Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Zapraszamy na dyżur konsultanta PK w Lubaczowie

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Lokalny Punkt Konsultacyjny w Przemyślu, działający przy PARR S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego, który odbędzie się w 3- cią środę lipca, tj. w dniu 03.08.2011 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działającym przy Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, w pokoju 224 (II piętro).
   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-13) Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych (szczególnie dotacja ze środków PUP w Lubaczowie na założenie działalności gospodarczej, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt "Nowy zawód - nowe jutro - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa" w ramach 8.1.2 POKL, projekt "Usługa pilotażowa Doradztwo - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" w ramach Działania 2.2.1 POKL, bazy ofert szkoleniowych, fundusze pożyczkowe na terenie woj. podkarpackiego, itp.).
   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-02 08:54:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-02 08:56:23
 
    Nabór wniosków

   Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań "Tworzenie i i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie  kierunku działalności nierolniczej" objętych  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" działającej na terenie gmin: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików.  


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-03 08:43:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-03 08:50:55
 
    Rządowy program pomocy uczniom w 2011 - Wyprawka szkolna

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. -"Wyprawka szkolna"  rodzice uczniów mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/2012 w  klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana także uczniom: słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-04 14:35:40
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-04 14:58:16
 
    Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

   Od 1 - 30 września 2011 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.        
   Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. 
   Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w Urzędzie Gminy, pok. nr 19.
   Zwrot części podatku akcyzowego będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego: 86 litrów  x  ilość ha użytków rolnych  x  stawka 0,85 zł.          
   Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia  złożenia wniosku.
   Pieniądze wypłacane będą od  2 do 30 listopada 2011 r.


Pliki do pobrania:
  -> Wzór wniosku


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-05 10:06:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-05 10:08:43
 
    Kosipanki z Roztocza, węgierskie bratanki i charty do społu – czyli kolejna odsłona Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej.

   Siódma już edycja Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła ściągnęła do Baszni Dolnej kilkutysięczny tłum. Zainteresowanie wydarzeniem rośnie, co widać najlepiej po festiwalowym placu, który w niedzielę 7 sierpnia zapełniony był na przestrzeni pięciu hektarów!
   Tegoroczna edycja poszerzona została o Galę Myśliwską, dlatego też festiwal rozpoczęła Msza Św. w Konkatedrze Lubaczowskiej w intencji myśliwych z całego Podkarpacia, z oprawą orkiestry dętej z Żurawicy.
   Dalej wydarzenie rozgrywało się już tylko w Baszni Dolnej. Na początek otwarto konkurs kulinarny na najlepszą kresową potrawę. Wszystkich uczestników starających się o laur zwycięstwa było 43. Pod przewodnictwem Ewy Wachowicz komisja oceniała potrawy ze względu na wyjątkowy smak, zgodność z tradycjami regionu i estetyką podania.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-09 12:11:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-10 11:47:32
 
    Inauguracja działalności „Pastorówki”

   W „Pastorówce”, w ramach prowadzonego tam centrum edukacyjno – kulturalnego odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja. Poświęcona kolonizacji józefińskiej zainaugurowała działalność placówki i cykl spotkań, dotyczących wielokulturowości gminy Lubaczów.
    Pod koniec lipca oddany do użytku obiekt „Pastorówka” –to jedna z  pamiątek po bytności ludności niemieckiego pochodzenia na tym terenie. Dawny dom pastora, służyć ma teraz spotkaniom o charakterze popularno-naukowym i dyskusjom wokół wielokulturowej historii gminy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-10 11:41:58
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-11 11:52:20
 
    Zapraszamy na dyżur konsultanta PK w Lubaczowie

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Lokalny Punkt Konsultacyjny w Przemyślu, działający przy PARR S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego, który odbędzie się w 3- cią środę sierpnia, tj. w dniu 17.08.2011 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działającym przy Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, w pokoju 224 (II piętro).
   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-13) Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych (szczególnie dotacja ze środków PUP w Lubaczowie na założenie działalności gospodarczej, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt "Nowy zawód - nowe jutro - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa" w ramach 8.1.2 POKL, projekt "Usługa pilotażowa Doradztwo - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" w ramach Działania 2.2.1 POKL, bazy ofert szkoleniowych, fundusze pożyczkowe na terenie woj. podkarpackiego, itp.).
   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-16 18:46:03
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-16 18:47:21
 
    Konsultacje - Punkt Informacyjny

   Wójt Gminy Lubaczów serdecznie zaprasza dnia 25.08.2011r. na konsultacje z pracownikami Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, w sprawach dotyczących pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich.
   Usługi te świadczone będą w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów : ul. Mickiewicza 45, pok. 224 - II piętro (budynek Sanepid-u) w godzinach od 9:00 do 13:00 .
    Oferta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy (m.in. osób indywidualnych, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych – jak Koła Gospodyń Wiejskich, LKS-y, OSP, nauczycieli, przedsiębiorców).

   Zapytania mogą dotyczyć:
   diagnozy - zaklasyfikowania pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
   informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
   danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania).
   Konsultanci służyć będą również pomocą we wstępnej pracy z formularzami aplikacyjnymi i rozliczeniach projektowych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-23 06:51:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-23 06:53:12
 
  (Z)  Dożynki 2011 i 80-lecie OSP w Młodowie

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-08-30 06:55:21
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-08-30 07:15:26
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: