Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 17 czerwca 2024,     Imieniny: Laury, Alberta, Marcjana
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubaczów na lata 2016 - 2020

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubaczów

   Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Wójt Gminy Lubaczów informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych opracowanego na zlecenie Gminy Lubaczów projektu dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubaczów”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-04 13:32:20
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-04 13:36:33
 
    Gmina Lubaczów stawia na młodzież

    Gmina Lubaczów od sierpnia br. w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

   Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań z zakresu praktycznej, szeroko rozumianej edukacji dotyczącej aktywizacji młodzieży w zakresie podnoszenia kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej. Głównym celem projektu jest wykształcenie wśród młodzieży umiejętności i postaw, które pomogą w budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. W projekcie bierze udział młodzież ze szkół gimnazjalnych Gminy Lubaczów oraz innych organizacji młodzieżowych działających na terenie gminy.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-05 11:39:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-05 11:40:15
 
    Uwaga na podrobiony alkohol

   W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-06 14:30:53
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-06 14:34:18
 
  (Z)  Nabór wniosków w ramach odnawialnych źródeł energii - przedłużono termin składania do 14.11.2016

Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór wniosków w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Lubaczów”. Wnioski przyjmowane będą w okresie od 7 października do 14 listopada 2016 r. Pracownicy Urzędu Gminy Lubaczów będą przyjmować wnioski i pomagać w ich wypełnianiu przez okres trwania naboru w pok. nr 15. Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków, który znajduje się w załączeniu wraz z kompletem dokumentów aplikacyjnych.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2016-10-07 13:23:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-11-08 07:38:54
 
    Spotkanie informacyjne dot. konkursu „Równać szanse”

Wójt Gminy Lubaczów zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse na spotkanie informacyjne z doradcą Fundacji Fundusz Lokalny SMK (Regionalny Partner Projektu), które odbędzie się 14 października 2016 r. o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (ul. Jasna 1).

Do 25 października 2016 r., do godziny 12.00, trwa nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2016-10-10 10:09:02
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-12 08:17:22
 
    Warcaby 100-polowe XVI Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów

   Jesienna aura sprzyja organizacji wydarzeń sportowo - rekreacyjnych w wydaniu kameralnym, a szczególnie w formie planszowych gier umysłowych jak np. warcaby czy szachy.  Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia młodych warcabistów z ziemi lubaczowskiej w turniejach krajowych i międzynarodowych oraz w celu popularyzacji i doskonalenia gry warcabowej w środowisku szkolnym, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie regularnie organizuje zawody w tej dziedzinie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-13 12:00:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-13 12:03:09
 
    Uroczystości jubileuszowe w Podlesiu

   12 września 2016 r. w Podlesiu (dawnej Reichau) odbyło się spotkanie z okazji, przypadającej w tym roku, 160 rocznicy wybudowania domu modlitwy- pełniącego obecnie funkcje kościoła filialnego parafii rzymsko-katolickiej w Baszni Dolnej oraz domu pastora- dzisiejszego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego „Pastorówka”. Został wówczas także wmurowany kamień węgielny pod budowę dzwonnicy, która kiedyś stanowiła element zabudowy sakralnej tej miejscowości.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-13 13:21:30
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-13 13:22:34
 
    Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty.

 

Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel,
który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie
i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.

(A. Einstein)

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. W tym Dniu pragnę podziękować Wszystkim Państwu za pasję, entuzjazm i trud włożony w wychowywanie młodego pokolenia. Jestem świadomy jak wielki obowiązek spoczywa na Waszych barkach. To dzięki Państwa zaangażowaniu w jakość edukacji w naszych Placówkach, stają się one coraz bardziej otwarte i przyjazne dzieciom i młodzieży. Szkoła, jako drugi dom, kształtuje serca i umysły, pozwala na odkrycie w tych młodych ludziach talentów z różnych dziedzin i to właśnie Wy drodzy Państwo pomagacie w ich szlifowaniu.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-14 09:00:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-14 09:02:09
 
    „…i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…”. Złote Gody w naszej gminie.

   W tym roku 21 par z gminy obchodziło swoje Złote Gody. Z tej okazji jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie z rąk Wójta Gminy Lubaczów Wiesława Kapla.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-14 13:54:47
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-14 13:56:58
 
    Zebrania dot. Odnawialnych Źródeł Energii

    Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godz. 1700 w Gminnym Ośrodku Kultury w Załużu odbędzie się zebranie informacyjne dla mieszkańców Załuża i Mokrzycy, podczas którego przedstawione zostaną zasady naboru wniosków dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Lubaczów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kolejne zebrania odbędą się :

  • 19 października (środa) godz. 1700 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lisich Jamach dla mieszkańców Lisich Jam, Wólki Krowickiej i Dąbrowy,
  • 20 października (czwartek) godz. 1700 w Domu Kultury w Baszni Dolnej dla mieszkańców Baszni Dolnej, Baszni Górnej, Piastowa, Podlesia i Tymców,
  • 25 października (wtorek) godz. 1700 w Domu Kultury w Młodowie dla mieszkańców Młodowa, Karolówki i Borowej Góry,
  • 26 października (środa) godz. 1700 w Świetlicy Wiejskiej w Dąbkowie dla mieszkańców Dąbkowa, Opaki, Szczutkowa, Hurcza.
  • 27 października (czwartek) godz. 1700 w Domu Kultury w Krowicy Samej dla mieszkańców Krowicy Samej, Krowicy Hołodowskiej, Krowicy Lasowej i Budomierza.

    Z uwagi na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców o udział w zebraniu.

 Wójt
Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-14 14:42:54
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-17 15:12:52
 
    Światełko Pamięci dla Łyczakowa

   Zachęcamy mieszkańców gminy Lubaczów do przekazywania zniczy, które zostaną zawiezione do Lwowa, gdzie 1 listopada zapłoną na największych i najstarszych nekropoliach - Cmentarzu Łyczakowskim, Obrońców Lwowa (Orląt) oraz na Cmentarzu Janowskim w ramach akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-17 09:25:52
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-17 09:27:35
 
    Dzień Edukacji Narodowej i otwarcie boiska w Załużu

   13.10.2016r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystą akademię pod kierunkiem Barbary Jaremkiewicz przygotowali uczniowie klas IV- VI, natomiast krakowiaka zatańczyli uczniowie z klasy I i II.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-21 10:39:32
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-21 10:42:01
 
  (Z)  Spotkanie autorskie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W  LUBACZOWIE Z/S W BASZNI DOLNEJ ZAPRASZA

  na spotkanie autorskie ze STANISŁAWEM SROKOWSKIM

– polskim  pisarzem, poetą, prozaikiem, dramaturgiem, krytykiem literackim, tłumaczem, nauczycielem akademickim  i publicystą, autorem książki „ Nienawiść”, na kanwie której powstał film Wojciecha Smarzowskiego  „Wołyń”

 Spotkanie odbędzie się 27 października 2016r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baszni Dolnej


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-24 09:37:36
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-26 10:17:54
 
    Pielęgniarka lub położna w Gminnym Żłobku w Dąbkowie "Kraina Malucha"

            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pielęgniarki lub położnej w  Gminnym Żłobku w Dąbkowie "Kraina Malucha"

Dąbków 2, 37-600 Lubaczów - zatrudnienie na 1/2 etatu

1. Przedmiot naboru:
  1. Stanowisko: Pielęgniarka lub położna w Żłobku
  2. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Żłobek w Dąbkowie "Kraina Malucha"
  3. Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony, przez pierwsze trzy miesiące umowa na okres próbny
  4. Wymiar czasu pracy - 1/2 etat

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-25 11:20:41
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-25 11:23:50
 
    Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

   18 października zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt przez rolników. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt.

   Szczegóły zmian w załączonym poniżej plakacie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-26 07:01:51
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-26 07:05:52
 
    Konsultacje w ramach Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

   Wójt Gminy Lubaczów wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego zapraszają na bezpłatne konsultacje do Punktu Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów w dniu 28.10.2016 r. w godz. od 9:30 do 12:00.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-26 09:07:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-26 09:10:54
 
     V Edycja Programu Stypendialnego-wspieramy, rozwijamy, pomagamy

   W dniu 25 października 2016r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbyła się uroczysta Gala Programu Stypendialnego organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji działające przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie. Działania objęte są honorowym Patronatem Starosty Lubaczowskiego Pana Józefa Michalika.

   W tym roku, spośród 9 stypendystów znalazła się uczennica klasy III gimnazjum przy Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej, Wiktoria Rozwód, która otrzymała stypendium w wysokości 1.500 zł. za szczególne uzdolnienia naukowe.

   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ZSPBD


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-26 14:37:48
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-27 07:12:50
 
    Sprzątanie polskiego cmentarza w Niemirowie

„Ludzie przyszli tu z myślą o tych, których już nie ma” J.Delewski


   W ubiegły piątek mieszkańcy gminy i miasta Lubaczów sprzątali polską część cmentarza w Niemirowie (Ukraina). Wzięło w niej udział 41 osób, dla których była to lekcja historii i dbałości o pamięć. Przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów wraz z samorządem gminnym.

   Idea przeprowadzenia takiego wydarzenia zrodziła się, jako pokłosie spotkania, podczas Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła, z Panią Barbarą Smoleńską- Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu. Pani Prezes wraz z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią opowiadali o szlachetnej akcji zapoczątkowanej na Śląsku- „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jej celem jest ratowanie polskich cmentarzy na Ukrainie, poprzez organizację wyjazdów dzieci oraz dorosłych z Polski i sprzątanie, porządkowanie oraz odnawianie nagrobków naszych rodaków.

 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-27 11:48:23
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-27 11:49:41
 
    Spotkanie autorskie ze Stanisławem Srokowskim w bibliotece w Baszni Dolnej

   Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej w dniu 27 października 2016r. gościła pana Stanisława Srokowskiego- pisarza, poetę, prozaika, dramaturga, publicystę, autora blisko 50 książek, powieści, opowiadań, tomów poetyckich, sztuk teatralnych, opracowań, esejów, dzieł publicystycznych, recenzji, wywiadów. Na kanwie jego powieści został napisany scenariusz do filmu Wojciecha Smarzowskiego „WOŁYŃ”


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-28 10:32:02
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-28 10:33:39
 
    Nasze Dobre Podkarpackie Sery

   Firma Leda-Ser z Wólki Krowickiej otrzymała tytuł Nasze Dobre Podkarpackie - znak jakości Nowin. Gratulujemy Państwu Danucie i Leszkowi Jakimowiczom- właścicielom Firmy, kolejnego sukcesu na drodze promocji doskonałych, lokalnych i naturalnych produktów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2016-10-28 13:17:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2016-10-28 14:18:12
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: