
  (Z)  I sesja Rady Gminy Lubaczów

   Serdecznie zapraszam na I sesję Rady Gminy Lubaczów w dniu 1 grudnia 2010 r. o godz. 9:00 w budynku Domu Kultury w Młodowie.
   Porządek obrad obejmuje między innymi: wręczenie zaświadczeń stwierdzających wybór na radnego Rady Gminy Lubaczów, ślubowanie radnych,  stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów, wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy, wybór przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy, powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lubaczów, informacja o działalności Wójta między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Gminy, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-11-30 13:38:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-11-30 13:53:44
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: