Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  (Z)  Zebrania wiejskie

   Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia, że w dniu 8 grudnia 2013 r. odbędą sie zebrania wiejskie w sprawie przedstawienia projejtu budżetu Gminy Lubaczów na 2014 r.
 • Basznia Górna, Podlesie i Huta Kryształowa - Centrum Edukacyjno - Kulturalne "Pastorówka" w Podlesiu - godz. 11.00
 • Piastowo - świetlica wiejska w Piastowie - godz. 14.00

  Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców o udział w zebraniu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-02 11:08:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-03 09:30:14
 
    Bezpieczeństwo przygranicznych terenów Powiatu Lubaczowskiego w kontekście uruchomienia przejścia granicznego w Budomierzu

   Międzynarodowe samochodowe przejście graniczne w Budomierzu będzie nie tylko najnowocześniejszym przejściem na granicy polsko-ukraińskiej, ale i na całej wschodniej granicy Polski. Jednym z aspektów rozpoczęcia działalności przejścia jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno mieszkańcom rejonów przygranicznych, jak również podróżnym przekraczającym granicę państwa. Sytuacja ta stawia nowe zadania przed samorządami lokalnymi oraz wszystkimi służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa.

   W związku z tym Wójt Gminy Lubaczów we współpracy z Komendantem Powiatowym Policji zorganizowali konferencję poświęconą bezpieczeństwu przygranicznych terenów powiatu lubaczowskiego w kontekście uruchomienia przejścia granicznego w Budomierzu, która odbyła się 29 listopada 2013 r. w Kresowej Osadzie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-02 13:36:21
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-02 13:38:43
 
    Przejście Budomierz - Hruszew odprawia już podróżnych

   Dziś (2.12.2013) o godz. 12 uruchomiono drogowe przejście graniczne Budomierz- Hruszew. Polsko-ukraińskie przejście graniczne zlokalizowane jest w całości po polskiej stronie w sołectwie Budomierz, a kontrolę graniczną dokonują w tym miejscu zarówno polskie jak i ukraińskie służby graniczne. Przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego i samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem ładunków podlegających kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych.
   Na przejściu granicznym usytuowanych jest 9 pasów ruchu na kierunku wjazdowym do Polski (5 ruch osobowy, 2 ruch ciężarowy do 3,5 t i 2 ruch autobusowy) i 8 pasów ruchu na kierunku wyjazdowym z Polski (5 ruch osobowy, 2 ruch ciężarowy do 3,5 t oraz pas dla ruch autokarów)

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-02 14:00:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-02 14:33:00
 
    Produkty lokalne i tradycyjne – bariery i szanse wytwarzania

   System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przyczynia się on do zróżnicowania zatrudnienia w tym sektorze, tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich i rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. Również w ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się żywność, wytwarzana na bazie tradycyjnych produktów i receptur.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-04 07:54:07
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-04 07:58:55
 
    Polityka wsparcia ekonomii społecznej oraz proinwestycyjne działania Gminy Lubaczów szansą rozwoju lokalnego

   10.12.2013 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie o godz. 12:30 odbędzie się drugie spotkanie pn. „Polityka wsparcia ekonomii społecznej oraz proinwestycyjne działania Gminy Lubaczów szansą rozwoju lokalnego” realizowane w ramach projektu „Ekonomia społeczna szansą rozwoju lokalnego Gminy Lubaczów” z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-06 12:04:05
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-06 12:08:45
 
    DODATEK ENERGETYCZNY - NOWE ŚWIADCZENIE

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy będą mogły ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia - zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nowe świadczenie stanowiło będzie częściową rekompensatę kosztów opłat za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny otrzymają osoby, które spełniają następujące warunki:

 • mają przyznany dodatek mieszkaniowy
 • są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
 • zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznawany będzie w drodze decyzji administracyjnej na okres pobierania dodatku mieszkaniowego. Wydawanie i przyjmowanie wniosków do 15.12.2013 r. w GOPS Lubaczów pokój nr 9.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-06 13:54:18
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-06 13:55:11
 
  (Z)  Targi Ekonomii Społecznej
   Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, osoby zainteresowane przedsiębiorczością i ekonomią społeczną, a także rozwojem przedsiębiorczości na Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się 14.12.2013 r. w ZSP w Lisich Jamach.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-06 13:55:18
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-10 08:38:21
 
    Kresowa Osada - Unijną Perłą Podkarpacia
   Miło nam poinformować, że projekt "Utworzenie Kresowej Osady” zdobył statuetkę „Unijną Perłę Podkarpacia" w drugiej edycji konkursu na najlepsze projekty organizowanego przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w kategorii projektów dot. turystyki i kultury. Statuetki „Podkarpackich Pereł" tegorocznym laureatom wręczył dziś 6.12.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
   Perła wśród projektów dot. turystyki i kultury: Gmina Lubaczów - "Utworzenie Kresowej Osady", pozostale projekty nominowane
 • Muzeum Historyczne w Sanoku: Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka
 • Miasto Przemyśl: Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu
 • Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o. o.: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

   Serdecznie dziękujemy za poparcie udzielone podczas głosowania w konkursie na najlepsze projekty organizowanego przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na projekt "Utworzenie Kresowej Osady" Składamy gorące podziękowania wszystkim, którzy docenili tą inwestycję i wsparli ją swoim głosem.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-06 14:42:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-10 08:34:39
 
  (Z)  Zebrania wiejskie
Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia, że w podanych poniżej terminach odbędą sie zebrania wiejskie w sprawie przedstawienia budżetu Gminy Lubaczów na 2014 r.

 • 23.02.2014 r.
  • Budomierz i przysiółek Hołodówka - świetlica wiejska godz 9.45

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców o udział w zebraniu.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2013-12-09 07:31:18
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-02-17 07:42:08
 
    Dyżur Konsultanta Punktu Konsultacyjnego KSU – 12.12.2013

 

   Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na kolejny dyżur Konsultanta Punktu Konsultacyjnego KSU, który odbędzie się w najbliższy czwartek (12 grudnia br.) w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców w Lubaczowie (ul. Kościuszki 5 , I piętro). Konsultant będzie dyżurował w godzinach 9-13.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-11 07:03:16
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-11 07:04:14
 
    Wszystkie dzieci Mikołaja kochają…

„Jak dobrze wiecie Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Wszyscy Go znają i kochają, bo prezenty od Niego dostają.”

   7 grudnia w południew Domu Kultury w Krowicy Samej zagościł, tradycyjnie jak co roku, sam Święty Mikołaj!


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-11 07:32:38
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-11 07:36:59
 
     Pasowanie na przedszkolaka „Elfy” 2013/2014

   6 grudnia 2013r. w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Krowicy Samej odbyło się po raz pierwszy „Pasowanie na Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-12 13:54:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-13 07:55:26
 
    NORWID WOBEC POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W roku 2013 obchodzimy 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego i 130 rocznicę śmierci poety i pisarza Cypriana Kamila Norwida.We wtorkowy wieczór 2 grudnia 2013 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Załużu przybyli specjalni goście, którzy zaprezentowali tematy związane z tymi rocznicami historycznymi.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-13 14:40:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-13 14:41:42
 
    Nabór wniosków - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” działającej na terenie gmin: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików

Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2013 do 24 stycznia 2014 r. O terminie złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami decyduje data jego dostarczenia do Biura LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-13 14:43:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-13 14:45:55
 
  (Z)  Zebranie wiejskie
   Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2013 r. o godz 16.00 w świetlicy wiejskiej w Tymcach  odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Tymce w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2014 r.
   Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców o udział w zebraniu.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-14 16:39:10
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-14 16:42:17
 
    Produkty lokalne i tradycyjne – bariery i szanse wytwarzania

   Rejony Lubaczowa słyną z gościnności, serdeczności mieszkańców i smakowitego jedzenia. To wszystko sprawia, że kto raz odwiedza te tereny, chętnie tutaj wraca. Od końca września dodatkowym punktem wartym odwiedzenia stała się Kresowa Osada, która powstała w Baszni Dolnej. Miejsce to promuje nasze lokalne tradycje, a zdobyty 6 grudnia tytuł Unijnej Perły Podkarpacia dodaje jej prestiżu.

   Właśnie w Kresowej Osadzie odbyła się konferencja pod tytułem „Produkty lokalne i tradycyjne – bariery i szanse wytwarzania” zorganizowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i Wójta Gminy Lubaczów Wiesława Kapla. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo. Kresowa Osada ma się kojarzyć z promocją Kresowego Jadła czyli lokalnych produktów skupionych pod wspólna marką.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-16 07:48:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-17 12:45:36
 
  (Z)  Bożonarodzeniowy Kiermasz Kresowego Jadła

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-16 10:49:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-02-21 08:37:39
 
    Uzależniony tylko od Życia

  11. grudnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem Uzależniony tylko od Życia.

  Główne cele przedsięwzięcia to przede wszystkim: promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, dostarczenie informacji o sposobach prawidłowego zachowania się na drodze, uświadomienie konieczności racjonalnego odżywiania się, promowanie życia wolnego od nałogów, kształtowanie postaw i zachowań pozbawionych agresji i przemocy oraz racjonalne korzystanie z Internetu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-16 13:08:55
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-18 13:56:04
 
    Targi Ekonomii Społecznej w Gminie Lubaczów
   W dniu 14 grudnia b.r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lisich Jamach odbyły się Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach projektu pn. „Ekonomia społeczna szansą rozwoju lokalnego Gminy Lubaczów”, na który pozyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Targi były dopełnieniem zadań przeprowadzonych w projekcie, realizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Gminy Lubaczów w porozumieniu z Gminą Lubaczów od lipca b.r.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-17 12:46:01
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-17 12:47:05
 
    Wybieramy najlepszych sportowców i trenerów 2013 roku

W związku z ogłoszeniem przez Starostę Lubaczowskiego XIII Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej w 2013 roku , Wójt Gminy Lubaczów zachęca do zgłaszania kandydatur sportowców i trenerów z terenu Gminy Lubaczów. Zgłoszenie powinno zawierać krótką charakterystykę osiągnięć ( wiek, dyscyplina sportowa, zdobyte osiągnięcia) sportowców/ trenerów którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoimi osiągnięciami sportowymi.

Wybór powinien opierać się o wszystkie z możliwych dyscyplin sportowych niezależnie od grupy wiekowej.

Termin nadsyłania kandydatur do w/w Plebiscytu upływa z dniem 20.01.2014 r. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną poddane ocenie i wykluczone z dalszego udziału w Plebiscycie.

Zgłoszenia należy kierować na adres Urzędu Gminy Lubaczów do Pani Anny Janczura oraz równolegle na adres e:mail: a.janczura@lubaczow.com.pl.


Pliki do pobrania:
  -> Regulamin Plebiscytu


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-18 12:47:03
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-19 10:56:46
 
    Konkurs Bożonarodzeniowy

   W środę 18 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbył się Konkurs Bożonarodzeniowy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-20 15:00:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-16 10:40:14
 
    Fundacja Orange dla bibliotek

Począwszy od 2009 r. Fundacja Orange wspiera biblioteki /uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek/ w popularyzacji Internetu jako narzędzi nowoczesnej edukacji, przekazując dotacje na ten cel oraz materiały na temat bezpieczeństwa w sieci. W b.r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 555,61 zł.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-23 07:19:18
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-23 07:20:01
 
    Świąteczna Paczka

   Po raz kolejny tegoroczna akcja „Świąteczna Paczka” przebiegała pod hasłem „Podaruj dzieciom uśmiech na święta”. Akcję koordynował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie, który w dniu 19 grudnia 2013 r. przekazał pięciu rodzinom z terenu Gminy Lubaczów „Świąteczne Paczki”.

GOPS Lubaczów życzy wszystkim darczyńcom uczestniczącym w akcji oraz podopiecznym zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Wszystkim którzy przyłączyli się do „Świątecznej Paczki” dziękujemy za okazane serce i chęć niesienia pomocy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-23 07:52:16
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-23 07:54:50
 
    Godziny pracy kasy Urzędu Gminy Lubaczów w Wigilię

   W dniu 24.12.2013r. (Wigilia) kasa Urzędu Gminy Lubaczów przyjmować będzie wpłaty do godziny 11.00.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-23 09:35:50
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-23 09:36:15
 
    Bożonarodzeniowy Kiermasz Kresowego Jadła - galeria
 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-23 12:07:25
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-23 12:20:18
 
    Spotkanie opłatkowe w Kresowej Osadzie

   W piątkowy wieczór, 20 grudnia 2013 r. w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbyło się Wigilijne Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów. Na spotkanie przybył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar.
   W spotkaniu udział wzięły reprezentantki wszystkich szesnastu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lubaczów, przedstawiciele Samorządu Gminy oraz wsi Basznia Dolna, miejscowy ksiądz proboszcz i ksiądz wikariusz, jak również Zespół Pieśni i Tańca Kresy i Zespół Śpiewaczy Niespodzianka.
   Wieczór ten był okazją do przełamania się białym opłatkiem oraz złożenia sobie nawzajem życzeń świąteczno - noworocznych. Rolę „gospodarza” wieczerzy wigilijnej pełniło Koło Gospodyń Wiejskich w Baszni Dolnej, które zgodnie z tradycją przygotowało 12 wigilijnych potraw.
   Nie zabrakło miłej i ciepłej atmosfery świątecznej, pachnącej lasem choinki oraz śpiewu kolęd i pastorałek.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-23 13:39:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-23 13:40:51
 
    XIII Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w warcabach 100 polowych

   Dom Kultury w Młodowie był miejscem zmagań XIII Drużynowych Mistrzostw Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w warcabach 100 polowych. W zawodach uczestniczyło 30 zawodników i zawodniczek w obu kategoriach (6 zespołów Szkół Podstawowych i 4 zespoły Gimnazjów Publicznych).


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-12-30 09:02:20
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-12-31 11:39:52
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: