Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 25 lutego 2024,     Imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Postaw na własny biznes - IV edycja

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają do uczestnictwa w IV edycji projektu pt. „Postaw na własny biznes” realizowanego w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
   Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów:
 • lubaczowskiego,
 • przemyskiego,
 • jarosławskiego
 • przeworskiego,
 • miasta Przemyśl,
    zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) i należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • kobiety,
 • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcja roślinną i/lub zwierzęcą,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby po 45 roku życia.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-11 14:53:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-02-08 10:02:33
 
    

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-14 11:28:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-01-14 11:29:01
 
    Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych

    Pod poniższym linkiem znajduje się aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2011.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-17 13:19:35
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-01-17 13:22:06
 
    Nabór - referent w Urzędzie Gminy Lubaczów

   Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pliki do pobrania:
  -> Ogłoszenie


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-18 13:52:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-01-18 13:54:41
 
    VII Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

   Zgodnie z par.15 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” Zarząd LGD zwołuje w dniu 26 stycznia 2011 r. (środa) VII Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się o godz. 15.00Sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. Zapraszamy członków LGD do udziału w obradach.

Porządek obrad VII Walnego Zebrania Członków:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Podjęcie uchwał:
  • a) Przyjęcie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju:
   • wskaźników celów ogólnych i szczegółowych
   • harmonogramu działań i naborów wniosków
  • b) Uchwała w sprawie składek członkowskich na rok 2011.
 5. Wybory uzupełniające do Rady LGD.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.
   Z uwagi na ważkość poruszanych tematów oraz niezbędnych decyzji uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.
Prezes Zarządu LGD  
mgr Jan Gancarz

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-19 07:04:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-01-19 12:54:26
 
    Uwaga osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, iż od dnia 01.01.2011 r. Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej, z siedzibą w Rzeszowie, realizuje projekt pt. „Nowa szansa dla Ciebie” w ramach Działania 8.1.2 POKL.
   Celem Projektu jest złagodzenie skutków zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy przeprowadzanych u podkarpackich pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne poprzez objęcie wsparciem 92 osób z terenu województwa podkarpackiego.
   W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. poradnictwo psychologiczne i zawodowe,
 2. szkolenia zawodowe:
  • spawanie metodą MIG131,
  • spawanie metodą TIG141,
  • spawanie metodą MAG135,
  • kurs operator koparko-ładowarki,
 3. pomoc w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej:
  • kurs „Prowadzenie działalności gospodarczej”,
  • konkurs na najlepszy biznesplan,
  • wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej (do 40 000 zł),
  • szkolenie z zakresu rozliczenia otrzymanej dotacji,
  • wsparcie pomostowe podstawowe,
  • wsparcie pomostowe przedłużone,
  • doradztwo indywidualne.
   Jednocześnie informujemy, iż termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych związanych z ubieganiem się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej zaplanowany został na dzień 24.01.2011 r. - 11.02.2011 r.
   Więcej informacji dotyczących projektu dostępnych jest w Biurze Projektu w Rzeszowie pod numerami telefonów: (017) 783-21-13, 787-92-17.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-01-20 07:17:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-01-20 07:20:21
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: