Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 23 września 2020,     Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta
  Strona główna\ ...\ Aktualności

    JAN TKACZ (1924-2011)

   Dnia 25 sierpnia 2011 r., w wieku 87 lat, zmarł Jan Tkacz – mieszkaniec Dąbkowa, wieloletni działacz środowisk kombatanckich i samorządowych.
   Swoją wczesną młodość poświecił walce za wolną Ojczyznę, po zakończeniu działań pozostał w stopniu porucznika w stanie spoczynku. Wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Czynu Zbrojnego nadanym mu przez Radę Krajową Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony Kresów Wschodnich.
   Od początku lat 60 angażował się w sprawy samorządowe, najpierw od 1962 r. pełniąc funkcję Sekretarza w Gromadzkiej Radzie Narodowej. Kolejno, w pierwszej kadencji po reaktywacji samorządu został radnym Gminy Lubaczów (1990-1994) i przewodniczył Komisji Budżetowej w Radzie Gminy Lubaczów.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-01 06:58:56
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-01 08:06:21
 
    „Świat XXI wieku” czyli zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży
 

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-01 10:03:00
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-01 10:03:49
 
    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

   Wójt Gminy Lubaczów informuje,  że w dniach od 26 września do 7 października 2011 r. będzie można składać wnioski o pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanego z PROW 2007 - 2013, w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Rzeszowie.
    Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie muszą spełniać kryteria dostępu, do których zaliczyć należy między innymi miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub miejsce siedziby czy oddziału w przypadku osób prawnych. Jeżeli podmiot podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" gdy zamieszkuje lub ma siedzibę czy oddział w gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast podmiot prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, powinien zamieszkiwać w przypadku osób fizycznych lub mieć siedzibę czy oddział w przypadku osób prawnych w miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gminie miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-01 14:00:33
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-01 14:02:56
 
    Inauguracja roku szkolnego i otwarcie nowej szkoły Lisich Jamach.

   Z nowym rokiem szkolnym swoją działalność rozpoczął Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisich Jamach.  Dyrektorem Zespołu wybrany został Leszek Kornaga, a jego zastępcą – Stanisław Szczybyło.
   Uroczyste otwarcie szkoły połączone zostało z oddaniem nowego dydaktycznego budynku i hali sportowej oraz z nadaniem Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-01 14:47:24
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-05 14:35:37
 
    Na powiatowych pożarniczych zawodach w Lubaczowie - nasi najlepsi!

   To już kolejny sukces strażaków z Lisich Jam. Do tej pory drużyna, jakich wiele w lokalnych formacjach ochotniczych straży pożarnych, pokazała, że stać ją na znacznie więcej!
   Najpierw wygrała zawody pożarnicze w gminie Lubaczów, a w niedzielę 28 sierpnia 2011 r. na lubaczowskim stadionie zdobyła zwycięski laur w zawodach powiatowych.
    Jednostka cały rok 2011 może uznać za wyjątkowy! Pasmo sukcesów strażaków z OSP Lisie Jamy zaczęło się od doposażenia jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który otrzymała m.in. z Fundacji Faktu. Defibrylatory, jakich nie było w całej gminie Lubaczów, zostały im przydzielone, i to nawet podwójnie. Postanowili się nimi podzielić, z jednostką geograficznie sobie najbliższą, z OSP Młodów i jedno z urządzeń przekazali podczas zawodów pożarniczych w Załużu. Ale sprzętu otrzymali znacznie więcej, a już szczególnie takiego, na który jednostki raczej nie byłoby stać, wspólnie wyliczyli, ze uzbierali rzeczowej pomocy na 18 000 zł.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-02 12:48:44
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-02 12:51:11
 
    Święto Plonów w Młodowie

   Uroczyste zakończenie prac polowych, zwane w ludowej tradycji Dożynkami to najważniejsze święto polskiej wsi.
   Tegoroczne Dożynki Dekanalno-Gminne zorganizowano w Młodowie. Święto połączono z rocznicą 80-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości.
   Uroczystość rozpoczęła Msza św. w miejscowym kościele, sprawowana pod przewodnictwem Dziekana ks. Andrzeja Stopyry.
   Podczas Mszy rolnicy z gminy Lubaczów dziękowali za obfitość zbiorów, modlili się również wspólnie o błogosławieństwo dla strażaków w rocznicę ich działalności.
   W barwnym korowodzie uczestnicy przeszli na plac szkolny, gdzie rozpoczęła się świecka część uroczystości.
   W programie tradycyjnie starostowie dożynkowi – Maria Misztal, Janusz Głuszek, Halina Antosz i Tadeusz Guty - na ręce Wójta i jego małżonki złożyli bochen chleba. Wypieczonym z tegorocznych ziaren częstowano też wszystkich dożynkowych gości. 


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-05 09:50:34
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-06 10:53:21
 
    Nowy nabór wniosków o wsparcie w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

   Wójt Gminy Lubaczów ogłasza,  że w dniach od 27 września do 17 października 2011 r.  oraz w dniach od 17 października do 4 listopada 2011 r. będzie można składać wnioski o pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" finansowanego z PROW 2007 - 2013, w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Rzeszowie.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-09 06:56:14
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-09 06:59:45
 
    Zapraszamy na dyżur konsultanta PK w Lubaczowie

   Wójt Gminy Lubaczów oraz Lokalny Punkt Konsultacyjny w Przemyślu, działający przy PARR S.A. zaprasza na kolejny dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego, który odbędzie się w 3- cią środę września, tj. w dniu 21.09.2011 r. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców działającym przy Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, w pokoju 224 (II piętro).
   Przez cały czas trwania dyżuru (w godzinach 9-13) Konsultant będzie udzielał indywidualnych, bezpłatnych informacji dla przedsiębiorców na temat zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy z programów unijnych realizowanych w latach 2007-2013 oraz dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na temat zasad podejmowania działalności gospodarczej i możliwości otrzymania wsparcia finansowego na ten cel z programów unijnych (szczególnie dotacja ze środków PUP w Lubaczowie na założenie działalności gospodarczej, Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt "Nowy zawód - nowe jutro - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa" w ramach 8.1.2 POKL, projekt "Usługa pilotażowa Doradztwo - Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" w ramach Działania 2.2.1 POKL, bazy ofert szkoleniowych, fundusze pożyczkowe na terenie woj. podkarpackiego, itp.).
   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-21 07:05:52
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-21 07:07:23
 
    Konsultacje - Punkt Informacyjny

   Wójt Gminy Lubaczów serdecznie zaprasza dnia 22.09.2011r. na konsultacje z pracownikami Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, w sprawach dotyczących pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich.
   Usługi te świadczone będą w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów : ul. Mickiewicza 45, pok. 224 - II piętro (budynek Sanepid-u) w godzinach od 9:00 do 13:00 .
   Oferta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy (m.in. osób indywidualnych, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych – jak Koła Gospodyń Wiejskich, LKS-y, OSP, nauczycieli, przedsiębiorców).
   Zapytania mogą dotyczyć:
  • diagnozy - zaklasyfikowania pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,
  • informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
  • danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania).
   Konsultanci służyć będą również pomocą we wstępnej pracy z formularzami aplikacyjnymi i rozliczeniach projektowych.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-21 07:07:43
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-21 07:08:52
 
    Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Wójta Gminy Lubaczów

   W dniu 17 września 2011 r. w godzinach popołudniowych na boisku sportowym  „Moje Boisko Orlik 2012”  Wójt Gminy Lubaczów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie zorganizował  Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Wójta Gminy Lubaczów Pana Wiesława Kapla, w którym  wzięło udział 6 drużyn tj. reprezentacja:
-  Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie
-  Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubaczów,
-  Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie
-  Straży Granicznej w Lubaczowie
-  Służb Medycznych w  Lubaczowie
-  Nadleśnictwa LubaczówInformacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-09-21 11:45:37
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-09-21 11:48:47
 
Archiwum


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: