Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 czerwca 2024,     Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  (Z)  130-lecie linii kolejowej Jaroslaw - Sokal

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-01 11:57:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-01 11:59:28
 
    Plan zajęć wakacyjnych

   W ubiegły piątek rozpoczęły się 2 miesięczne wakacje. Przedstawiamy program zajęć, przygotowanych specjalnie na ten okres przez Bibliotekę i Gminy Ośrodek Kultury.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-01 12:15:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-01 12:24:57
 
    Młodzieżowe zawody wędkarskie o „Puchar Wójta Gminy Lubaczów"

    W dniu 28.06.2014 r. w miejscowości Krowica Hołodowska na oczku wodnym odbyły się młodzieżowe zawody wędkarskie „ Puchar Wójta Gminy Lubaczów ”, oraz „ Piknik Wędkarski ”.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-02 07:20:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-02 07:29:01
 
  (Z)  Nabór do Żłobka w Dąbkowie

   W dniach od 10 - 23 czerwca 2014 r. gmina Lubaczów prowadziła nabór dzieci do Żłobka w Dąbkowie na rok szkolny 2014/2015. Po zakończonej rekrutacji zostały jeszcze dwa wolne miejsca. Dlatego też, przedłuża się termin naboru składania formularzy zgłoszenia dziecka do Żłobka w Dąbkowie do dnia 31 lipca 2014 r.

   Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat (na dzień 1 września 2014 r.), zamieszkałe na terenie gminy Lubaczów.
W żłobku funkcjonować będą dwa oddziały, po 8 dzieci każdy. Placówka mieścić się będzie w budynku byłej szkoły podstawowej w Dąbkowie, obok Magicznego Zakątka. Do jej dyspozycji będą wyremontowane pomieszczenia, wyposażone w nowoczesny, bezpieczny sprzęt oraz zewnętrzny plac zabaw.

   Zapisy do żłobka przyjmowane są w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. 22 i 14 w godz. 7.00 – 15.00. Informacja telefoniczna: 16 632 16 84, wewn. 24 i 34.

Wójt Gminy Lubaczów


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-02 07:39:59
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-02 07:43:49
 
  (Z)  Międzynarodowy Turniej Łucznictwa Tradycyjnego

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-04 14:44:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-16 21:14:51
 
    „DROGA DO PRACY!”
   W dniu 3 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Lubaczów odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne w ramach projektu „DROGA DO PRACY!” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Gminą Lubaczów.
    Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
    Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo do 30 roku życia, zamieszkujących Gminę Lubaczów, a udział w nim będzie przygotowaniem do podjęcia zatrudnienia, w przyszłości w Kopalni Siarki „BASZNIA II” w Baszni Górnej.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-04 15:13:15
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-09 12:44:13
 
    Spotkanie w sprawie Kopalni Siarki Basznia II w Baszni Górnej
    W dniu 2 lipca 2014 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie z inicjatywy Wójta Gminy Lubaczów odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy „Polska Siarka sp. z o. o ” mające na celu przedstawienie harmonogramu prac zmierzających do uruchomienia kopalni siarki Basznia II w Baszni Górnej.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-04 15:28:58
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-07 09:05:36
 
    Rada Gminy Lubaczów udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Lubaczów za 2013 r.

    30 czerwca 2014 r. w Domu Kultury w Młodowie odbyła się pięćdziesiąta sesja Rady Gminy Lubaczów. Wiodącym tematem sesji było zatwierdzenie sprawozdań finansowych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-04 15:30:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-04 15:33:29
 
    Nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta
WÓJT GMINY LUBACZÓW OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW na wolne stanowisko referenta w  Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-07 10:44:16
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-07 10:45:49
 
    "Dawnych potraw smak" konkurs kulinarny w ramach Projektu Współpracy
   Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" przystąpiła do partnerstwa z LGD CK Podkarpacie, w celu przygotowania i wdrożenia w życie Projektu Współpracy pod nazwą „Dawnych Potraw Smak”. Będzie on realizowany wspólnie i równolegle na terenie obu LGD do listopada 2014 r.

    W ramach Projektu obaj partnerzy organizują na terenie swojej LGD konkursy kulinarne. Mają one na celu odtworzenie i popularyzację tradycji kulinarnych obszaru LGD oraz promocję i upowszechnianie tradycyjnych potraw regionalnych.

    W Konkursie mogą wziąć udział wystawcy reprezentujący organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, zrzeszenia, stowarzyszenia, których statutowym celem jest promocja lokalnych wartości kulturowych w tym tradycji kulinarnych.

    Termin zgłoszeń do konkursu upływa 21 lipca 2014 r.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-07 12:51:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-07 12:52:25
 
    ABC przedsiębiorczości na wsi II - nowe terminy

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-07 12:56:16
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-07 12:57:24
 
    Bieżące inwestycje w gminie Lubaczów
    Gmina Lubaczów, na przestrzeni lat, prowadzi działania mające na celu zarówno podniesienie warunków życia mieszkańców, jak też poprawę dostępności komunikacyjnej oraz estetyki miejscowości. W związku z tym, corocznie wykonuje szereg inwestycji, m.in. w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych, przeprowadzania remontów nawierzchni, budowy, odbudowy i modernizacji dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizacji infrastruktury kulturalnej, placówek oświatowych oraz budynków OSP, wykorzystując do tego zarówno środki własne, jak i pozyskane od instytucji zewnętrznych.
  

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-09 12:27:13
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-09 12:42:59
 
    Ostrzeżenie meteorologiczne

   IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje od godz. 11:00 dnia 09.07.2014 do godz. 04:00 dnia 10.07.2014 na terenei Województwa Podkarpackiego wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 40. mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-09 12:34:28
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-09 12:44:40
 
    Nabór kandydatów na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka w Dąbkowie
    Wójt gminy Lubaczów ogłasza nabór kandydatów wolne stanowisko Dyrektora Żłobka w Dąbkowie.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-11 09:28:42
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-11 09:31:01
 
  (Z)  Konkurs kulinarny „Kresowe Jadło”

    Wójt Gminy Lubaczów, we współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, organizuje w dniu 3 sierpnia 2014 r. „Festiwal Kultur i Kresowego Jadła” w Baszni Dolnej. Jednym z najważniejszych elementów Festiwalu jest konkurs kulinarny „Kresowe Jadło”, którego celem jest promocja tradycyjnych kresowych kulinariów i produktów lokalnych. Dzięki temu uczestnicy mogą zaprezentować również pełny profil swojej działalności obejmujący branżę spożywczą (produkcja, przetwórstwo i gastronomia).
   Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w  konkursie podczas Festiwalu i przygotowanie kresowej potrawy zgodnie z regulaminem oraz terminowe zgłoszenie.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-14 10:12:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-14 10:23:46
 
    130 lecie linii kolejowej Jarosław – Sokal

 

    Jubileusz 130-lecia linii kolejowej Jarosław – Sokal (obecnie Munina – Hrebenne) jaki odbył się 12 i 13 lipca  br. w Gminie Lubaczów  był wyjątkową okazją nie tylko do przypomnienia jej historii i znaczenia w przeszłości, ale przede wszystkim – do podjęcia zdecydowanych kroków zwiększających rolę tego szlaku w przyszłości.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-14 15:17:02
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-15 07:59:49
 
  (Z)  Turystyka aktywna dla wszystkich
   Gmina Lubaczów zaprasza do udziału w aktywnych formach wypoczynku podczas Kresowej Offensywy Kulturowej w dniach 19-20 lipca 2014 r.
   Oferta obejmuje:
 • Rajd rowerowy: początek i zakończenie w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej (trasa przez Hutę Kryształową, Radruż , Horyniec Zdrój i Wólkę Horyniecką, około 30 km)
 • Nordic walking: początek i zakończenie w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej (trasa 8 km)
 • Spływ kajakowy po rzece Smolince, początek obok mostu na ul .Kolejowej w Baszni Dolnej.
Rajdy i spływ odbędą się w sobotę i niedzielę. Zbiórka uczestników przy wypożyczalni sprzętu w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej o 10.45.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-15 07:39:26
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-15 07:40:56
 
    I Półmaraton Lubaczowski "Bieg Lubacza"
   Burmistrz Miasta Lubaczowa i Wójt Gminy Lubaczów serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w I Półmaratonie Lubaczowskim "Bieg Lubacza", który odbędzie się w sobotę 30 sierpnia 2014 r. o godz. 15.00 startem ostrym w Baszni Dolnej. Bieg będzie przeprowadzony na dystansie 21.097 km.
   Zgłoszenia elektroniczne gwarantujące pełny pakiet do 24 sierpnia 2014 r. Zapisy, regulamin i więcej informacji pod linkiem: www.timepro.pl/form/201412

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-16 09:16:57
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-22 13:13:12
 
    Kajakiem z nurtem Tanwi.

   Ponad 30 osobowa grupa gimnazjalistów ze szkół Gminy Lubaczów, uczestniczyła w wakacyjnym spływie kajakowym jaki odbył się na rzece Tanew, na malowniczym Roztoczu. Młodzi adepci kajakowania wypłynęli z miejscowości Huta Szumy by pokonać pięciokilometrowy odcinek do Rebizantów. Mogli oni podziwiać piękną przyrodę, gdyż trasa spływu prowadziła przez nieznane im zakamarki przez krainę pełnych tajemnic lasów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-17 08:40:25
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-17 08:41:36
 
    Festiwal Kultur i Kresowego Jadła - 3 sierpnia 2014
 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-17 09:36:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-08-04 07:03:18
 
    Szkody w uprawach powstałych w wyniku gradobicia.

    W związku z wystąpieniem gradobicia w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2014 r., Wójt Gminy Lubaczów Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2014 r. uaktywnił pracę Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-18 09:52:08
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-18 09:57:30
 
    Kresowa Offensywa Kulturowa
    W miniony weekend w ramach "Kresowej Offensywy Kulturowej", na terenie Kresowej Osady w Baszni Dolnej odbył się Międzynarodowy Turniej Łucznictwa Tradycyjnego. Zawody łucznicze, to kolejne wydarzenie, które chcemy wpisać na listę corocznych imprez odbywających się w tej wiosce tematycznej - poinformował Wiesław Kapel, Wójt Gminy Lubaczów.
  

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-21 13:22:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-23 11:40:11
 
  (Z)  Konkurs "Najlepsza potrawa regionalna na bazie miodu"

    Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie i Gmina Lubaczów zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym ”Najlepsza potrawa regionalna na bazie miodu”, organizowanego dnia 03 sierpnia 2014 r. w Baszni Dolnej, w ramach „Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła”. Danie konkursowe powinno być przygotowane z wykorzystaniem jednego z niżej wymienionych miodów, wpisanych na listę Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in.: Podkarpacki miód spadziowy, Lubaczowski miód wielokwiatowy leśny, Lubaczowski miód lipowy.
    Oceny dokona Kapituła Konkursowa powołana na potrzeby Konkursu „Kresowe Jadło”. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
    Zgłoszenie udziału w konkursie proszę przesłać na adres Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 22, fax: 17 7173655 lub elektronicznie: j.gancarz@lubaczow.com.pl , w terminie do 25.07.2014 r.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-23 09:36:16
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-23 09:39:44
 
  (Z)  Obchody 70 rocznicy mordu na mieszkańcach Baszni Górnej i Podlesia

    Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów oraz Samorządy mieszkańców wsi Basznia Górna i Podlesie mają zaszczyt zaprosić na obchody 70 rocznicy mordu na mieszkańcach Baszni Górnej i Podlesia przez nacjonalistów ukraińskich z OUN UPA. Uroczystości odbędą się w niedzielę, 3 sierpnia 2014 r.
 • 9.30 Zbiórka na cmentarzu ewangelickim w Podlesiu,
  • modlitwa za pomordowanych 9.08.1944 r. i ofiary II wojny światowej,
  • zapalenie zniczy na mogile zbiorowej ofiar,
  • przemarsz do kościoła pw. Imienia Maryi w Podlesiu.
 • 10.00 Msza Święta koncelebrowana w intencji pomordowanych.
 • 11.00 Część oficjalna przed kościołem:
  • apel poległych,
  • wystąpienia okolicznościowe,
  • złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej,
  • koncert pieśni patriotycznych.

Oprawa muzyczna uroczystości w wykonaniu Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego w Lubaczowie


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-29 09:25:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-29 11:29:02
 
    Zespoły polonijne na ziemi lubaczowskiej

    Przez dwa ostatnie weekendy ziemię lubaczowską odwiedziły cztery zespoły polonijne uczestniczące w XVI Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-30 07:16:08
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-30 07:18:06
 
    Pucharowe zmagania LKS w Gminie Lubaczów
   W ostatnią niedzielę lipca stadion sportowy „Startu” w Lisich Jamach był miejscem zmagań w turnieju piłki nożnej ludowych klubów sportowych o puchar Wójta Gminy Lubaczów. Zawody zorganizowano niejako w dwóch odsłonach. Przed trzema tygodniami rozegrano eliminacje, do których przystąpiło sześć klubów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-07-31 09:22:19
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-07-31 09:48:29
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: