Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Wyjazdy uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Baszni Dolnej w ramach projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie) na Łotwę oraz do Okuninki – Jezioro „Białe”

   W dniach od 30.05. do 03.06.2011 grupa czterech nauczycieli: B. Dydyk, E. Pietraszek, T. Rozwód,  M. Frant oraz pięciu uczniów: I. Krasnokucka, A. Burat, J. Duda, A. Ślusarz, A. Oleszycka, Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej, wzięła udział w ostatnim już spotkaniu studyjnym w ramach projektu Comenius „Świadomość znaczenia wody w odniesieniu do odpowiedzialności za środowisko (W.A.T.E.R.)”. Niniejsze spotkanie odbyło się w miejscowości Vilaka, na Łotwie.
   Celem wizyty było podsumowanie projektu oraz wypracowanie raportu końcowego. W trakcie wspólnej pracy nie zabrakło również czasu na zwiedzanie i odpoczynek. Uczestnicy spotkania w trakcie pobytu na Łotwie zostali oprowadzeni po miasteczku Vilaka, wzięli udział w spotkaniu z tamtejszym Wójtem, później zaś odwiedzili starołotewską gospodę, gdzie min. obserwowali tradycyjny wypiek chleba. W kolejnych dniach, przybyli goście zwiedzili stare miasteczko Alūksne, gdzie odwiedzili min. „Labirynt Przyrodniczy” – miejsce, którym znajduje się ciekawa kolekcja minerałów fluorescencyjnych. Ostatni dzień pobytu, uczestnicy spotkania spędzili zwiedzając stolicę państwa – Rygę.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-01 10:30:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-01 10:37:55
 
    „Nowy zawód – nowe jutro"

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, iż Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 1.06.2011 r. realizuje projekt pt. „Nowy zawód – nowe jutro" – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa.
    Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa (rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy, zamieszkujący w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25tys. mieszkańców, którzy wykonują działalność rolniczą, zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gosp.) lub odchodzących z rybołówstwa (rybactwa) (osoby będące zatrudnione przy połowie ryb i innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych, a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gosp.) zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-01 11:43:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-01 11:53:38
 
    Zapraszamy na dyżur konsultanta PK w Lubaczowie

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Lokalny Punkt Konsultacyjny w Przemyślu, działający przy PARR S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego, który odbędzie się w 1-wszą środę lipca, tj. w dniu 06.07.2011 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działającym przy Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, w pokoju 224 (II piętro).
   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-13) Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych (szczególnie dotacja ze środków PUP w Lubaczowie na założenie działalności gospodarczej, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt "Nowy zawód - nowe jutro - szkolenia dla osób ochodzących z rolnictwa" w ramach 8.1.2 POKL, projekt "Usługa pilotażowa Doradztwo - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" w ramach Działania 2.2.1 POKL, bazy ofert szkoleniowych, fundusze pożyczkowe na terenie woj. podkarpackiego, itp.).
   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-04 12:21:47
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-04 12:24:42
 
    Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubaczowie

   Od 18 czerwca b.r. Ochotnicze Straże Pożarne z ternu gminy Lubaczów mają nowe władze. Na posiedzeniu w Krowicy Samej w głosowaniu tajnym spośród zarządu wybrani zostali:
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubaczowie – Krzysztof Szczybyło
Wiceprezesi – Bronisław Koczan i Henryk Przeszłowski
Sekretarz – Danuta Dudzińska
Skarbnik – Józef Strojny
   Na stanowisku komendanta Gminnego pozostał kolejną kadencję Jan Chomyszyn.
   Wybory w Ochotniczych Strażach pożarnych odbywają się co 5 lat. Tegoroczne przyniosły zmianę na stanowisku Prezesa. Przez 20 ostatnich lat funkcję tą pełnił Bronisław Koczan.
   Za prezesowanie w trakcie dwóch dekad ustępującemu prezesowi dziękowali wszyscy uczestnicy zjazdu, odnosząc się do całokształtu jego społecznej pracy z wielkim uznaniem i szacunkiem. /mag/

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-05 08:23:13
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-06 10:23:38
 
    Od pacyfikacji Załuża – Czarnego minęło już 70 lat
„A gdybym zapomniał o nich, Ty Boże Wielki na Niebie zapomnij o mnie”
                                /A.Mickiewicz/

   Od pacyfikacji Załuża – Czarnego minęło już 70 lat.
   W rocznice mordu dokonanego na mieszkańcach tej miejscowości Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Opieki M.B. w Załużu, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie i Samorząd Wsi Załuże zorganizował uroczystość religijno - patriotyczną, by upamiętnić tych, którzy dostali nieuzasadniony wyrok śmierci.
    Przy krzyżu w przysiółku Czarne, gdzie rozegrały się tragiczne wydarzenia w 1941 r.  wspólną modlitwą mieszkańców sołectwa, kombatantów i władz samorządowych rozpoczęły się rocznicowe obchody. Kolejno, również na miejscowym cmentarzu uczestnicy spotkania oddali cześć wszystkich ofiarom pacyfikacji.
   Mszę Św. za niewinnie pomordowanych odprawili ks. Andrzej Stopyra i ks. Jan Cielica. W obchody włączyła się młodzież, występując z montażem słowno-muzycznym.
   Po Mszy Św. pod pamiątkową tablicą, wmurowaną w ścianę kościoła przedstawiciele instytucji, organizacji i samorządów uczestniczących złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
   Oprawę uroczystości z Apelem Poległych zapewniła jednostka „Strzelec”./mag/

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-05 14:19:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-06 10:35:48
 
  (Z)  "Festiwal Kultur i Kresowego Jadła" i Gala Myśliwska 2011

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-06 14:16:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-06 14:18:42
 
    Deszcz im nie straszny!

   Zaplanowane w Załużu na 3 lipca Zawody Pożarnicze drużyn OSP z terenu gminy Lubaczów odbyły się mimo deszczowej aury. Strażakom widać nie straszna pogoda, a do wody naturalnie są przyzwyczajeni.
   W zawodach startowały wszystkie jednostki męskie, a także kobiety z żeńskiej drużyny w Młodowie i młodzież.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-07 14:54:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-07 14:58:39
 
    Zmiana: dodatki mieszkaniowe i stypendia szkolne

   Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 r. wnioski o przyznanie:
  • dodatków mieszkaniowych,
  • pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne)
   obsługiwane są przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie.
   Wnioski te można składać bezpośrednio w pokoju nr 9 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-08 11:59:21
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-08 12:02:56
 
    Zmiana instytucji zajmującej się sprawami związanymi z dowozem uczniów do szkół

   Informujemy, że sprawy związane z dowozem uczniów do szkół, w tym refundacja kosztów biletów realizowane dotychczas przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Lubaczów od 1 lipca 2011 r. obsługiwane są przez Urząd Gminy Lubaczów.
   Wnioski w tych sprawach można składać na sekretariacie Urzędu lub bezpośrednio u Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty w pokoju nr 14.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-08 12:03:04
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-08 12:05:42
 
    Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie znaku graficznego identyfikacji wizualnej dla Gminy Lubaczów w postaci logo Gminy

   7 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Lubaczów do oceny prac nadesłanych do konkursu na opracowanie projektu logo Gminy. Niestety, żadna z ocenianych prac nie spełniła wymagań i oczekiwań organizatora konkursu w stopniu umożliwiającym akceptację i nominowanie do nagrody głównej.
   Mając na uwadze powyższe, zgodnie z rozdziałem IX ust.3. Regulaminu Konkursu, Komisja postanowiła zakończyć konkurs bez przyznania nagrody. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej oraz wyniki w załączeniu.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-11 10:24:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-11 10:24:44
 
    Spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży

   W sobotę, 9 lipca 2011 r. na oczku wodnym w Krowicy Hołodowskiej odbyły coroczne spławikowe zawody wędkarskie dzieci i młodzieży. Piękna słoneczna pogoda przyczyniła się do bardzo licznego udziału najmłodszych adeptów wędkarstwa w imprezie. Około 40 dzieci (w tym 8 dziewcząt) przez 2 godziny z nadzieją wpatrywało się w swoje spławiki licząc na duże branie.
    Końcowa kolejność była następująca:
I miejsce – Wojciech Furgała
II – Kamil Hanus
III – Kamil Furgała
IV – Mariusz Furgała
V – Adam Furgała
VI – Patryk Pukas

    Wszyscy uczestniczy zawodów otrzymali z rąk z-cy wójta Krzysztofa Kozioła i Dyrektor GOK-u dyplomy i upominki. Na zakończenie odbyło się wspólne grillowanie.
   Zawody przygotowali – Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, radni z Krowicy Samej i Budomierza.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-12 07:11:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-18 07:09:27
 
    O sukcesach strażaków z OSP Lisie Jamy

   Spektakularna wygrana podczas Gminnych Zawodów pożarniczych to jeden z ostatnich sukcesów strażaków z Lisich Jam. Dotychczas niezbyt aktywni pokazali, że przyszedł właśnie ich czas i postanowili działać.
   Zaczęło się od wyposażenia – tego najbardziej im brakowało, stąd pewnie stagnacja, ale zdecydowali się nie pozostawać jedynie między sąsiednimi jednostkami i z najpilniejszymi potrzebami zwrócili się do Fundacji Faktu. Ta nie odmawiając pomocy, zamieściła o nich artykuł w swojej gazecie, organizując tym samym pieniężną zbiórkę na potrzeby doposażenia ich w niezbędny sprzęt.
   Krok po kroku znajdowali się sponsorzy.
   Pierwszym sprzętem, przekazanym nieodpłatnie dla jednostki w Lisich Jamach, miał być defibrylator. A, że szczęście od początku im sprzyjało, zamiast jednego defibrylatora dostali dwa. Wspólnie podjęli decyzję, że podzielą się darowizną z najbliższą sobie geograficznie jednostką – Młodowem.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-12 14:32:46
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-14 19:33:35
 
    Zapraszamy na dyżur konsultanta PK w Lubaczowie

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Lokalny Punkt Konsultacyjny w Przemyślu, działający przy PARR S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego, który odbędzie się w 3- cią środę lipca, tj. w dniu 20.07.2011r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działającym przy Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, w pokoju 224 (II piętro).
   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-13) Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych (szczególnie dotacja ze środków PUP w Lubaczowie na założenie działalności gospodarczej, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt "Nowy zawód - nowe jutro - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa" w ramach 8.1.2 POKL, projekt "Usługa pilotażowa Doradztwo - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" w ramach Działania 2.2.1 POKL, bazy ofert szkoleniowych, fundusze pożyczkowe na terenie woj. podkarpackiego, itp.).
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-19 10:34:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-19 10:36:33
 
    Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy

   W Tryńczy, po raz piąty odbył się "Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy". W tym roku wzięło w nim udział 2 kapele, 11 zespołów wokalno- instrumentalnych, 7 zespołów wokalnych oraz 4 gawędziarzy. 
   Udział w imprezie – po raz trzeci - wzięli również przedstawiciele naszej Gminy – zespół śpiewaczy „Niespodzianka”. Konkurs oceniało Jury w składzie: Jolanta Danak – Gajda etnomuzykolog (Radio Rzeszów); Jerzy Dynia folklorysta, muzyk (TVP Rzeszów); Stanisław Baryła muzyk.
   Nasz zespół, choć w nieco okrojonym składzie (U. Pukas, J. Furgała, J. Bojarska, B. Pukas, M. Furgała), wspierany instrumentalnie przez J. Gancarza zajął drugie miejsce w  swojej kategorii.
   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-19 14:54:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-19 14:55:49
 
    Radosne odwiedziny

   Dzieci i młodzież skupione przy Filii GBP w Załużu i działające w Kole Przyjaciół Biblioteki, tworzą teatrzyk „Żywego Słowa” pod kierownictwem Danuty Rudnik. Z przygotowanymi przedstawieniami pt. „Czerwony kapturek”, „Wrona” i Żuraw i czapla”, odwiedziły 21 czerwca Dom Dziecka w Nowej Grobli. Po przedstawieniu,  dzieci przy słodkim poczęstunku bawiły się wspólnie w miłej i radosnej atmosferze.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-26 08:42:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-26 08:43:41
 
    Bogactwo narodowe lokalnie – uroczyste otwarcie Pastorówki w Podlesiu

   Cztery nacje i cztery religie dawnej lubaczowszczyzny pozostawiły w naszej gminie społeczno – kulturowe dziedzictwo warte szczególnej uwagi. Wpisują się w nie ruchy migracyjne niemieckich osadników z końca XVIII wieku.
   Sprowadzeni przez cesarza Franciszka Józefa zasiedlali m.in. obecny lubaczowski powiat. Tu zakładali swoje osady, wznosili ewangelickie zbory i aranżowali od podstaw całe swoje otocznie. Jednym z przykładów funkcjonowania niemieckich kolonii na naszym terenie jest dom pastora – tzw. Pastorówka w Podlesiu (daw. Reichau).
   Budynek datuje się na 1856 r. Zlokalizowano go tuż przy pierwszym zborze ewangelickim. Tu stacjonował pastor, który odprawiał nabożeństwa również w pobliskiej kolonii Felsendorf (ob. Reichau).
   Odrestaurowany w ramach projektu „Wyznaczenie tras turystycznych na terenie gmin Lubaczów i Horyniec Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej i rekreacyjnej” odzyskał dawny wygląd.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-27 10:01:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-28 08:07:24
 
    Gminne Święto Sportu Wsi

   W dniu 17 lipca 2011r. stadion sportowy w Baszni Dolnej  stał się „areną” zmagań sportowców Ludowych Klubów Sportowych w ramach Gminnego Święta Sportu Wsi. Ludowe Kluby Sportowe z Gminy Lubaczów wystawiły swoich najlepszych reprezentantów do udziału w konkurencjach lekkoatletycznych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-07-29 14:41:20
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-07-29 14:54:12
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: