Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

     „Nareszcie ferie! Nie trać werwy, bawić się można bez przerwy” w Gminnym Ośrodku Kultury i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baszni Dolnej

   W dniu 26.02.2010 roku o godzinie 15.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Baszni Dolnej we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną miało miejsce spotkanie podsumowujące dwutygodniowe zajęcia pod hasłem „Nareszcie ferie! Nie trać werwy, bawić się można bez przerwy”.
   Ferie rozpoczęły się dyskoteką walentynkową,  w której uczestniczyła licznie młodzież  z Baszni i okolic. Codziennie w zajęciach uczestniczyło ponad 10 osób przede wszystkim dzieci z  Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej. Zorganizowano wiele atrakcji takich jak :  kółko warcabowo- szachowe prowadzone przez instruktora Andrzeja Szczybyło, konkursy rysunkowe, quizy, gry, zabawy ruchowe, konkurs plastyczny „Pani Zima”. Dzieci uczyły się pieczenia ciast, a także uczestniczyły przy wykonywaniu sałatek owocowych. Odbywały się również mecze piłki siatkowej dla młodzieży ze szkół średnich i starszej w hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej. W dniu 19 lutego odbył się wyjazd do kina w Lubaczowie na film
pt. „Epoka lodowcowa 3.Era dinozaurów”.
   Za uczestnictwo w zajęciach dla dzieci został przygotowany poczęstunek i zostały wręczone nagrody rzeczowe.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-04 10:20:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-04 11:16:47
 
    Z trzech stron pogląd na przyrodę

   Środowisko naturalne to wielkie bogactwo i dziedzictwo, o które wszyscy musimy dbać. Dbać w taki sposób, by móc przekazać je dalszym pokoleniom – tymi słowami Konsul Stanów Zjednoczonych Benjamin Ousley Naseman rozpoczął konferencję przyrodniczą o ochronie przyrody Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
   Spotkanie z dnia 1 marca 2010 r. z konferencją pt. „Formy ochrony przyrody w Polsce, na Ukrainie i w USA” Gmina Lubaczów zorganizowała we współpracy z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie i z Muzeum Kresów w Lubaczowie.
   Przewodniczyli mu dyplomaci Konsul Benjamin Ousley Naseman i jego doradca Iwona Sadecka z konsulatu USA, Miron Yankiv –Radca Minister Ambasady Ukrainy w Warszawie, przez videołącza Marek Skulimowski –Z-ca Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku oraz Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki. Audytorium stanowili przedstawiciele samorządu lokalnego, praktycy tematu, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji przyrodniczych współpracujących z Gminą Lubaczów i naukowcy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-04 10:36:04
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-04 10:37:33
 
    O demokracji – w rocznicę reaktywacji samorządu

   Inaugurując obchody XX rocznicy przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce Gmina Lubaczów oprócz konferencji przyrodniczej i wystawy American West zorganizowała również spotkanie informacyjne o obywatelskich akcjach. Poprowadził je konsul Benjamin Ousley Naseman i jego doradca Iwona Sadecka – z Konsulatu Generalnego w Krakowie.
   Odbiorcami prelekcji o zachowaniach społecznych w aspekcie wyborów prezydenckich była młodzież gimnazjalna szkół gminnych, a także licealiści z Lubaczowa i Oleszyc. 
   Amerykański przykład – z wyborów, w których zwyciężył Obama jest łatwy do przełożenia na polską rzeczywistość. Najważniejsze jest bowiem zaangażowanie społeczne oraz świadomość, że każdy, pojedynczy głos jest ważny. Przygotowania do akcji, w których kolejki ustawiały się do wyborczych lokali – to tylko jeden z przykładów włączania się w życie obywatelskie młodych ludzi.
Po dwudziestu latach funkcjonowania nowej polskiej rzeczywistości młodzież coraz chętniej bierze udział w akcjach informacyjnych, dotyczących ich udziału w lokalnej rzeczywistości.
    Stąd też spotkanie z konsulem amerykańskim – organizatorzy mają wielką nadzieję, że stanie się ono inspiracją dla młodych, by swoją przynależność do samorządu potraktowali poważnie i w przyszłości aktywnie w nim uczestniczyli.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-04 13:16:19
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-04 13:17:13
 
    "DZIEŃ OTWARTY" w Urzędzie Skarbowym w Lubaczowie

   Urząd Skarbowy w Lubaczowie zaprasza na "DZIEŃ OTWARTY", 6 marca 2010r. w godzinach od 9:00 do 13:00 pracownicy będą udzielać pomocy w wypełnianiu formularzy i przybliżać podatnikom specyfikę pracy urzędu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-05 07:38:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-05 07:41:19
 
    VI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

   Zgodnie z par.15 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” Zarząd LGD zwołuje w dniu 18 marca (czwartek) VI Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się o godz. 15.00 w Sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. Zapraszamy Pana/Panią do udziału w obradach.
Porządek obrad VI Walnego Zebrania:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Podjęcie uchwał:
  • Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD „RZL” za 2009 rok,
  • Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2009 rok,
  • Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok
  • Udzielenie absolutorium Zarządowi LGD „RZL” za 2009 rok.
  • Uchwała w sprawie składek członkowskich na rok 2010
  • Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu
  • Zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej
  • Zatwierdzenie Regulaminu Biura LGD
 5. Wybory uzupełniające.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.
   W dniu 19 stycznia 2010 r. pisemną rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożyła Pani Monika Harasymowicz. Zachodzi potrzeba uzupełnienia składu Zarządu przez Walne Zebranie.
   Z uwagi na ważkość poruszanych tematów oraz niezbędnych decyzji uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

Prezes Zarządu LGD
mgr Jan Gancarz


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-09 14:41:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-15 08:55:13
 
    Informacja

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że Wojewoda Podkarpacki Rozporządzeniem nr 2/10 z dnia 3 lutego 2010 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej uchylił obowiązek informowania o organizowaniu polowań na terenie Gminy przygranicznej w odległości mniejszej niż 5 km od linii granicy państwa, któro dotychczas powinno być zgłoszone co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem do właściwego terytorialnie Komendanta Placówki Straży Granicznej.
   Natomiast rozporządzeniem Nr 3/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, pas drogi granicznej  oznacza się tablicami  z napisem: „Pas drogi granicznej – wejście zabronione”.
   Pełna treść powyższych rozporządzeń została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 9, poz. 194 i 195. 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-09 14:47:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-09 14:49:19
 
    Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie

1. Agencja Rynku Rolnego udziela – w ramach pomocy de minimis w rolnictwie     – dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
   Pomoc ta jest udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007. Ogólna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 7500 euro dla jednego przedsiębiorstwa sektora rolnego (producenta rolnego) w okresie trzech lat obrotowych.
   Wnioski można składać  już od 15.01.2010r. we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania producenta OT ARR.

2. Stawki dopłat do 1 ha gruntów rolnych obsianych lub obsadzonych:
 • 100 zł – w przypadku zbóż , mieszanek zbożowych i pastewnych
 • 160 zł – w przypadku roślin strączkowych
 • 500 zł - w przypadków  ziemniaków

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-10 09:06:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-11 07:06:42
 
    VIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych w Warcabach 100-polowych

    18 marca 2010 o godz. 8.30 w Domu Kultury Młodowie odbędą się VIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych w Warcabach 100-polowych.
   Uczestniczyć w zawodach mogą uczniowie szkół podstawowych z powiatu lubaczowskiego jak również spoza po wcześniejszych zgłoszeniu. Ze względów organizacyjnych zgłoszenie jest obowiązkowe.  Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (komputerowo). Tempo gry: 30 minut na zawodnika.

Zgłoszenie uczestnictwa:
 • telefonicznie: GOK w Lubaczowie 16 632 16 84 wew.17 - Stanisław Myśliwy
 • elektronicznie: e-mail: arja2001@interia.pl
do dnia 16.03.2010 r.  do godz. 10.00 !!

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-12 11:11:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-16 14:36:41
 
    Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej pod hasłem Spotkanie z Druhną Nutką

   Komenda Hufca ZHP w Lubaczowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaczowie, z Powiatowym Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie  oraz Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie zorganizowała po raz kolejny Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej pod hasłem Spotkanie z Druhną Nutką.
   W konkursie wzięło udział 5 gromad zuchowych, 6 drużyn młodszoharcerskich,  5 drużyn starszoharcerskich, 2 drużyny wielopoziomowe oraz 1 drużyna wędrownicza ze szkół z terenu powiatu lubaczowskiego. W sumie do konkursowych zmagań stanęło 135 uczestników, którzy reprezentowali swoje drużyny.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-15 07:37:49
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-15 07:43:45
 
    Szkolenie "Estetyka zagrody, projektowanie zieleni"
Wójt Gminy Lubaczów i Zespół Doradców w Lubaczowie zapraszają na szkolenie nt. "Estetyka zagrody, projektowanie zieleni", które odbędzie się 19 marca 2010 (piątek) o godz. 10.30 w Domu Kultury w Młodowie.
   Zajęcia poprowadzi Pani Marta WierzbickaPODR w Boguchwale.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-15 10:53:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-15 10:56:43
 
    Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, AGD i odpadów wielkogabarytowych

   W dniach 22 i 23  marca 2010 r. odbędzie się na terenie Gminy Lubaczów zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, AGD i odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości posiadających umowy na obiór odpadów komunalnych z PUK Lubaczów lub PGKiM Jarosław, wg poniższego harmonogramu:

22 marca 2010 r.

Miejscowości: Basznia Dolna, Basznia Górna, Podlesie, Huta Kryształowa, Piastowo, Bałaje, Antoniki, Młodów, Karolówka , Borowa Góra, Załuże, Tymce, Mokrzyca, Hurcze

23 marca 2010 r.

Miejscowości: Lisie Jamy, Wólka Krowicka, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Budomierz, Dąbrowa, Krowica Lasowa, Opaka, Dąbków, Szczutków

Uwaga !
   Zużyty sprzęt (kompletny) należy wystawić przed posesją w dniu zbiórki przed godziną 6.00.
 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-17 11:37:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-17 12:04:43
 
    Nabór wniosków

   LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie:
 •  małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 •  operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
   Nabór wniosków trwać będzie od 2 do 30 kwietnia 2010 r.

   Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych naborów na stronie www LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-22 10:58:07
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-22 11:10:13
 
    Kiermasz stroików świątecznych

    23 marca 2010 r. w holu Urzędu Gminy Lubaczów, ul Jasna 1, odbędzie się kiermasz stroików świątecznych przygotowany przez Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie. Początek o godz. 8.30.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-22 17:22:09
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-22 17:24:13
 
    Tradycje i zwyczaje wielkanocne warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury w Baszni Dolnej
„Tradycje i zwyczaje wielkanocne” warsztaty przeprowadzone w dniu 16 marca 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Baszni Dolnej

Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2010-03-23 09:55:01
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2010-03-23 10:28:22
 
  (Z)  XLIII sesja Rady Gminy Lubaczów

   30 marca 2010 r. o godz. 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Lubaczów.
   Porządek obrad obejmuje: przyjęcie protokołu spisanego podczas XLII sesji Rady Gminy Lubaczów, zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych, przedstawienie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2007 – 2013, informację z zakresu rolnictwa, podjęcie uchwał, sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i dokonanych przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków, wolne wnioski i informacje.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-25 08:37:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-25 08:38:23
 
  (Z)  Wielkanocny Kiermasz Kresowego Jadła

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-29 12:53:54
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-29 12:56:05
 
    Herb Gminy Lubaczów

    W dniu wczorajszym (30.03.2010 r.) Rada Gminy Lubaczów uchwałą nr XLIII/424/2010 ustanowiła herb, flagę i sztandar Gminy Lubaczów oraz uchwałą nr XLIII/425/2010 ustaliła zasady ich używania.
   Poniżej do pobrania obowiązujący wzór  herbu, flagi i sztandaru oraz zasady ich używania. 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-03-31 14:38:09
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-03-31 14:42:04
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: