Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 25 lutego 2024,     Imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Spotkania Załuskie – O Salezjanach i Kresach

   Od kilku miesięcy w Załużu trwają cykliczne spotkania, przybliżające mieszkańcom kulturę i historię naszego regionu oraz jego powiązania z innymi miejscowościami Polski. Ostatnie z nich, z 20 października b.r. poświęcone było Salezjanom. Inicjator tych wspólnych spotkań – Edward Olbromski, związany z Załużem –miejscem jego pierwszej pracy pedagogicznej, wygłosił wykład pt. „Salezjanie w Czerwińsku nad Wisłą”. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjął ks. salezjanin z Przemyśla Tadeusz  Pater – autor publikacji  „Listy o Kresach Południowo-Wschodnich” i „Oczyma i Sercem”. Podzielił się on ze słuchaczami osobistą historią  - repatrianta z ziem wschodnich. Opowiadał również o pedagogice salezjańskiej i historii Kresowian.
   Na zakończenie spotkania ks. Tadeusz Pater wręczył wszystkim uczestnikom miesięcznik „Dom Bosco”. Również biblioteki gminne – w Baszni Dolnej i Załużu powiększyły swój księgozbiór o nowe publikacje historyczne i biograficzne, przekazane przez zaproszonych gości.
   Współorganizatorami „Spotkań Załuskich” są Edward Olbromski - emerytowany nauczyciel, członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie, ks. Jan Cielica-proboszcz miejscowej parafii, Danuta Rudnik- Kierownik Filii Gminnej Biblioteki w Załużu i Elżbieta Wojciechowska-pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie.
   O kolejnym z nich poinformujemy na naszej stronie internetowej. /mag/


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-02 11:50:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-11-02 11:52:06
 
    Konsultacje - Punkt Informacyjny

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że od listopada 2011 roku następuje zmiana terminu konsultacji z pracownikami Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, w sprawach dotyczących pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich, które odbywać się będą w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca.
   Usługi te świadczone będą w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów : ul. Mickiewicza 45, pok. 224 - II piętro (budynek Sanepid-u) w godzinach od 9:00 do 13:00 .
   Oferta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy (m.in. osób indywidualnych, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych – jak Koła Gospodyń Wiejskich, LKS-y, OSP, nauczycieli, przedsiębiorców).
   Zapytania mogą dotyczyć:
  • diagnozy - zaklasyfikowania pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
  • informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
  • danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania).
   Konsultanci służyć będą również pomocą we wstępnej pracy z formularzami aplikacyjnymi i rozliczeniach projektowych.
Najbliższe konsultacje odbędą się w najbliższy poniedziałek - 7.11.2011 roku
 w godzinach od 9:00 do 13:00.

   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-03 14:59:54
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-11-07 09:57:18
 
    „Polonijna wyprawka – z lubaczowszczyzny na Ukrainę i Białoruś

   Sukcesem zakończyła się akcja „Polonijna wyprawka”, w ramach której szkoły, instytucje i prywatne osoby z powiatu lubaczowskiego przekazały przybory szkolne dla polonijnych placówek oświatowych z Ukrainy i Białorusi.
   Organizatorzy akcji posegregowali zebrane przedmioty w kilkanaście ogromnych pudeł, w których znalazły się piórniki, artykuły piśmiennicze, zeszyty i inne przybory potrzebne do nauki.
   Zbiórkę, z rzeszowskim oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przeprowadzili – Piotr Hulak (elubaczow.com) – koordynator akcji w naszym powiecie i Wójt Gminy Lubaczów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-09 08:46:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-11-09 08:56:43
 
    Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości
11 listopada 2011 r. - Załuże

7.30 - Modlitwa przy Krzyżu Niepodległościowym w Załużu
        - złożenie kwiatów
        - przemówienia okolicznościowe
8.00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym w Załużu
8.50 - Część artystycznaInformacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-10 10:06:10
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-11-10 10:13:17
 
    ZAPRASZAMY NA DYŻUR KONSULTANTA PK W LUBACZOWIE

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Lokalny Punkt Konsultacyjny w Przemyślu, działający przy PARR S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego, który odbędzie się w 3-cią środę listopada, tj. w dniu 16.11.2011 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działającym przy Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, w pokoju 224 (II piętro).
   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-13) Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych (szczególnie dotacja ze środków PUP w Lubaczowie na założenie działalności gospodarczej, Działania 311 „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", 312 „ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt "Usługa pilotażowa Doradztwo - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" w ramach Działania 2.2.1 POKL, bazy ofert szkoleniowych, fundusze pożyczkowe na terenie woj. podkarpackiego, itp.).
   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-15 07:02:18
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-11-15 07:04:11
 
    Szkolenie Komputerowe dla seniorów „AKADEMIA e- SENIORA” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baszni Dolnej

   Od 13 października 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baszni Dolnej prowadzone jest przez pracownika biblioteki szkolenie komputerowe dla 12 osobowej grupy seniorów z miejscowości Basznia Dolna i Basznia Górna.
   Treści szkoleniowe obejmują przede wszystkim podstawy pracy z komputerem, tworzenie tekstu oraz  zakładanie i korzystanie z poczty e-mailowej, komunikatorów i Internetu. Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi przez co nauka jest dla wszystkich kursantów jednocześnie świetną zabawą.
   Podczas szkolenia znajdujemy czas na wymianę swoich doświadczeń komputerowych oraz podzielenie się refleksjami na temat cyfrowego świata. Wszyscy kursanci na zakończenie otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
   Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”.Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-17 10:02:06
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2012-01-03 13:06:40
 
    Konkurs na Najciekawszą Trasę Rowerową

   Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza Konkurs na Najciekawszą Trasę Rowerową wyznaczoną na obszarze działania LGD. Zasięg Konkursu obejmuje teren gmin Lubaczów, Oleszyce i Stary Dzików i ma za zadanie promocję obszaru tych gmin, popularyzację wiedzy o zasobach naturalnych, atrakcjach, ważnych obiektach, dostarczenie wartościowych informacji turystom.
   W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych z gmin Lubaczów, Oleszyce i Stary Dzików, którzy do 30 listopada 2011 roku prześlą swoje zgłoszenia.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-18 12:06:59
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-11-18 12:09:23
 
    Działalność drużyn harcerskich w Zespole Szkól Publicznych w Baszni Dolnej

   Harcerze z Zespołu Szkół w Baszni Dolnej zrzeszeni w  I Drużynie Harcerskiej im. Wincentego Witosa w Szkole Podstawowej oraz XXI DSH im. Aleksandra Kamińskiego w Gimnazjum są jednymi z najbardziej aktywnych w Gminie Lubaczów.
   W ostatnim okresie brali udział  i reprezentowali szkołę oraz gminę w następujących imprezach i uroczystościach państwowych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-18 12:15:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-11-18 12:18:26
 
    XI Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Warcabach 100-polowych

   15 listopada w Domu Kultury w Młodowie odbyły się  XI Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Warcabach 100-polowych.

Klasyfikacja końcowa:
Gimnazja:
1. Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju (Wołczak Wojciech, Nesterak Wiktor, Zaborniak Natalia) Opiekun: Kuchciak Leszek
2. Gimnazjum w Dachnowie (Mroczko Klaudia, Bielko Mateusz, Czura Małgorzata) Opiekun: Bielko Piotr
3. Gimnazjum w Młodowie I (Staromiejska Dominika, Bogusz Konrad, Pruchnik Wioletta) Opiekun:  Szczybyło Andrzej
4. Gimnazjum w Lisich Jamach (Mosiężny Piotr, Misztal Przemysław, Smoliniec Krystyna) Opiekun: Mińdziak Andrzej
5. Gimnazjum w Młodowie II (Sydor Monika, Gałązka Izabela, Łepcio Joanna) Opiekun: Szczybyło Andrzej

Szkoły podstawowe:
1. Szkoła Podstwowa w Nowym Bruśnie I (Zaborniak Klaudia, Pleskacz Kamil, Pleskacz Justyna) Opiekun:  Ślusarczyk Mieczysław
2. Szkoła Podstwowa w Horyńcu-Zdroju  I (Skibicki Mateusz, Szawłoga Radosław, Krzyśkowska Sylwia) Opiekun: Przednowek Barbara
3. Szkoła Podstwowa w Horyńcu-Zdroju II (Kazik Łukasz, Ważny Mateusz, Żuk Angelika) Opiekun: Przednowek Barbara
4. Szkoła Podstwowa w Dachnowie (Bielko Michał, Gudz Mateusz, Mroczko Wiktoria) Opiekun: Bielko Piotr
5. Szkoła Podstwowa w Młodowie I (Chomyszyn Jakub, Staromiejski Kamil, Słomiana Paulina) Opiekun: Andrzej Szczybyło
6. Szkoła Podstwowa w Lisich Jamach (Klufas Robert, Szczybyło Paweł, Smoliniec Justyna) Opiekun: Mińdziak Andrzej
7. Szkoła Podstwowa w Nowym Bruśnie II (Kudyba Łukasz, Starzec Paweł, Kołodziej Wiktoria) Opiekun: Ślusarczyk Mieczysław
8. Szkoła Podstwowa w Młodowie II (Byczko Hubert, Pruchnik Piotr, Sopel Aleksandra) Opiekun: Szczybyło Andrzej


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-23 08:28:09
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-11-23 08:40:09
 
    Zmiana siedziby Zakładu Usług Komunalnych

    Od 24 listopada 2011 r. Zakład Usług Komunalnych w Załużu zmienił swoją siedzibę z budynku Urzędu Gminy Lubaczów na budynek byłej szkoły podstawowej w Dąbkowie.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-24 14:40:35
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-11-25 08:04:51
 
    „Złote gody”

   Jubileusz „Złotych Godów” dla par obchodzących 50 lecie wspólnego pożycia to szczególne wydarzenie w gminie Lubaczów. W tym roku świętowane było przez 26 par: Franciszka i Ludwik Juszczak, Zofia i Jan Broź, Stanisława i Józef Trojnar, Aniela i Stanisław Malec, Krystyna i Jan Kapica, Zdzisława i Tadeusz Wywrocki, Zofia i Piotr Fircowicz, Janina i Franciszek Rozwód, Janina i Jan Hanus, Katarzyna i Tadeusz Mazurkiewicz, Stefania i Władysław Głuszyk, Ludwika i Józef Bojarski, Katarzyna i Antoni Konopka, Krystyna i Antoni Soroń, Anna i Władysław Smoliniec, Rozalia i Bolesław Antonik, Anna i Stanisław Małecki, Maria i Józef Hojdak, Agata i Michał Konopka, Eugenia i Antoni Chlastawa, Helena i Michał Wojciechowski, Stefania i Franciszek Piwudzki, Stanisława i Eugeniusz Antosz, Emiliana i Antoni Dołęga, Anna i Jarosław Maszlanka, Stefania i Jan Załuski.
   Jubilaci najpierw wspólnie modlili się podczas Mszy Św. w Lubaczowskim Sanktuarium MB Łaskawej, odnawiając swoje małżeńskie śluby. Nabożeństwo sprawowali - ks. Andrzej Stopyra - Dziekan, ks. Jan Semeniuk – z parafii Młodów i ks. Roman Palonka – z parafii Basznia Dolna. 
   Dalsza część uroczystości odbyła się już w Młodowie, w Gminnym Ośrodku Kultury. Serdeczne życzenia do jubilatów skierował Wójt Gminy Lubaczów. Wręczył on również każdej z par kwiaty i medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Do życzeń włączył się ks. Andrzej Stopyra – przekazując od siebie i bp. Wacława Depo listy gratulacyjne z życzeniami błogosławieństwa. Dodatkowe podarunki przegotowali także samorządowcy – radni i sołtysi z miejscowości, z których pochodzą jubilaci.
   Atmosfera zadowolenia, nieskrywanej dumy i szczególnego wzruszenia towarzyszyły jubilatom podczas całego spotkania. Chwile spędzone podczas wspólnego obiadu umilał zespół Niespodzianka. /mag/ 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-25 14:44:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-11-28 13:29:53
 
    Zmień siebie - utrzymaj (samo)zatrudnienie

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ Pro Carpathia „ ogłasza nabór do projektu "Zmień siebie – utrzymaj (samo)zatrudnienie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
   Projekt skierowany jest do osób w wieku produkcyjnym, zamieszkałych w woj. podkarpackim, które zostały zwolnione w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (tj. do 4 miesięcy przed rozpoczęciem naboru uczestników), znajdują się w okresie wypowiedzenia lub są zagrożone zwolnieniem  z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
   Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o jedną z dwóch form wsparcia:
1) przekwalifikowanie zawodowe – szkolenie zawodowe z możliwością odbycia trzy-miesięcznej praktyki zawodowej,
2) wsparcie na samo-zatrudnienie – szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, bezzwrotna dotacja inwestycyjna do 40 tys. zł oraz podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1100 zł miesięcznie przez pół roku z możliwością ubiegania się o jego przedłużenie do 12-stu miesiecy.        

TERMIN NABORU:
   Karty zgłoszeniowe będzie można składać od 7 do 28 grudnia 2011 roku, od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00.

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:
   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
ul. Gałęzowskiego 6/319, 35 - 074 Rzeszów
Biuro Projektu "Zmień siebie - utrzymaj (samo)zatrudnienie" - lokal nr 303
Karty zgłoszeniowe można składać:
- osobiście,
- pocztą lub kurierem.

   Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów, ul. Mickiewicza 45, pok. 224 (budynek Sanepid-u), a także na stronie internetowej projektu: www.procarpathia.pl


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-11-28 10:19:06
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-11-28 10:21:27
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: