Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    JAN TKACZ (1924-2011)

   Dnia 25 sierpnia 2011 r., w wieku 87 lat, zmarł Jan Tkacz – mieszkaniec Dąbkowa, wieloletni działacz środowisk kombatanckich i samorządowych.
   Swoją wczesną młodość poświecił walce za wolną Ojczyznę, po zakończeniu działań pozostał w stopniu porucznika w stanie spoczynku. Wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Czynu Zbrojnego nadanym mu przez Radę Krajową Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony Kresów Wschodnich.
   Od początku lat 60 angażował się w sprawy samorządowe, najpierw od 1962 r. pełniąc funkcję Sekretarza w Gromadzkiej Radzie Narodowej. Kolejno, w pierwszej kadencji po reaktywacji samorządu został radnym Gminy Lubaczów (1990-1994) i przewodniczył Komisji Budżetowej w Radzie Gminy Lubaczów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-01 06:58:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-01 08:06:21
 
    „Świat XXI wieku” czyli zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży
 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-01 10:03:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-01 10:03:49
 
    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

   Wójt Gminy Lubaczów informuje,  że w dniach od 26 września do 7 października 2011 r. będzie można składać wnioski o pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanego z PROW 2007 - 2013, w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Rzeszowie.
    Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie muszą spełniać kryteria dostępu, do których zaliczyć należy między innymi miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub miejsce siedziby czy oddziału w przypadku osób prawnych. Jeżeli podmiot podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" gdy zamieszkuje lub ma siedzibę czy oddział w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast podmiot prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, powinien zamieszkiwać w przypadku osób fizycznych lub mieć siedzibę czy oddział w przypadku osób prawnych w miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-01 14:00:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-01 14:02:56
 
    Inauguracja roku szkolnego i otwarcie nowej szkoły Lisich Jamach.

   Z nowym rokiem szkolnym swoją działalność rozpoczął Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach.  Dyrektorem Zespołu wybrany został Leszek Kornaga, a jego zastępcą – Stanisław Szczybyło.
   Uroczyste otwarcie szkoły połączone zostało z oddaniem nowego dydaktycznego budynku i hali sportowej oraz z nadaniem Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-01 14:47:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-05 14:35:37
 
    Na powiatowych pożarniczych zawodach w Lubaczowie - nasi najlepsi!

   To już kolejny sukces strażaków z Lisich Jam. Do tej pory drużyna, jakich wiele w lokalnych formacjach ochotniczych straży pożarnych, pokazała, że stać ją na znacznie więcej!
   Najpierw wygrała zawody pożarnicze w gminie Lubaczów, a w niedzielę 28 sierpnia 2011 r. na lubaczowskim stadionie zdobyła zwycięski laur w zawodach powiatowych.
    Jednostka cały rok 2011 może uznać za wyjątkowy! Pasmo sukcesów strażaków z OSP Lisie Jamy zaczęło się od doposażenia jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który otrzymała m.in. z Fundacji Faktu. Defibrylatory, jakich nie było w całej gminie Lubaczów, zostały im przydzielone, i to nawet podwójnie. Postanowili się nimi podzielić, z jednostką geograficznie sobie najbliższą, z OSP Młodów i jedno z urządzeń przekazali podczas zawodów pożarniczych w Załużu. Ale sprzętu otrzymali znacznie więcej, a już szczególnie takiego, na który jednostki raczej nie byłoby stać, wspólnie wyliczyli, ze uzbierali rzeczowej pomocy na 18 000 zł.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-02 12:48:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-02 12:51:11
 
    Święto Plonów w Młodowie

   Uroczyste zakończenie prac polowych, zwane w ludowej tradycji Dożynkami to najważniejsze święto polskiej wsi.
   Tegoroczne Dożynki Dekanalno-Gminne zorganizowano w Młodowie. Święto połączono z rocznicą 80-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości.
   Uroczystość rozpoczęła Msza św. w miejscowym kościele, sprawowana pod przewodnictwem Dziekana ks. Andrzeja Stopyry.
   Podczas Mszy rolnicy z gminy Lubaczów dziękowali za obfitość zbiorów, modlili się również wspólnie o błogosławieństwo dla strażaków w rocznicę ich działalności.
   W barwnym korowodzie uczestnicy przeszli na plac szkolny, gdzie rozpoczęła się świecka część uroczystości.
   W programie tradycyjnie starostowie dożynkowi – Maria Misztal, Janusz Głuszek, Halina Antosz i Tadeusz Guty - na ręce Wójta i jego małżonki złożyli bochen chleba. Wypieczonym z tegorocznych ziaren częstowano też wszystkich dożynkowych gości. 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-05 09:50:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-06 10:53:21
 
    Nowy nabór wniosków o wsparcie w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

   Wójt Gminy Lubaczów ogłasza,  że w dniach od 27 września do 17 października 2011 r.  oraz w dniach od 17 października do 4 listopada 2011 r. będzie można składać wnioski o pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" finansowanego z PROW 2007 - 2013, w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Rzeszowie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-09 06:56:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-09 06:59:45
 
    Zapraszamy na dyżur konsultanta PK w Lubaczowie

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Lokalny Punkt Konsultacyjny w Przemyślu, działający przy PARR S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego, który odbędzie się w 3- cią środę września, tj. w dniu 21.09.2011 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działającym przy Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, w pokoju 224 (II piętro).
   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-13) Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych (szczególnie dotacja ze środków PUP w Lubaczowie na założenie działalności gospodarczej, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt "Nowy zawód - nowe jutro - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa" w ramach 8.1.2 POKL, projekt "Usługa pilotażowa Doradztwo - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" w ramach Działania 2.2.1 POKL, bazy ofert szkoleniowych, fundusze pożyczkowe na terenie woj. podkarpackiego, itp.).
   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-21 07:05:52
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-21 07:07:23
 
    Konsultacje - Punkt Informacyjny

   Wójt Gminy Lubaczów serdecznie zaprasza dnia 22.09.2011r. na konsultacje z pracownikami Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, w sprawach dotyczących pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich.
   Usługi te świadczone będą w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów : ul. Mickiewicza 45, pok. 224 - II piętro (budynek Sanepid-u) w godzinach od 9:00 do 13:00 .
   Oferta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy (m.in. osób indywidualnych, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych – jak Koła Gospodyń Wiejskich, LKS-y, OSP, nauczycieli, przedsiębiorców).
   Zapytania mogą dotyczyć:
  • diagnozy - zaklasyfikowania pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
  • informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
  • danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania).
   Konsultanci służyć będą również pomocą we wstępnej pracy z formularzami aplikacyjnymi i rozliczeniach projektowych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-21 07:07:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-21 07:08:52
 
    Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Wójta Gminy Lubaczów

   W dniu 17 września 2011 r. w godzinach popołudniowych na boisku sportowym  „Moje Boisko Orlik 2012”  Wójt Gminy Lubaczów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie zorganizował  Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Wójta Gminy Lubaczów Pana Wiesława Kapla, w którym  wzięło udział 6 drużyn tj. reprezentacja:
-  Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie
-  Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubaczów,
-  Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie
-  Straży Granicznej w Lubaczowie
-  Służb Medycznych w  Lubaczowie
-  Nadleśnictwa LubaczówInformacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-21 11:45:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-21 11:48:47
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: