Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 czerwca 2024,     Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki

28 września 2013 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki organizowanych przez samorząd Województwa Podkarpackiego we współpracy z Gminą Lubaczów w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej gościliśmy przedstawicieli organizacji polonijnych, polonijnych biur podróży oraz organizacji turystycznych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-01 10:24:05
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2013-10-03 09:25:58
 
    Impreza promująca Kresową Osadę

29 września 2013 r. odbyła się impreza promująca Kresową Osadę zorganizowana przez Gminę Lubaczów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-01 10:47:23
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2013-10-03 09:24:23
 
    Wizyta geografów
W najbliższą sobotę (5.10.2013) Kresową Osadą odwiedzą geografowie z Podkarpacia zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Geograficznym. W ramach wizyty goście zwiedzą Galerię Lokalnej Historii oraz wezmą udział w warsztatach rękodzielniczych. Dodatkowo będą mieli możliwość odwiedzenia Pastorówki w Podlesiu oraz Ośrodka Promocji Produktów Tradycyjnych i Regionalnych w Baszni Górnej. Geografowie na trasie swojej wizyty na ziemi lubaczowskiej i Roztoczu mają jeszcze Radruż i Horyniec-Zdrój.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-02 07:28:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-02 07:32:34
 
    Lepsza jakość wody z gminnych wodociągów

   W dniu 30.09.2013 roku zostały zakończone prace modernizacyjne na stacjach uzdatniania wody w: Mokrzycy, Szczutkowie i Wólce Krowickiej, przepompowniach wody w Baszni Dolnej i Krowicy Samej oraz prace związane z budową wodociągu Piastowo - Karolówka.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-10 07:50:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-10 07:56:23
 
    Rozpoczyna się budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią w Hucie Kryształowej

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią ścieków oraz niezbędną infrastrukturą w Hucie Kryształowej. W dniu 10.10.2013 roku została podpisana umowa z wykonawcą tj. Zakładem Instalacyjnym Wod-Kan. CO i Gaz Jan Szyk na wykonanie w/w przedsięwzięcia.

Planowany termin wykonania 29 listopad 2013 roku.

Projekt obejmuje:

  • budowę biologicznej oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE B95+OW10”,
  • budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1.350,00 mb.

Przedsięwzięcie będzie w 80 % sfinansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-10 08:02:31
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-10 08:03:30
 
    Kolejny samochód pożarniczy w gminie Lubaczów
   W bieżącym miesiącu zostanie zakupiony kolejny nowy samochód pożarniczy dla jednostek OSP z gminy Lubaczów. Nowy nabytek trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Załużu, który po doposażeniu w specjalistyczny sprzęt pożarniczy będzie używany do działań ratowniczych i gaśniczych. W następnych latach planuję się dalszą wymianę dotychczas używanych samochodów pożarniczych oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt. Powyższe działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-10 08:03:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-10 08:06:27
 
  (Z)  Diamentowe, platynowe i złote gody

22 października 2013 r. (wtorek) odbędzie się uroczystość z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Lubaczów. W tym roku obchodzić będą diamentowe gody (3 pary), platynowe gody (3 pary) i  złote gody (18 par). Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie o godz. 11.00, następnie dostojni jubilaci przejadą do Kresowej Osady w Baszni Dolnej na część oficjalną, podczas której między innymi wręczone zostaną medale za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-10 08:20:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-10 08:25:50
 
    Kolejne prace na zabytkowym cmentarzu w Podlesiu

Ewangelicki cmentarz jest jednym ze śladów pobytu niemieckich kolonistów w Podlesiu. Po wieloletnich staraniach pozyskania środków finansowych na ratowanie tego obiektu przed zniszczeniem i zapomnieniem, w bieżącym roku udało się uzyskać dotację od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz od stowarzyszenia założonego przez niemieckie rodziny spoczywających na cmentarzu kolonistów. Część środków przeznaczyła na realizację zadania Rada Gminy Lubaczów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-10 08:33:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-10 08:43:38
 
    Uroczyste otwarcie świetlic w Dąbkowie i Opace

Dzień 22 września 2013r na trwałe wpisze się w historii Dąbkowa i Opaki. Mieszkańcy Dąbkowa doczekali się otwarcia  po modernizacji  świetlicy wiejskiej, którą zrealizowano  ze środków UE z RPO WP na lata 2007-2013r w ramach projektu’’ Dostosowanie niezagospodarowanych budynków po byłych szkołach podstawowych do potrzeb edukacyjnych i kulturalnych’’. W ramach tego zadania realizowano remonty budynków w Bałajach oraz  Cetyni-Krowica Sama.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-10 08:40:32
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-10 10:43:25
 
    Ekonomia społeczna szansą rozwoju lokalnego Gminy Lubaczów

Od lipca br. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gminy Lubaczów realizuje projekt pt.: „Ekonomia społeczna szansą rozwoju lokalnego Gminy Lubaczów” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013.

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie szeregu działań mających na celu zachęcenie bezrobotnych mieszkańców Gminy Lubaczów do zakładania podmiotów ekonomii społecznej – spółdzielni socjalnych.

Główną część projektu stanowią zajęcia warsztatowo - szkoleniowe z zakresu zakładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej – także w formie spółdzielni socjalnej.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-10 08:43:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-10 08:45:07
 
    Szkolenie dla przedsiębiorców

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

zaprasza na bezpłatne szkolenie:

„Mała firma na wsi – baza dobrych praktyk”

Termin: 15 października 2013 (wtorek), początek o godz.8.00.

Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 6 (parter)

   Szkolenia przeznaczone są dla osób, które chcą uruchomić lub rozszerzyć zakres działalności gospodarczej. Organizator zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe. Dojazd uczestników na własny koszt. Zgłoszeń prosimy dokonywać telefonicznie pod nr tel. 16-632-17-17, mailem : lgd.lubaczow@gmail.com lub osobiście w Biurze LGD, ul. Mickiewicza 45, pok.221 (budynek Sanepid, II piętro).

   W dniach 14 października – 8 listopada b.r. LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-14 10:58:08
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-14 12:59:17
 
    4-latki z Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w Kresowej Osadzie

   Dnia 11 października 2013 r. dzieci z grupy „Muchomorki”, uczestniczyły w ognisku i zajęciach zorganizowanych w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej.

   Dzieci obejrzały zabytki lokalnej historii takich miejscowości jak: Basznia Dolna, Huta Kryształowa, Podlesie, Antoniki, Załuże. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć jak wyglądały dawne zabudowania wiejskie, a rzemieślnicy w poszczególnych budynkach pokazywali jak wyglądały stare zawody, np. wyroby drewnianych zabawek, lepienie z gliny, malowanie na szkle i sztuka kowalska. Owe zajęcia dostarczyły dużo atrakcji dla maluchów. Plac zabaw i przejażdżka dorożką okazały się wspaniałą frajdą, a poczęstunek w postaci grilowanej kiełbaski uzupełnił wszelkie doznania.

Renata Żmij, Elżbieta Juzwa


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-14 12:31:23
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-14 12:53:00
 
    List Wójta Gminy Lubaczów z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

   Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Jest to Święto, które wpisane w historię i tradycję naszego kraju – podkreśla ważność i rangę pracy Nauczyciela. W tym ważnym dniu głębiej zastanawiamy się nad rolą edukacji i wkładem Nauczycieli w wychowywaniu i kształtowaniu postaw młodego człowieka. Historia pokazuje jak wielki wpływ mieli Nauczyciele na podtrzymanie naszej tradycji, kultury i języka ojczystego nawet w bardzo trudnych czasach.

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-14 12:45:54
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-14 12:49:03
 
    Trwają przygotowania do otwarcia przejścia w Budomierzu

10 października br. na terenie nowo wybudowanego przejścia granicznego w Budomierzu odbyło się spotkanie służb celnych i granicznych Polski i Ukrainy. Trwają intensywne przygotowania służb przed planowanym otwarciem tego przejścia w grudniu 2013r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-15 14:37:17
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-15 14:40:18
 
    Biała Księga Bezpieczęństwa Narodowego RP

   Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, prowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jaka powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach ? I wreszcie – jak przygotować potrzebne do tego siły i środki, czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa. Biała Księga jest adresowana do wszystkich: organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także każdego obywatela z osobna. To spełnienie obowiązku rzetelnego informowania społeczeństwa o sprawach bezpieczeństwa Polski i Polaków.

Szczegółowe informacje dotyczące tego projektu można znaleźć na stronie www.spbn.gov.pl – zapraszam do jej odwiedzenia.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-16 12:42:23
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-16 12:45:33
 
    Światełko dla Łyczakowa
Cmentarz Łyczakowski jest najstarszą zabytkową nekropolią Lwowa. Położony we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach wśród specjalnie zaprojektowanego, starego drzewostanu tworzącego szereg alei jest miejscem pochówku wielu wybitnych, zasłużonych dla Polski i Ukrainy ludzi kultury, nauki i polityki.

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-17 10:48:17
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-28 12:25:36
 
    Informacja Starosty Lubaczowskiego
   Informacja Starosty Lubaczowskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych PODLESIE i SIENIAWKA gm. Lubaczów.
   Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, pokój nr 15, w terminie od 17 października do 7 listopada 2013 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Podlesie i Sieniawka, położonych w gminie Lubaczów.
   Podstawowymi elementami w/w projektu jest mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów i budynków, zawierające miedzy innymi informacje dotyczące granic działek ewidencyjnych, pola powierzchni tych działek oraz użytków gruntowych
i klas gleboznawczych.
   Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
   Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia dalszych etapów postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-17 12:33:10
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-23 07:42:25
 
    Warsztaty Kół Gospodyń Wiejskich

   Zachęcamy na nasz kanał YouTube, na którym zamieszczono nagrania promujące „Kresowe Jadło" z udziałem Andrzeja Polan i Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów. Podczas warsztatów kulinarnych zajmowano się promocją i popularyzacją „Kresowego Jadła". Nagrania zrealizowano w ramach projektu "Promocja „Kresowego Jadła" i lubaczowskich miodów - szansą na aktywizację gospodarczą, społeczną i turystyczną Gminy Lubaczów".

   PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO -- NGO, JST WSPÓŁFINANSOWEGO PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

Link do kanału YouTube


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-18 08:27:49
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-18 08:33:21
 
    Czwarta wizyta partnerska w Polsce
W dniach 7-11 października br. nasz kraj odwiedzili przedstawiciele z państw partnerskich: Turcji, Rumunii, Estonii, Włoch, Finlandii i Hiszpanii w ramach Projektu Comenius „Europe in our school”.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-18 14:18:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-18 14:22:39
 
    KOMUNIKAT

   W związku z ogólnokrajowym ćwiczeniem taktyczno-specjalnym, mającym na celu sprawdzenie skuteczności reagowania  przez wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania w dniu jutrzejszym tj. 23 października 2013 r. w godz. od 10.00 do 11.00 uruchamiane będą na terenie Gminy Lubaczów sygnały alarmowe. 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-22 14:41:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-22 14:42:13
 
    Zbiornik retencyjny Borowa Góra
   Trwają prace ziemne przy budowie zbiornika retencyjnego w Borowej Górze. O rozpoczęciu prac pisaliśmy kilka tygodni temu. Coraz wyraźniej zarysowuje się wygląd zbiornika w terenie. Iście letnia pogoda sprzyja Wykonawcy robót, a my prezentujemy na zdjęciach poniżej postępy prac.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-23 07:22:23
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-23 07:22:43
 
    Dyżur Konsultanta Punktu Konsultacyjnego KSU – 24.10.2013

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na kolejny dyżur Konsultanta Punktu Konsultacyjnego KSU, który odbędzie się w najbliższy czwartek (24 października br.) w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców w Lubaczowie (ul. Kościuszki 5 , I piętro). Konsultant będzie dyżurował w godzinach 9-13.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-23 11:09:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-23 11:11:00
 
    Złote i diamentowe gody

   22 października 2013 r. w gminie Lubaczów odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego. W tym roku do wspólnego świętowania przystąpiły 24 pary, które obchodziły diamentowe, platynowe i złote gody.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-23 14:17:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-24 14:14:47
 
    Jan Paweł II – Papież dialogu

 „Rzeczywiście jest to dzieło, które należy wspierać,
które należy wspierać dla dobra całego narodu.”
Jan Paweł II

   Pod takim hasłem po raz XIII obchodziliśmy Dzień Papieski, który przypadł w niedzielę 13 października. Właśnie w tym dniu przeprowadzono zbiórkę publiczną przygotowaną przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Została ona powołana do życia w 2000r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II poprzez promowanie Jego nauczania i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-28 12:02:29
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-29 11:45:14
 
    Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych
   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w dniach 18, 19, 20 listopada 2013 r. w gminie Lubaczów zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych opon, tekstylii, mebli, przeterminowanych leków, baterii i akumulatorów. Drobne odpady (zużyte baterie, przeterminowane leki) należy wystawić w opakowaniach zapobiegających rozsypaniu (worki, reklamówki, opakowania tekturowe).
   Wszystkie w/w odpady należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 6.00

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Pliki do pobrania:
  -> Harmonogram


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-30 08:06:06
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-30 08:12:31
 
    Mija termin płatności II raty za odbiór odpadów komunalnych

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że z dniem 31.10.2013r. mija termin płatności II raty za odbiór odpadów komunalnych.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do osób, które nie uregulują płatności I raty (lipcowo-sierpniowa) lub II raty (wrześniowo-październikowa) za odbiór odpadów komunalnych zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

   W celu uniknięcia dodatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego prosi się wszystkich o natychmiastową wpłatę należności w kasie Urzędu Gminy Lubaczów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy podatny na ulotkach przekazanych do Państwa w lipcu 2013 r.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-30 09:47:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-30 09:48:14
 
    1. rocznica nadania imienia prof. Franciszka Misztala Publicznemu Gimnazjum w Lisich Jamach
   28 października w Zespole Szkolno - Przedszkolnym uroczyście obchodzono 1. rocznicę nadania imienia prof. Franciszka Misztala Publicznemu Gimnazjum w Lisich Jamach. Na uroczystość przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz wielu wspaniałych gości: przedstawiciele środowisk naukowych Politechniki Warszawskiej - p. Krzysztof Drabarek i p. Wojciech Frączek, Członkowie Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa - p. Jerzy Madler i p. Roman Woźniak , przedstawiciele Fundacji „Smyki na start”- p. Robert Naumiuk i p. Piotr Kossakowski oraz władze Gminy Lubaczów - p. Wiesław Kapel, p. Roman Cozac i Mariusz Pieróg.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-30 10:44:52
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-31 08:35:44
 
    Modernizacja Domu Kultury w Załużu szansą na poszerzenie oferty kulturalnej – II etap

    Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie z/s w Dąbkowie zrealizował zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja Domu Kultury w Załużu szansą na poszerzenie oferty kulturalnej – II etap”. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury".


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-30 11:00:22
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-30 11:02:06
 
    Listopadowe Dni Zadumy…
   Zbliżają się Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Dni pamięci o tych, co odeszli, których nie ma wśród nas. W te listopadowe dni myślimy o naszych bliskich zmarłych, bohaterach naszego kraju oraz tych, którzy swoje życie stracili niewinnie. Zgodnie z naszą polska tradycja udajemy się na cmentarz, zapalamy znicz i składamy wieńce na grobach zmarłych. Tam w głębokiej zadumie i szacunku zastanawiamy się nad przemijaniem i przywołujemy wspomnienia.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-10-31 06:56:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-10-31 07:00:41
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: