Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 13 lipca 2024,     Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
  Strona główna\ ...\ Bieżące informacje

  Nabór wniosków w PUP w Lubaczowie – działalność gospodarcza.
Wójt gminy Lubaczów informuje, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do konkursu nr CAZ.5803.1.4.2014, w ramach projektu systemowego pn. „Więcej szans w powiecie lubaczowskim” oraz w ramach środków Funduszu Pracy.
Rekrutacja odbędzie się w terminie: od 6 listopada 2014 r. do 14 listopada 2014 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie formularzu. Wzór dostępny jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów, I Piętro pok. 107) lub na stronie internetowej urzędu.

Kwota środków przewidziana do rozdysponowania w konkursie

1) w ramach Projektu systemowego pn. „Więcej szans w powiecie lubaczowskim”: 125 700,00 zł,
2) w ramach środków Funduszu Pracy: 292 200,00 zł

Wysokość pojedynczego dofinansowania

1) w ramach Projektu systemowego pn. „Więcej szans w powiecie lubaczowskim: 20 950,00 zł,
2) w ramach środków Funduszu Pracy:
- bezrobotni, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 18 700,00 zł,
-
bezrobotni w wieku 30 – 50 lat: 18 000,00 zł

Liczba dofinansowań przewidzianych w konkursie

1) w ramach Projektu systemowego pn. „Więcej szans w powiecie lubaczowskim: 6,
2) w ramach środków Funduszu Pracy:
- bezrobotni, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 6,
-
bezrobotni w wieku 30 – 50 lat: 10

Kto może składać wnioski w ramach konkursu

1) w ramach Projektu systemowego pn. „Więcej szans w powiecie lubaczowskim: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie planujące podjąć działalność gospodarczą z siedzibą w powiecie lubaczowskim,

2) w ramach środków Funduszu Pracy:
- bezrobotni, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:
   1) bezrobotny do 30 roku życia,
    2) bezrobotny długotrwale,
    3) bezrobotny powyżej 50 roku życia,
    4) bezrobotny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
    5) bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
    6) bezrobotny niepełnosprawny,
-
bezrobotni w wieku 30 – 50 lat

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

Informacja o dodatkowych punktach przy ocenie wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawcy spełniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) bezrobotni niepełnosprawni,
2) bezrobotni powyżej 50 rok życia,
3) bezrobotni do 25 roku życia,
4) tzw. młodzież NEET tzn. bezrobotni do 25 roku życia, w okresie 4 miesięcy od dnia rejestracji do dnia otrzymania wsparcia, którzy nie mają zatrudnienia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
5) wszyscy nauczyciele figurujący w rejestrze PUP, którzy utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty (ostatnie miejsce zatrudnienia przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna) w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 i wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie
- otrzymają 3 pkt za przynależność do grupy docelowej wymienionej powyżej, dodatkowo 1 pkt za przynależność do więcej niż jednej grupy docelowej

Dodatkowe informacje można uzyskać również w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów, przy ul. Kościuszki 5 (naprzeciw Kościoła Św. Stanisława), tel. 16 632 18 80.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2014-10-28 16:52:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2014-10-28 16:55:54


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: