Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 czerwca 2024,     Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Światełko Betlejemskie powędrowało na Ukrainę

   W piątek, 3 stycznia , na nowo otwartym przejściu granicznym w Budomierzu miało miejsce przekazanie Światła Betlejemskiego przedstawicielom społeczności ukraińskiej z Rejonu Jaworowskiego. Dokonali tego m.in. harcerze z Krowicy Samej (Gmina Lubaczów) wraz z reprezentacją hufców Lubaczowskiego i Jarosławskiego. Ogień został przekazany na ręce samorządowców, duchownych młodzieży, m.in. z partnerskich gmin Niemirowa i Drohomyśla.

   Uczestnikami uroczystości byli duchowni, samorządowcy, harcerze i mieszkańcy powiatów lubaczowskiego, jarosławskiego i jaworowskiego, przedstawiciele Straży Granicznej, Służby Celnej Polski i Ukrainy oraz zespół śpiewaczy Niespodzianka z Krowicy Samej.

   Uroczysty, świąteczny nastrój udzielił się wszystkim uczestnikom wydarzenia, szczególnie podczas wspólnego kolędowania i składania życzeń.

   Zgodnie ze wschodnim kalendarzem (juliańskim) święta Bożego Narodzenia obchodzone są dwa tygodnie później, dlatego naszym sąsiadom zza granicy życzymy Wesołych Świąt.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-07 08:52:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-07 09:03:34
 
    Harmonogram odbioru odpadów w 2014 w Gminie Lubaczów

SZANOWNI PAŃSTWO

   W 2014 roku odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubaczów prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu wspólnie z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o. z Lubaczowa, które w ofercie firmy z Jarosławia zostało wskazane jako podwykonawca.

   Odpady, zarówno zmieszane (kubeł) jak i odpady segregowane (plastiki, szkło, makulatura) odbierane będą jeden raz w miesiącu.

  


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-09 10:22:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-14 07:45:16
 
    Zagraj w zielone
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza z siedzibą w Jaśle realizuje w ramach EFS projekt „Zagraj w zielone”. Projekt skierowany jest do Pracodawców, pracowników, jednoosobowych działalności sektora MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. podkarpackiego.

   W ramach projektu Agencja oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe:

  • Szkolenie dla instalatorów urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
  • Szkolenie z zakresu fotowoltaiki
  • Szkolenie z zakresu proekologicznych rozwiązań dla projektantów i architektów

  Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie: www.zagrajwzielone.pakd.pl, oraz pod numerami tel. (13) 446 75 62, (16) 732 31 95


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-10 06:55:32
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-10 07:00:23
 
    Zwrot podatku akcyzowego

   W 2014 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. – wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

   Wnioski wraz z fakturami należy składać w Urzędzie Gminy Lubaczów, pok. nr 19.

   Wysokość zwrot podatku akcyzowego przysługuje w sumie do wysokości limitu rocznego, tj. do 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2014 r. od oleju napędowego w wysokości 0,95 zł od 1 litra.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-13 07:46:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-13 07:46:55
 
    Plan zajęć na ferie zimowe 2014 roku
   Dzisiejszy dzień był ostatnim dniem nauki przez zimową przerwą. Rozpoczynają się 2-tygodniowe ferie. Przedstawiamy program zajęć, przygotowanych specjalnie na ten okres przez Szkoły, Bibliotekę i Gminy Ośrodek Kultury.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-17 14:40:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-17 14:46:43
 
    Środki na podjęcie działalności gospodarczej w PUP w Lubaczowie

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór, w ramach Projektu systemowego pn. „Więcej szans w powiecie lubaczowskim”, wniosków o dofinansowanie do konkursu nr CAZ.5803.1.1.2014

   Wnioski należy składać w terminie: od 14 lutego 2014 r. do 21 lutego 2014 r.

   Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie formularzu. Wzór dostępny jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów, I Piętro pok. 107) lub na stronie internetowej urzędu: www.puplubaczow.pl.

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-28 13:02:52
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-28 13:06:57
 
    Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
   Informuję, że od dnia 01.01.2014r. dla mieszkańców Gminy Lubaczów rozpoczął działalność PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK). Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów (domy jednorodzinne, wielorodzinne) mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady z papieru,
- odpady ze szkła,
- odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
- zużyte opony ,
- odpady ulegające biodegradacji,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz), które pochodzą z drobnych prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się na ul. Kraszewskiego 7, 37 - 600 Lubaczów, tel./fax. 16.632.14.47, (siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu sp. z o.o. w Lubaczowie). PSZOK jest czynny w dni robocze: godz. 10.00 - 18.00, a w soboty: godz. 10.00 - 14.00.

Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w sprawach związanych z odbiorem odpadów w PSZOK (w tym z ewentualnymi nieprawidłowościami) proszę się kontaktować z pracownikiem Urzędu Gminy Lubaczów: Zbigniew Cencora pokój nr 23, tel. 016 632 16 84 wew. 41.

Wspólnie zadbajmy o czyste środowisko i porządek w naszej Gminie.
Wójt Gminy Lubaczów

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-30 08:39:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-30 08:40:08
 
    Konkursiz okazji Jubileuszu 95-lecia TPD

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-30 08:43:02
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-30 08:43:32
 
    Poranek dla Babci i Dziadzia

"Kocham mocno babcię, dziadka – to nie żart moi mili
Dzisiaj im życzenia składam, by 100 latek jeszcze żyli”.

   Styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych, szarych dni. Mimo to w tym wydawałoby się smutnym miesiącu są dwa niezwykłe dni, jedyne w swoim rodzaju, kiedy każdemu serduszka biją mocniej, jest to święto naszych kochanych i niepowtarzalnych babć i dziadków. W Szkole Podstawowej w Krowicy Samej uroczystość ta odbyła się 22 stycznia 2014r. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-30 09:40:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-30 10:05:13
 
    Pierwsze miejsce zespołu „Gwiazdki”

   Dnia 26 stycznia 2014r. w MDK Lubaczów odbył się VI Przegląd Zespołów Kolędniczych - „Herody”, w którym wystąpiło 5 grup kolędniczych. Zespół „Gwiazdki” wystąpiły w składzie grupy kolędniczej pt. „Święty czas” w składzie 20 osób, od klasy I – VI. Oceniano: teksty i wykonanie pastorałek oraz kolęd winszujących (noworocznej), teksty scenariusza, oryginalność i pomysłowość, zgodność z tradycją, stroje, rekwizyty i przebrania.

   Zespół „Gwiazdki” spełnił powyższe wymagania, zdobywając I miejsce. Wrażenia i emocje spotęgowały się jeszcze bardziej, gdyż zespół zdobył także nagrodę publiczności. Wszyscy zadowoleni i pełni entuzjazmu wrócili do domów ze statuetkami, dyplomami i koszami słodyczy.

   Nad przygotowaniami zespołu „Gwiazdki” do Przeglądu czuwały panie: Jadwiga Chomyszyn oraz Elżbieta Oleszycka.

Iwona Krućko


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-30 10:01:17
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-31 07:51:52
 
    Święto Babci i Dziadka

„Pędzą wnuki ulicami
z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć i dziadków.”

   Uroczystość Święta Babci i Dziadka jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez Domu Kultury w Załużu. To dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków, którzy mają możliwość zobaczenia występów swoich wnuków i otrzymania podarków stworzonych prosto z serca. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Niesie on za sobą również edukacyjne i wychowawcze przesłanie, które uczy dzieci szacunku dla osób starszych i integruje najmłodszych i najstarszych mieszkańców wsi.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-01-31 12:18:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-01-31 12:23:41
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: