Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 19 czerwca 2024,     Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

   Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Lubaczów (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Konsultanci będą też pomagać w procesie rozliczania realizowanych projektów.

   Na konsultacje zapraszamy 11 marca br. (wtorek) w godzinach od 9:30 do 12:30 w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców – ul. Kościuszki 5, 37 – 600 Lubaczów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-06 06:52:40
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-06 06:54:36
 
    Z tradycją w przyszłość

   Tradycyjnie jak co roku KGW Gminy Lubaczów spotkały się w Tłusty Czwartek, zwany zapustami, który zapowiada rychłe nadejście Wielkiego Postu. Tym razem spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Załużu, gdzie w roli gospodarza wystąpiło miejscowe koło z nowo wybraną przewodnicząca Heleną Kiczuła oraz najmłodsze z sąsiedniej Mokrzycy pod kierunkiem Krystyny Załuskiej.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-06 06:59:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-06 07:25:50
 
  (Z)  Przyszła pora na Turniej OLD BOY 40+

   Wójt Gminy Lubaczów zaprasza do udziału w Halowym Turnieju Piłki Nożnej „OLD BOY 40+” o Puchar Wójta Gminy Lubaczów, który odbędzie się w sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej w dniu 15.03.2013 r. (sobota) o godzinie 13.30.

   Zasady uczestnictwa w w/w Turnieju precyzuje załączony Regulamin. Oferta skierowana jest do byłych zawodników Ludowych Klubów Sportowych. Drużyna może liczyć max. 10 zawodników. Warunkiem gry w Turnieju jest dokładne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, którą należy przedłożyć organizatorowi najpóźniej w dniu Turnieju, przed rozpoczęciem rozgrywek.

   Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie drużyn, wraz z podaniem liczby zawodników do udziału w Turnieju w terminie do dnia 12 marca 2014 r. - osobiście w Urzędzie Gminy Lubaczów u Pani Anny Janczura lub telefonicznie 16 632-16-84 wew. 22.

Organizatorzy serdecznie zapraszają i mają nadzieję na liczny udział w Turnieju.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-06 12:43:07
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-06 12:44:01
 
    Dzień Kobiet

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-07 10:55:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-07 10:55:55
 
    XLV sesja Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2010 - 2014
   W dniu 28 lutego 2014 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Lubaczów. Podczas sesji zebrani wysłuchali informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz kierunków działań zmierzających do jego ograniczenia w 2014 r. na terenie Gminy Lubaczów, sprawozdania na temat współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz informacji z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Lubaczów.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-12 12:48:22
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-12 12:55:10
 
    Dzień Kobiet

   Dom Kultury w Krowicy Samej w tym roku był miejscem spotkania delegacji Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów z okazji Dnia Kobiet.

  


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-13 08:11:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-13 08:14:04
 
    APEL Wójta Gminy Lubaczów o niewypalanie traw


   Samorząd Gminy Lubaczów i strażacy apelują o niewypalanie traw oraz pozostałości roślinnych.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-14 14:28:21
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-14 14:31:09
 
    Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

   14 marca 2014 r. w Domu Kultury w Krowicy Samej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w których wzięło udział 16 uczniów z Gimnazjum i Szkół Podstawowych z Gminy Lubaczów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-18 09:31:50
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-18 11:28:03
 
    Zawodnicy „OLD BOY 40+” mają kondycję !

   Pełne emocji sportowych były ostatnie zmagania zawodników w halowej piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubaczów „OLD BOY 40+”. W sobotę dnia 15.03.2014 r. na sali sportowej w Baszni Dolnej mecze w piłkę nożną rozgrywały zespoły złożone w większości z byłych zawodników Ludowych Klubów Sportowych terenu Gminy Lubaczów, dla których ta dyscyplina sportu ciągle mobilizuje do podejmowania aktywności.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-18 09:34:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-18 09:36:20
 
    Minął termin płatności I raty za odbiór odpadów komunalnych

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 28.02.2014r. minął termin płatności I raty (styczniowo-lutowa) za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubaczów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niezapłacona rata traktowana jest jako zaległość podatkowa, a Wójt Gminy Lubaczów powinien wszcząć procedurę administracyjną celem wyegzekwowania niezapłaconego podatku.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-20 09:22:27
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-04-23 13:43:51
 
    Tydzień z Internetem 2014

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-20 09:37:11
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-20 09:38:40
 
    Nabór wniosków w zakresie Małych projektów,

   Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” działającej na terenie gmin: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-20 10:25:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-20 10:29:48
 
    Spotkanie z sołtysami Gminy Lubaczów

   W dniu 18 marca 2014 r. odbyło się coroczne spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Lubaczów, które zorganizował Pan Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów. Na wstępie powitał wszystkich zebranych, zaś sołtysom złożył życzenia z okazji przypadającego w dniu 11 marca ich święta.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-20 13:53:35
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-20 13:54:32
 
    Pamiątka wciąż pożyteczna
   Zachęcamy do lektury artykułu Waldamera Bałdy pt. "Pamiątka wciąż pożyteczna", który ukazał się w Kresowiaku Galicyjskim, poświęconego budynkowi byłej szkoły powszechnej w Bałajach.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-20 14:25:22
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-20 14:31:21
 
    Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

   Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w miesiącu kwietniu 2014r zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Lubaczów zgodnie z dostarczonym Państwu harmonogramem. Zbiórką zostaną objęte: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, w tym do sprzętu rolniczego, tekstylia, meble, przeterminowane leki, baterie i akumulatory. Drobne odpady (zużyte baterie, przeterminowane leki) należy wystawić w opakowaniach zapobiegających rozsypaniu (worki, reklamówki, opakowania tekturowe). Wszystkie odpady należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 6.00.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-20 15:00:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-04-28 12:46:19
 
    Zapraszamy do Magicznego Zakątka !!!

    Otwarcie już 27 kwietnia 2014 r. o godz.15.00.

   Pod koniec kwietnia br. swoją działalność rozpocznie Magiczny Zakątek w Dąbkowie. Przedmiotem działalności placówki będzie szeroko rozumiana opieka nad dziećmi: będzie to bawialnia dla najmłodszych, a także miejsce nauczania dziecka poprzez zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pedagogów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-20 17:35:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-26 13:16:49
 
    Międzyszkolny Turniej Wiedzy i Umiejętności o Przechodni Puchar Wójta Gminy Lubaczów
   Od 2011 r. w Gminie Lubaczów realizowany jest Program poprawy bezpieczeństwa pod nazwa „Koalicja na rzecz bezpieczeństwa”. 21 marca – w pierwszy dzień wiosny, w atmosferze zabawy, odbywa się podsumowanie kilkumiesięcznej pracy przy realizacji programu. W tym roku gospodarzem III edycji turnieju ponownie był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach, a udział w nim wzięły reprezentacje wszystkich szkół. Drużyny w których skład weszli przedstawiciele środowisk szkolnych - uczniowie, nauczyciele i rodzice, mogli się wykazać znajomością zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa, zdrowia i umiejętności odnalezienia się w otaczającym środowisku, a także sprawnością fizyczną w konkurencjach sportowych

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-24 10:07:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-24 10:09:15
 
    Droga do Huty Kryształowej i ul Kolejowa będą miały nową nawierzchnię

   Projekt „Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego i Nowy Rozdił” jest zintegrowanym projektem inwestycyjnym realizowanym w głównym obszarze wsparcia Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-26 13:40:49
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-26 13:55:14
 
    Kresowa Osada zaprasza …

   Po kilku miesiącach okresu przygotowawczego Kresowa Osada wchodzi w główny etap swojego funkcjonowania. Od kwietnia br. kompleks będzie zarządzany przez wybranego w ramach przetargu Operatora. Zgodnie z zawartą umową będzie realizował założenia projektowe oraz rozwijać ofertę w oparciu o markę Kresowa Osada i Kresowe Jadło. Jako projekt turystyczno-rewitalizacyjny aktywizuje turystycznie i poszerza ofertę turystyczną, tworząc jednocześnie nowe miejsca pracy. W samej Kresowej Osadzie znajdzie pracę co najmniej 10 osób. Ponadto propozycje współpracy i kooperacji otrzymali rolnicy, producenci rolni, pszczelarze oraz osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne. Oferta Kresowej Osady obejmuje usługi gastronomiczne, hotelowe a także z zakresu turystyki i rekreacji, edukacji regionalnej i ekologicznej.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-27 14:01:02
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-28 11:55:27
 
    Nowe perspektywy” w Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie

   Po raz kolejny Gminie Lubaczów udało się pozyskać środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym razem będzie to projekt: ”Nowe perspektywy”. Jest on skierowany do bezrobotnych mieszkańców Gminy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-03-28 14:53:23
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-03-28 14:53:52
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: