Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 13 lipca 2024,     Imieniny: Irwina, Margarety, Sary
  Strona główna\ ...\ Bieżące informacje

  Być albo nie być…. przedsiębiorcą

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór kandydatów do projektu
pt. „Być albo nie być… przedsiębiorcą”
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

  Termin rekrutacji: 19.07.2010r. - 30.07.2010r.

1). Uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna, spełniająca następujące kryteria:
 • posiada adres zamieszkania, potwierdzony czasowym lub stałym meldunkiem, na terenie województwa podkarpackiego,
 • ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 64 roku życia, zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
 • nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu,
 • planowana działalność nie będzie kontynuacją działalności po członku najbliższej rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie, itp.),
 • dostarczy dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji.
2) Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba należąca, do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:
 • a) osoba bezrobotna (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. nr 99 z 2004r., poz. 1001, z późn. zm.),
 • b) osoba nieaktywna zawodowo (pozostaje bez zatrudnienia, jednocześnie nie zalicza się do osób bezrobotnych),
 • c) rolnik lub domownik w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.),
 • d) osoba wykonująca prace wyłącznie na podstawie Kodeksu Cywilnego – umowa zlecenie, umowa o dzieło.
3). Szczególną grupą docelową Projektu są osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika. Powyższa utrata zatrudnienia dotyczy tylko ostatniego miejsca
pracy.
Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:
 • szkoleniem oraz doradztwem umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł,
 • wsparciem pomostowym w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującym finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie 1 300,00 zł, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
    Dokumenty rekrutacyjne, które dostępne są na stronie www.bycalboniebyc.rarr.rzeszow.pl w zakładce do pobrania należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera, do Biura Projektu w Rzeszowie bądź jednego z Biur Terenowych w Krośnie lub Przeworsku:
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. 17 86 76 291

Biuro w Przeworsku:
ul. Jagiellońska 10 pok. 213
37-200 Przeworsk
tel. / fax (+48 16) 648-75-52

Biuro w Krośnie:
ul. Staszica 20
38-400 Krosno
tel. (+48 13) 436-86-42

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2010-07-07 13:51:17
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2010-07-07 13:54:34


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport szkolny  
 Sport  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Zapytania ofertowe  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: