Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Gmina Lubaczów ma nową Radę

   Od 1 grudnia w gminie Lubaczów działa nowy samorząd. Radni wybrani w listopadowych wyborach na pierwszej sesji złożyli swoje ślubowanie.
   Posiedzenie nowej rady zaplanowano w Młodowie, by dodatkowo podkreślić uroczysty charakter wydarzenia. Prowadzenie obrad objął Jan Potym - senior obecnej kadencji. Sesję rozpoczęto od złożenia sprawozdania z przebiegu listopadowych wyborów i wręczenia zaświadczeń samorządowcom o wyborze na radnego gminy Lubaczów. Dokument w kolejności odebrali: Roman Cozac, Marian Gutkowski, Zofia Huk, Jan Hypiak, Wiesław Kosior, Zdzisław Maziarz, Jan Mazurkiewicz, Maciej Mazurkiewicz, Andrzej Mindziak, Marek Pilip, Jan Potym, Henryk Przeszłowski, Zbigniew Soroń, Krzysztof  Suchy, Stanisław Szpyt.
   Następnie do formuły ślubowania "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" najmłodszy z wybranych samorządowców– Marek Pilip – odczytał nazwiska radnych, którzy słowami - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” oficjalnie potwierdzili objęcie mandatu.
   Pierwszą decyzją podjętą wspólnie przez samorząd nowej kadencji była uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów, którym ponownie w głosowaniu tajnym został wybrany Roman Cozac.
   Od tego momentu przejął on prowadzenie posiedzenia. Kolejno wybrano, wiceprzewodniczącyh Rady Gminy Lubaczów- Wiesława Kosiora i Zdzisława Maziarza.
   Zgodnie z art.21 ustawy o samorządzie gminnym rada podjęła również decyzję o powołaniu 4 stałych komisji rady i wybrała ich przewodniczących
  • Komisja Rewizyjna – Stanisław Szpyt,
  • Komisja Budżetowa – Andrzej Mindziak,
  • Komisja Rolnictwa – Jan Potym,
  • Komisja Spraw Społecznych – Henryk Przeszłowski.
   Następnie ustalono skład osobowy każdej komisji i wybór ten zatwierdzono przyjęciem w tej sprawie uchwał.
Kolejne posiedzenie nowej rady zaplanowano na 6 grudnia. W trakcie poniedziałkowych obrad m.in. zostanie zaprzysiężony Wójt Gminy Lubaczów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-02 12:24:02
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-03 13:55:26
 
  (Z)  II sesja Rady Gminy Lubaczów

   6 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się druga w kadencji  2010 – 2014 sesja Rady Gminy Lubaczów.
   Porządek obrad obejmuje między innymi: przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu spisanego w dniu 1 grudnia 2010 r., zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Lubaczów, wystąpienie Wójta Gminy Lubaczów, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubaczów i Programu Integracji Społecznej, informację z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Baszni Dolnej za 2010 r., informację z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie za 2010 r., sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Sportu w Gminie Lubaczów za lata 2008 – 2010, podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-03 10:41:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-03 10:46:06
 
    Zmienia się wizerunek urzędników w naszym powiecie!

   Przeszkolenie 495 pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw z terenu 6-ciu powiatów województwa podkarpackiego z tematyki ostatnio znowelizowanych ustaw, komunikacji, zarządzania czasem, obiegu dokumentów i zasad współpracy z ngo, realizowania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS to tylko jeden z celów, którego osiągnięcie zakładał projekt realizowany również i w naszym powiecie przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze pn. „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej”.
   Pomimo, iż projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 października 2011 r., już dziś wiemy, że przynosi on oczekiwane rezultaty. Na chwilę obecną przeszkolonych zostało już (zgodnie z danymi podawanymi przez realizatorów) łącznie 553 pracowników administracji samorządowej, w tym również pracownicy naszego urzędu.
   Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w projekcie „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej” zapoczątkuje nowy rozdział w relacji petent – urzędnik a wartości takie jak: wysoka jakość świadczonych przez nas usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład zostaną przez Państwa docenione.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-06 11:04:31
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-23 11:14:11
 
    Zaprzysiężenie Wójta Gminy Lubaczów

   W wyborach samorządowych 21 listopada urzędujący wójt Wiesław Kapel został wybrany na kolejną kadencję. Mieszkańcy udzielili mu ponad 90-procentowego poparcia.
   W poniedziałek, 6 grudnia 2010 r., na sesji Rady Gminy Lubaczów został zaprzysiężony. Swój urząd będzie pełnił przez kolejne 4 lata.
     - Staję tu dziś przed Państwem z wielką odpowiedzialnością – zaczął swoje wystąpienie podczas sesji – z odpowiedzialnością za następne lata rozwoju Gminy Lubaczów. Ile udało się już zrobić sami Państwo widzicie, wiele jednak przed nami.
    W wystąpieniu wójt wskazał na najważniejszego jego zdaniem kierunki zrównoważonego rozwoju. Związane są one przede wszystkim z budowanym polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Budomierzu, poprawą infrastruktury drogowej, w tym dróg gminnych, chodników, oświetlenia oraz modernizacją i adaptacją gminnych budynków na potrzeby działań społecznych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-07 11:49:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-07 13:00:37
 
  (Z)  Koncerty charytatywne

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-07 13:56:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-15 08:26:20
 
    Informacja o wynikach na naboru na młodszego referenta w Urzędzie Gminy Lubaczów

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-09 11:29:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-09 11:32:25
 
    Nabór rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Lubaczów

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-12-09 15:31:59
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-16 16:46:15
 
    Zachowaj Trzeźwy Umysł

   Dnia 18 listopada 2010 r. w Młodowie odbył się „Szkolny Dzień Profilaktyki” zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Młodowie i Urząd Gminy Lubaczów w ramach udziału Gminy Lubaczów w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł 2010”
   W przedsięwzięciu udział wzięli 4-osobowe delegacje uczniów z wszystkich szkół Gminy Lubaczów wraz z nauczycielami oraz miejscowi uczniowie Zespołu Szkół Publicznych z Młodowa.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-14 14:32:27
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-14 14:34:47
 
    Płomień z Betlejem

   W tym roku po raz 20 do Polski zawitało Betlejemskie Światło Pokoju, dlatego Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszańców na Uroczyste przekazanie Płomienia z Betlejem, które odbędzie się 17 grudnia 2010r. o godzinie 18:00 w kościele św.Stanisława w Lubaczowie.   
                             
Serdecznie Wszystkich Zapraszamy
Czuwaj!
hm.Danuta Kacprzak
wraz z całym środowiskiem Harcerskim naszego Powiatu


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-16 07:45:20
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-16 07:47:09
 
  (Z)  III sesja Rady Gminy Lubaczów

   W dniu 21 grudnia 2010 r. o godz.13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się trzecia w kadencji 2010 – 2014 sesja Rady Gminy Lubaczów.
   Porządek obrad obejmuje między innymi: przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu spisanego w dniu 6 grudnia 2010 r., zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Załużu, uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r., informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie za 2010 r. oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną za 2010 r., podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-17 07:03:09
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-17 07:07:36
 
    


   Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 grudnia 2010 r., w wieku 63 lat zmarł  śp. Bronisław Maryjko sołtys sołectwa Szczutków.
   Rodzinie zmarłego oraz wszystkim jego bliskim składamy wyrazy współczucia

 Roman Cozac    
  Wiesław Kapel
 Przewodniczący
Rady Gminy Lubaczów    
 Wójt Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-20 09:09:39
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-22 07:44:43
 
    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-20 10:49:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-20 10:50:14
 
    Certyfikat „Gmina Fair Play”

   Dnia 17 grudnia 2010 r. Wójt Gminy Lubaczów odebrał prestiżowy certyfikat „Gmina Fair Play”. Wręczenie nagród dla samorządów odbyło się w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie.
   Konkurs Gmina Fair Play, w którym gmina Lubaczów uczestniczyła wraz z 124 samorządami z całej Polski skierowany był do wszystkich gmin, dbających o interesy społeczności lokalnych, szczególnie poprzez tworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej.
   Konkurs przebiegał w dwóch etapach – najpierw weryfikowano ankiety konkursowe, w których gminy dokonywały samooceny włsnych działań, prezentując swoje dokonania oraz plany na przyszłość, w drugim przeprowadzano audyty w gminach, celem potwierdzenia danych, zawartych w ankiecie samooceny.
   Jedną z najważniejszych korzyści, wynikającą z udziału w programie „Gmina Fair Play” jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowania dokonań samorządu oraz jego planów na szerszym forum publicznym.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-20 10:51:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-22 07:45:03
 
    Lista kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-22 15:30:54
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-22 15:38:21
 
    Koncerty na szlachetną nutę

   „Rzeczą szlachetną jest dostrzec człowieka potrzebującego, a wielce godne podkreślenia jest wyjść z braterską pomocą. Miłość bliźniego jest istotą chrześcijaństwa. Dotyczy to zwłaszcza ludzi najbardziej potrzebujących. /Jan Paweł II/”

   Przedświąteczny okres to nie tylko bieganina i załatwianie własnych spraw, to również czas, gdy chętniej pomagamy wszystkim, którzy mogą oczekiwać lub potrzebować naszego wsparcia.
   By radośniejsze były święta dla potrzebujących dzieci z naszej gminy Wójt we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowali pieniężne zbiórki. Odbyły się one w trakcie koncertów charytatywnych w Baszni Dolnej, Młodowie, Krowicy Samej i w Lisich Jamach.
   Na koncertowych scenach wystąpili: Zespół Młodzieżowy Anielsi, Zespół Śpiewaczy Niespodzianka, Zespół Pieśni i Tańca Kresy oraz dzieci z kółek artystycznych. Do akcji niesienia pomocy włączyły się również miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich i Klub Integracji Społecznej z Dąbrowy przygotowując słodkie poczęstunki i kiermasz świątecznych ozdób.
   Podczas koncertów udało się zebrać 2224,95 zł. Za zebrane pieniądze ufundowano paczki żywnościowe.
   Wszystkim, którzy okazali swoją pomoc w akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia organizatorzy składają serdeczne podziękowania./mag/


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-22 15:32:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-22 15:34:20
 
    Kiermasz

   Tradycyjnie już, oprócz stroików i ozdób wystawianych na przedświątecznym kiermaszu „Kresowe Jadło”, Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Lubaczów oferowały swoje kulinarne wyroby. Warto było skorzystać z tej propozycji, bo znalazły się w niej wszystkie bożonoradzeniowe przysmaki. Komu zabrakło czasu na lepienie pierogów, lub miał ochotę spróbować prawdziwego swojskiego sernika mógł wybierać spośród szerokiego asortymentu kresowych kulinariów. Chętnych nie brakowało, bo specjały kobiet z gminnych kół są znane i cenione w całym regionie. A wiadomo, święta najczęściej spędzamy przy stole, nie oglądając się na kalorie i umiar. Wszystkim więc, którzy częstować się będą przysmakami z gminy Lubaczów życzymy „Smacznego”!/mag/

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-22 15:35:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-23 08:11:46
 
  (Z)  24 grudnia 2010 Urząd Gminy Lubaczów będzie nieczynny

   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2010r. (piątek) Urząd Gminy Lubaczów będzie nieczynny. Prosimy o wcześniejsze załatwienie zaplanowanych spraw w Urzędzie.
   24 grudnia dzień wolny od pracy przysługuje urzędnikom, zgodnie z Kodeksem Pracy, za święto przypadające w sobotę.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-22 15:40:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-22 15:42:36
 
    Nowy sprzęt OSP w Młodowie

ORLEN wspiera strażaków
   PKN ORLEN po raz kolejny przekazał darowizny finansowe, karty paliwowe oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy zawodowym i ochotniczym jednostkom straży pożarnej z różnych regionów Polski. Współpraca ta to jeden z aspektów działań na rzecz ochrony zdrowia i życia, w które od lat angażuje się PKN ORLEN. W tym roku Koncern udzielił wsparcia 50jednostkom na łączną kwotę blisko 350 tyś. Złotych. Wśród 50 jednostek wsparcie na zakup sprzętu ratownictwa medycznego otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie. Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków odbyła się 23 listopada w Domu Technika w Płocku.

STOP POWODZIOM
   W sobotę 18 grudnia,  na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość przekazania sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprzęt zakupiony został w ramach akcji STOP POWODZIOM. Wśród 575 jednostek sprzęt otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie w postaci pompy szlamowej WT 40X z wyposażeniem.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-27 10:54:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-27 10:56:04
 
  (Z)  Sesja Rady Gminy Lubaczów

   30 grudnia 2010 r. o godz. 13.00Zespole Szkół Publicznych w Młodowie odbędzie się sesja Rady Gminy Lubaczów. Porządek obrad obejmuje między innymi: zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-27 14:51:01
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-27 14:54:39
 
    Z kolędą i życzeniami do chorych

   27 grudnia 2010r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej działające w kółku artystycznym przy miejscowym Domu Kultury udały się z życzeniami i kolędą do Szpitala w Lubaczowie.
   Rozśpiewana grupa pod kierunkiem Pani Jadwigi Chomyszyn i Pani Urszuli Pukas przygotowała piękną oprawę Mszy Świętej odprawionej dla chorych w kaplicy szpitalnej. Następnie  „kolędnicy” z księdzem kapelanem Sławomirem Szewczukiem udali się do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  zanieść dobrą nowinę o Narodzeniu Chrystusa do chorych, którzy na co dzień mieszkają w szpitalu. Szczególnie przejmujące było kolędowanie na Oddziale Dziecięcym. Najmłodsi pacjenci, którzy spędzili święta w szpitalu z wielkim przejęciem przyjęli wizytę dzieci z  SP Krowicy i z entuzjazmem włączali się do śpiewu kolęd  i pastorałek. Na zakończenie rozśpiewana gromada udała się z życzeniami i kolędą do dyrekcji szpitala. Na wysokości  zadania stanęło Koło Gospodyń Wiejskich z  Wólki Krowickiej, które przygotowało pyszne świeże pączki, którymi poczęstowano pacjentów i personel szpitala.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-28 10:01:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-28 13:23:22
 
    Nabór wniosków dla rolników w ramach działania "Rożnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

   LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" ogłasza w dniach 27.12.2010 - 25.01.2011 nabór wniosków dla rolników w ramach działania "Rożnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013.
   Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.lgd-rzl.pl


Pliki do pobrania:
  -> Ogłoszenie


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-28 11:43:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-28 11:45:41
 
    "Konkurs bożonarodzeniowy" dla LGD z Podkarpacia

   Wzorem roku ubiegłego Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o organizacji konkursu bożonarodzeniowego. Zasadniczym celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez integrację środowiska wiejskiego oraz pobudzenie aktywności mieszkańców, poznawanie i upowszechnianie tradycji, a także promowanie potraw bożonarodzeniowych. Konkurs promuje także działania związane rozwijaniem wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą, tradycją i folklorem oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości. Celem szczegółowym jest wyłonienie i promowanie najlepszych potraw i aranżacji stołu wigilijnego oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych regionu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-12-30 11:08:49
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-12-30 11:09:52
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: